Oulun ammattikorkeakoulu

Potilaan sitoutuminen lääkehoitoon on monen tekijän summa

Autio Anne, Voutilainen Sari, Päätalo Kati

22.1.2020
Pitkäaikaissairauksien hoidossa potilaan myönteisyys ja sitoutuminen lääkehoitoon on tärkeää sekä potilaan elämänlaadun että yhteiskunnan kustannusten näkökulmista. Tästä huolimatta jopa puolet pitkäaikaislääkitystä käyttävistä henkilöistä jättää lääkkeensä ottamatta. Sitoutumiseen vaikuttavat useat eri tekijät. Mitä hoitohenkilökunta voi tehdä lääkehoitoon sitoutumisen edistämiseksi?


Pousi Juha

12.12.2019
Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) on vuosien varrella tehnyt lukuisia pedagogisia videoita. Näiden videoiden käyttöt…

Kerola Valtteri, Huuskonen Matias, Rajala Raija

11.12.2019
Oulun ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijat suorittivat projektiopintoja FinnHEMS:in ja sairaanhoitopiirien pilottitutkimuk…

Paldanius Mika

11.12.2019
Oulun ammattikorkeakoulun strategia ohjaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä pääosin hanketoimintojen kautta. Uusilla hankek…

Sandström Sanna, Lastumäki Outi, Varkki Essi

10.12.2019
Korkeakoulujen välinen yhteistyö mahdollistaa moniammatillisen koulutuksen ja toimii pohjana tulevaisuuden terveydenhuollon amma…

Järvelä Marja-Liisa, Tiermas Mervi

10.12.2019
Suomalaisten keruutuotteiden ja luomukeruutuotteiden kysyntä kasvaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tarjonnan kasvatta…

Pietilä Juhopekka, Palokangas Teemu

9.12.2019
Suomen joukkueen vastustajalla on suuri merkitys selostajan subjektiivisuuden eli puolueellisuuden ilmenemisen kannalta. Suomen …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.12.2019 ::
Digiohjaus kuuluu kaikille – Digiohjaaja cMOOC
Lue lisää »
12.12.2019 ::
Oppimisanalytiikkadatan hyödyntäminen digiohjaaja cMOOCilla
Lue lisää »
12.12.2019 ::
Palautetta digiohjaaja cMOOCista
Lue lisää »
12.12.2019 ::
Digiohjaaja cMOOC verkkopedagogisiin laatukriteereihin peilattuna
Lue lisää »
27.11.2019 ::
DigiTools oppimisen tukena
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »