Oulun ammattikorkeakoulu

Opiskelijoiden tuella erityislapsi löytää liikuntaharrastuksen

Orell Pirjo, Tuiskunen Marika, Kuure Marja, Vesala Marjo

3.10.2018
Valtti-toimintamalli tukee erityislapsia ja -nuoria liikkumaan. Malli mahdollistaa pysyvän liikuntaharrastuksen löytymisen lapsen ja nuoren yksilöllisten toiveiden mukaisesti. Eri lajien liikuntakokeilut tapahtuvat yhdessä Valtti-opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat saavat mielekkään oppimiskokemuksen, seurat rohkaistuvat ottamaan mukaan vammaisia harrastajia ja kuntatoimijat saavat apua liikuntaneuvontatyöhönsä. Toimintamalli luo uusia työelämäyhteyksiä myös Oulun ammattikorkeakoululle. Yksittäisinä seikkoina ne ovat pieniä askeleita, mutta yhdessä niistä muodostuu yhdenvertaisuutta ja inkluusiota vauhdittava muutosprosessi.


Ikonen Tiia, Lappalainen Pirjo

1.10.2018
Monelle opiskelijalle Satujen Saaret -menetelmäpäivä on ensimmäinen ammatillinen kohtaaminen erityislapsiperheiden kanssa. Hyvin…

Manninen Minna, Ojala Anna-Maria, Roivainen Petri

24.9.2018
Kun sosiaali- ja terveysministeriö päivitti asetusta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edell…

Jokinen Kirsi, Niilekselä Eliisa

20.9.2018
Mahdollistava Koti on kuntoutuksen oppimisympäristö, jota myös yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää testaus- ja kehitt…

Saarinen Susanna, Metsävainio Marita

3.9.2018
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014 7§) määrittelee, millainen kielitaito ammattikorkeakoulusta valmistuval…

Järveläinen Titta, Järvi Matti

30.8.2018
Suomalainen maatalous hakee yhä selkeämpää kontaktia kuluttajien kanssa. Suomalaiset tuottajat ovat ylpeitä omasta työstään ja a…

Saastamoinen Mervi, Vähä Tuomo, Ypyä Johanna, Alahuhta Maija, Päätalo Kati

17.8.2018
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimusluonteiselle opinnäytetyölle. Mikä on toiminnallinen opinnäytetyö ja millainen…

Sandström Sanna, Keiski-Turunen Annika, Hassila Lea, Aunola Eija, Alahuhta Maija

15.8.2018
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuvaavat moniammatillista yhteistyötä toimivan asiakaslähtöisyyden edellytyksenä. Moniamm…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

5.10.2018 ::
Involving Oulu UAS students in incoming staff mobility
Lue lisää »
2.10.2018 ::
Ensimetrit maahanmuuttajaryhmän koulutuksessa
Lue lisää »
21.9.2018 ::
Marketing Potential of a New Ingredient – Arctic Berry Wax – for Natural and Organic Cosmetics Industry
Lue lisää »
10.8.2018 ::
Verkko-opetuksen ja -ohjauksen vertailua Sveitsissä ja Suomessa
Lue lisää »
20.6.2018 ::
Drone kuvauksen apuvälineenä
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

18.10.2018 ::
Yritysten arvonmääritykset pohjana onnistuville yrityskaupoille
Katso julkaisun tiedot »
18.10.2018 ::
Kysely YAMK-opiskelijoille ja -alumneille verkko-opinnoista
Katso julkaisun tiedot »
16.10.2018 ::
Alueiden taloudellinen kehittyminen ja innovaatioekosysteemit arktisessa toimintaympäristössä
Katso julkaisun tiedot »
15.10.2018 ::
Minne sähkö meni?
Katso julkaisun tiedot »
12.10.2018 ::
Eturauhassyövän sädehoidon annossuunnittelu-TT-kuvauksen optimointi : putkijännitteen vaikutus CNR-arvoon erikokoisilla potilailla
Katso julkaisun tiedot »