Curriculum Table
Competences
General Information

Vocational Teacher Education (60 cr)

Orientation to competence based vocational teacher education 5
The studies begin with the student getting acquainted with the competence goals of vocational teacher education, the structure and implementation of the studies. Each student evaluates his/her current competences.
Study year 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 5A 5S

Total credits / ECTS credits
Total credits / ECTS credits

cr
1P00BM40 Orientation and assessment of vocational pedagogy competence 5                   5
Competence in vocational pedagogy 34
Development of vocational pedagogical competence (34 credits) includes studies in teaching and guiding, digital learning, networking, teaching practice and safety. The student progresses according to his /her personal study plan (PSP) acquiring and demonstrating competences in different learning environments.
Study year 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 5A 5S

Total credits / ECTS credits
Total credits / ECTS credits

cr
1P00BM41 Teaching and guiding competence                     12
1P00BM42 Digital learning competence                     4
1P00BM43 Teaching practice                     10
1P00BM44 Safety competence                     2
1P00BM45 Networking competence                     6
Competence in educational science 10
According to your personal preference: choose either the university studies (in Finnish) or studies from the School of Vocational Teacher Education (in Finnish and English).
Study year 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 5A 5S

Total credits / ECTS credits
Total credits / ECTS credits

cr
1P00BM46 Basics of Educational Science                     10
1P00BM47 Kasvatustieteen perusopinnot (avoin yliopisto)                     10
Other vocational pedagogical competences (optional studies) 6
The student can deepen and supplement his/her competences in the various competence areas of vocational pedagogy with optional studies. The implementation of these study units varies from contact teaching and independent study to e-learning. The study options are listed each academic year and the student can select studies from the listing based on his/her preference and needs. According to the curriculum, the minimum amount of optional studies that the student must have in order to complete his/her teacher education is 6 credits.
Study year 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 5A 5S

Total credits / ECTS credits
Total credits / ECTS credits

cr
1P00BA30 Alakohtainen syventävä didaktiikka                     3
1P00BA79 Ammatillisen koulutuksen kehittäminen                     5
1P00BA54 Ammatillista opettajuutta kehittämässä                     3
1P00BA34 Ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin ohjaus                     3
1P00BK74 English Boost for Teacher Candidates                     3
1P00BN01 Erityisen tuen tarpeessa olevan opiskelijan ohjaaminen                     3
1P00BN11 Erityispedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen                     3
1P00BA72 Self Management and Occupational Well-Being                     5
1P00BR43 Kaikki ohjaa uralle                     3
1P00BA77 Working in an International Environment                     3
1P00BD16 Kehittävä työntutkimus oppilaitoksen kehittämisen välineenä                     3
1P00BK61 Kotikansainvälisyys opettajan työssä                     3
1P00BI81 Kulttuuriosaaminen haasteena - Saamelaiskulttuuria opettajille                     3
1P00BA73 Quality Assurance in Educational Institution                     3
1P00BN00 Lab phase studies                     6
1P00BD15 Lukivaikeuden tunnistaminen                     3
1P00BA66 Managing People                     3
1P00BA74 Millaista on hyvä opetus korkeakoulussa?                     4
1P00BN04 Nuoren opiskelijan kehityksen ja kasvun tukeminen                     3
1P00BA31 Näyttötutkinnot ja henkilökohtaistaminen                     5
1P00BM86 Opettajan lakiklinikka                     3
1P00BA48 Opetuksen tekijänoikeudet ja avoimet oppimateriaalit                     3
1P00BA49 Video Pedagogy                     3
1P00BA45 Student Assessment as Part of Educational Practices                     3
1P00BM80 Osaamisperusteisen opetusharjoittelun ohjaus                     3
1P00BM81 Osallisena vai syrjässä - opettaja nuoren elämänpolun tukijana                     3
1P00BA64 Piilo-opetussuunnitelmat                     3
1P00BT43 Positive Leadership                     3
1P00BM82 Ratkaisukeskeiset toimintatavat haasteellisissa tilanteissa                     4
1P00BA42 Seikkailukasvatus                     4
1P00BA51 Some-Ekspertti                     3
1P00BA50 Some-Noviisi                     2
1P00BM85 The ABC's of Teaching in English                     3
1P00BA81 Tiedonhankinnan perusteet                     1
1P00BM87 Työelämässä tapahtuva oppimisen ohjaus                     3
1P00BN09 Työnohjaus ryhmässä                     4
1P00BM88 Väriä vuorovaikutukseen ja tehoa esiintymiseen                     3
1P00BM89 Yrittäjyyskasvatuksesta yrittäjyyteen                     3
Continuous development as a teacher 5
The student explicates his/her own competences and development needs reflecting on the core competence areas of vocational teachers.
Study year 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 4S 5A 5S

Total credits / ECTS credits
Total credits / ECTS credits

cr
1P00BM48 Teacher competence development plan                     5
25.4.2017 18:33:02