Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi Oamkin käyttöön räätälöity toimintamalli monimuotoiseen opintojen ohjaukseen ja ottaa se sujuvasti käyttöön.

Hankkeessa kokeillaan uusia ryhmä- ja yksilöohjauksen työmenetelmiä, jotka yhdistävät perinteistä neuvontaa uusien työvälineiden kanssa. Pääasialliset toimenpiteet ovat toimintamallien kehittäminen, työkalujen kartoitus, henkilöstön koulutus verkko-ohjauksen menetelmiin ja työkalujen käyttöön. Pääasiallinen kohderyhmä kattaa kaikki opintojen ohjaukseen osallistuvat ammattiryhmät, kuten opintojen ohjaajat ja opettajatuutorit sekä hakija- ja opiskelijapalveluiden henkilöstö. Verkko-ohjauksen erityispiirteisiin vuorovaikutuksen, viestinnän ja tietoturvan osalta kiinnitetään erityistä huomiota.

Hankkeessa järjestetään kahdentyyppisiä koulutuksia. Ydinryhmälle pidetään työpajatyyppisiä koulutuksia, joissa kokeillaan kehitettäviä ohjausmalleja ja arvioitavia työkaluja käytännössä. Ryhmä tukee muita opintojen ohjauksen ja hakija- ja opiskelijapalveluiden työntekijöitä toimintamallin käyttöönotossa. Lisäksi pidetään laajemman ryhmän koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille opintojen ohjauksesta kiinnostuneille. Näillä viestitään hankkeen toiminnasta, koulutetaan valittuja toimintamallin osia, osallistetaan henkilöstöä ja kerätään heiltä kokemuksia.

Tuloksena saadaan uusi verkossa tapahtuvan opintojen ohjauksen ja neuvonnan malli ja koulutusmateriaalit mallin käyttöönottoon. Samalla tuodaan uusia käytäntöjä, menetelmiä monimuotoiseen opintojen ohjaukseen eri opintojen vaiheisiin. Opintojen ohjauksen saavutettavuus paranee uusien menetelmien avulla ja henkilöstön eri ammattiryhmien yhteistyön paraneminen nostaa ohjauksen vaikuttavuutta. Verkko-ohjauksen toimintamalli esitellään loppuseminaarissa ja koulutusmateriaalit tulevat julkisesti saataville muiden korkeakoulujen käyttöön hyvien käytäntöjen oppaan muodossa.


Rahoittajalogo https://www.ely-keskus.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/Rahoittajalogo https://www.rakennerahastot.fi/
Oamkin hankkeiden verkkosivuohje (pdf)