Hankkeet  ::  Verkko-ohjaaja
...
Ajankohtaista

Vertaistuutorit verkossa –koulutus 11.4.2017

Julkaistu: 12.4.2017 klo 14:43 Ajankohtaista

Vertaistuutorit verkossa –koulutus järjestettiin Kotkantien kampuksella 11.4.2017. Vaikka kyseessä oli iltatapahtuma, osallistujia oli silti mukavasti; paikan päällä 28 ja verkossa 64. Kiitos kaikille koulutukseen osallistuneille!

Iltapäivän ensimmäinen puheenvuoro oli hankkeen sovellussuunnittelija Timo Hakkaraisella. Timo koulutti aiheesta Verkko-ohjauksen välineet ja niiden tietoturva vertaistuutoroinnissa. Ydinaiheita olivat muun muassa:

 • Verkkoneuvotteluvälineiden ja tuettujen järjestelmien käyttö vertaistuutoroinnissa
 • Sosiaalisen median käyttö vertaistuutoroinnissa ja reilun somen sekä Oamkin some-ohjauksen pelisäännöt
 • Moodlerooms vertaistuutoroinnin ja ryhmäyttämisen välineenä

Koulutuksen aikana osallistujilta kysyttiin, onko heidän organisaatioissaan laadittu someen liittyviä pelisääntöjä tai ohjeistuksia. Vastausten perusteella some-ohjeet on laadittu 74 prosentissa vastaajien organisaatioissa ja 12 prosentilla ohjeet ovat työn alla. Ainoastaan 14 prosenttia vastasi, että ohjeita ei ole laadittu. Kyselyyn vastata yhteensä 42 osallistujaa.

Väline ja tietoturva -puheenvuoron jälkeen pidimme tauon, jonka aikana osallistujat keskustelivat kokemuksistaan kahvi- ja leipätarjoilun lomassa.

Iltapäivän toisena teemana oli Ryhmäytyminen ja ryhmäyttäminen verkossa, jossa kouluttajana toimi Kati Mäenpää. Ydinkysymyksiä olivat muun muassa:

 • Ryhmäytymisen merkitys monimuoto-opiskelussa?
 • Mitä on vertaisryhmän ohjaaminen verkossa?
 • Vertaisohjaajan rooli verkossa?
 • Ryhmien muodostaminen, ryhmädynamiikka ja ryhmässä toimimisen erityispiireteitä verkossa?
 • Vuorovaikutuksen merkitys ja erityispiirteet verkossa?
 • Miten verkkovälineillä voi ryhmäyttää?

Ryhmädynamiikan tuntemus tekee ryhmän verkko-ohjauksesta onnistuneempaa. Alla olevassa kuvassa on havainnollistettu ryhmän muodostumisen vaiheet:

Kati Mäenpään 10 vinkkiä vertaisohjaajalle verkkoon ovat:

1. Varmista hyvissä ajoin tilat/välineet, laitteiden toiminta

2. Suunnittele järjestys, mutta salli spontaanius, jos se on hyväksi

3. Mieti edeltä epäonnistumisen riskit (varasuunnitelma)

4. Virittäydy (käy läpi asioita, kirjaa pääkohdat)

5. Aloita ja lopeta selkeästi

6. Ohjaa ryhmän vuorovaikutusta tasapuolisesti kaikki huomioiden

7. Muista, runsas vuorovaikutus > runsas ajatustenvaihto edistää hiljaisen tiedon jakamista

8. Anna toiminnan aikana ja lopussa kannustavaa palautetta

9. Tue ongelmatilanteissa

10. Ohjaa itseohjautuvuuteen

 

Lopuksi saatiin vielä kuulla Tietojenkäsittely opiskelija Aatu Nummisen kokemuksia monimuototuutoroinnista. Aatun vinkit tuleville monimuototuutoreille:

 • Tuutoroitavat esittävät kysymyksiä laidasta laitaan opintotuesta valmistumiseen, joten tuutorin kannattaa perehtyä monipuolisesti opiskeluun liittyviin asioihin.
 • Yritä päästä tuutoroitavien some-ryhmiin mukaan ja perusta itse esim. Facebook-ryhmä. Muista myös, että kaikki eivät ole somessa.
 • Muista aika ajoin kysyä, mitä tuutoroitaville kuuluu!
 • Tuutorin on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että opinnot sujuvat ja kaikki tuntevat kuuluvansa ryhmään

Koulutuspäivän materiaalit löytävät hankkeen verkkosivuilta osoitteesta www.oamk.fi/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/verkko-o... > Koulutuspäivän materiaalit. Myös tallenteet ovat työn alla ja ovat saatavilla viimeistään viikolla 17.

Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)