Oulun ammattikorkeakoulu

Lupa muutokseen. Eeva-Kaisan ja Heikin tarina

Vitikka Päivi, Laitinen Sirpa, Kianto Sirkku

20.6.2017
Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Heikin tilalla Vihannissa lehmistä luovuttiin 90-luvun lopulla. Aluksi tilalla kasvatettiin lihakarjaa. Vähitellen sekin toiminta hiipui. Video kertoo kaksi erillistä tarinaa, Eeva-Kaisan ja Heikin tarinan. Se herättää ajatuksia ja mielipiteitä ja sen johdattelemana päästään keskustelemaan erilaisista muutostilanteista.


Kurki Raija, Palokangas Teemu

15.6.2017
Yleisön tarpeita tyydytetään yhdistämällä journalismiin digitaalisia innovaatioita ja eri taiteenlajeja. Uudet ilmaisumuodot tuo…

Harju Teija, Pietikäinen Virpi

13.6.2017
Pedagogisen kirjastonhoitajuuden opintojakso koki ison muutoksen, kun se perustui uudenlaiseen yhteistyöhön koulutuksen ja työel…

Viinikka Sinikka

9.6.2017
Tuutoroinnilla tuetaan opintojen etenemistä ja ammatillista kasvua. Tuutoropettaja kulkee opiskelijoiden rinnalla elämän eri til…

Krekelä Marja, Lauronen Minna, Södö Heidi, Kuure Marja

7.6.2017
Ikäihmisten olohuone on oululaisten ikäihmisten positiivisen mielenterveyden lähde ja yhteinen kotipesä. Olohuoneella käynti luo…

Kirkonpelto Anssi, Kontturi-Paasikko Liisa, Heikkinen Anni

5.6.2017
Internetin, sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen kehittyminen on hyödyttänyt tanssialaa suuresti. Hyötyjä ei ehkä tunnist…

Ojala Pekka

2.6.2017
Suomalainen koulutusjärjestelmä elää muutoksen aikaa. Muutoksen taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat yhteiskunnan digitalisoitum…

Tenno Tiiu, Karjalainen Asko, Karjalainen Tommi

17.5.2017
Opetusvideo osaamisen opettajan jäljillä on kaavoihin kangistuneen ammatillisen opettajan kasvutarina kohti osaamisen opettajuut…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

28.6.2017 ::
Kuinka avointa on julkaisutoiminta ammattikorkeakouluissa : tarkastelua avoimuudesta Theseus-julkaisuarkiston sisällön näkökulmasta
Katso julkaisun tiedot »
28.6.2017 ::
Thomas Mooren kolmannettoista kansainväliset päivät 13.-17.3.2017 Belgiassa
Katso julkaisun tiedot »
28.6.2017 ::
Sosiaali-ja terveysministeriön esiselvityksiä laboratorion ja kuvantamisen asemasta Sote-rakenteissa
Katso julkaisun tiedot »
27.6.2017 ::
Näytelasiskannerin vaikutukset patologian kudosnäyteprosessiin, kustannuksiin ja työnkuviin
Katso julkaisun tiedot »
27.6.2017 ::
Bioanalytiikan YAMK-opinnot verkossa
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

1.1.2017 ::
Laatua laboratorion tutkimusohjekirjalla
Lue lisää »
1.1.2017 ::
Thomas Mooren kolmannettoista kansainväliset päivät 13.-17.3.2017 Belgiassa
Lue lisää »
1.1.2017 ::
Näytelasiskannerin vaikutukset patologian kudosnäyteprosessiin, kustannuksiin ja työnkuviin
Lue lisää »
1.1.2017 ::
Pohjoissuomalaisen laboratoriotoiminnan yhdistyshistoriaa
Lue lisää »