Oulun ammattikorkeakoulu

Kaatumisten ehkäisy -tapahtumilla turvallisuutta kotona asuville ikääntyneille

Isoaho Mari, Sikala Kaisa, Visuri Leila, Jounila-Ilola Päivi, Vihelä Mari

18.10.2019
Tutkimusten mukaan yli 65-vuotiaista joka kolmas ja yli 80-vuotiaista joka toinen kaatuu vähintään kerran vuodessa. 75-vuotiaille ja sitä vanhemmille tapahtui vuosien 2013‒2015 keskiarvon mukaan noin 30 000 sairaalahoitoa vaativaa kaatumistapaturmaa. Kaatumisten ehkäisy on kokonaisvaltaista ikääntyneen hoitoa, jolla voidaan vähentää kaatumisen pelkoa, parantaa elämänlaatua, tukea kotona selviytymistä entistä pidempään ja vähentää kaatumisten yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia.


Perälä Minna, Rainto Satu

16.10.2019
Imetyksen tukeminen on terveyden edistämistä parhaimmillaan ja se lisää kokonaisvaltaisesti koko perheen terveyttä. Lasta odotta…

Hakamaa Henna, Mäkelä Sallamari, Rainto Satu

7.10.2019
Synnytyksen jälkeisen masennuksen tunnistaminen voi olla haasteellista. Arvion mukaan tapauksista tunnistetaan ja hoidetaan asia…

Moilanen Sanna

4.10.2019
Kiertotaloudessa raaka-aineet, komponentit ja tuotteet pysyvät mahdollisimman pitkään käytössä ja niiden arvo pyritään pitämään …

Syrjäniemi Tuija, Tötterström Jouko

2.10.2019
Virsien käyttö osana peruskoulun arkea puhututtaa. Keväällä 2019 valmistuneessa opinnäytetyössä selvitettiin, millaisia mahdolli…

Alaniska Hanna, Keurulainen Harri, Tauriainen Tiia-Mariia

30.9.2019
Miten osaamisperustaisuutta toteutetaan korkeakouluissa eri puolilla Suomea? KOPE-hanke etsi erilaisia osaamisperustaisuuden käy…

Korpela Teemu

23.9.2019
Artikkelissa kuvataan internetin pilvipalveluiden käyttöön liittyviä tyypillisiä riskejä. Erilaisia tietoteknisiä toimintoja ja …

Kaski Jaakko, Nousiainen Eero

18.9.2019
Kansainväliset yhteistyöprojektit kasvattavat opiskelijoita tulevan työuran kannalta merkittävästi. Muutaman kuukauden aikana pr…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

5.8.2019 ::
Voiko opinnäytetyön tehdä toisin? – Oulun ammattikorkeakoulussa kannustetaan uudenmuotoisiin opinnäytetöihin
Lue lisää »
17.6.2019 ::
Oletko kuullut biopankeista? Jos olet, niin tiedätkö mistä on kyse? Bioanalyytikko-opiskelijoiden kokemukset biopankista ja asiakkaiden biopankkiverinäytteeseen liittyvästä näytteenotosta
Lue lisää »
13.6.2019 ::
Ekologista energiantuotantoa haja-asutusalueille. Puupolttoaineiden käyttö haja-asutusalueella
Lue lisää »
11.6.2019 ::
Nuorten suut terveeksi – ksylitoli suojaa hampaita
Lue lisää »
6.6.2019 ::
Saksan rakennussektorin kiertotalous
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »