Oulun ammattikorkeakoulu

Newbie in e-Teaching. Focus on English for Special Purposes

Alatalo Sari

16.8.2017
I was about to enter a new territory: teaching English virtually, not seeing my students at all. In Finland there is a tendency to move from traditional classroom education to blended and virtual teaching and learning. This tendency also applies to higher education, and we are offering an increasing number of courses to be studied virtually at a distance. Here is a report of my experience on what e-teaching includes including the background of teaching foreign language in this particular case.


Vitikka Päivi, Laitinen Sirpa, Kianto Sirkku

20.6.2017
Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Heikin tilalla …

Kurki Raija, Palokangas Teemu

15.6.2017
Yleisön tarpeita tyydytetään yhdistämällä journalismiin digitaalisia innovaatioita ja eri taiteenlajeja. Uudet ilmaisumuodot tuo…

Harju Teija, Pietikäinen Virpi

13.6.2017
Pedagogisen kirjastonhoitajuuden opintojakso koki ison muutoksen, kun se perustui uudenlaiseen yhteistyöhön koulutuksen ja työel…

Viinikka Sinikka

9.6.2017
Tuutoroinnilla tuetaan opintojen etenemistä ja ammatillista kasvua. Tuutoropettaja kulkee opiskelijoiden rinnalla elämän eri til…

Krekelä Marja, Lauronen Minna, Södö Heidi, Kuure Marja

7.6.2017
Ikäihmisten olohuone on oululaisten ikäihmisten positiivisen mielenterveyden lähde ja yhteinen kotipesä. Olohuoneella käynti luo…

Kirkonpelto Anssi, Kontturi-Paasikko Liisa, Heikkinen Anni

5.6.2017
Internetin, sosiaalisen median ja suoratoistopalvelujen kehittyminen on hyödyttänyt tanssialaa suuresti. Hyötyjä ei ehkä tunnist…

Ojala Pekka

2.6.2017
Suomalainen koulutusjärjestelmä elää muutoksen aikaa. Muutoksen taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat yhteiskunnan digitalisoitum…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

16.8.2017 ::
Näyttötutkintomestariopiskelijan asiantuntijuuden muutos koulutusohjelman aikana
Katso julkaisun tiedot »
14.8.2017 ::
Kirjastoalan AMK-opiskelijat opettivat mediataitoja peruskoululaisille
Katso julkaisun tiedot »
14.8.2017 ::
ITE3 - itsearviointi -ja laadunhallinta yksityisessä fysioterapiayrityksessä
Katso julkaisun tiedot »
11.8.2017 ::
Sote-yrittäjyys on tulevaisuuden bisnestä
Katso julkaisun tiedot »
8.8.2017 ::
Uutta tietoa Sädehoitopäiviltä Helsingistä
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

18.8.2017 ::
Newbie in e-Teaching. Focus on English for Special Purposes
Lue lisää »
18.8.2017 ::
Päihdekyselyiden käyttö Oulun äitiys- ja lastenneuvoloissa
Lue lisää »
17.8.2017 ::
Ensihoito vuonna 2030 : Ensihoidon asiantuntijoiden näkemys ensihoitopalvelun järjestämisestä ja rahoitusmallista tulevaisuuden ihannetilanteessa
Lue lisää »
17.8.2017 ::
”Näimme jälleen tähdet” : Sosiaalisten toimintojen luokittelun hyödyntäminen masennusdiagnoosin saaneen asiakkaan toimintaterapiassa
Lue lisää »