Oulun ammattikorkeakoulu

Tyrmää tupakka! Ensihoitajaopiskelijat terveystiedon ohjaajina

Sandström Sanna, Tervaskanto-Mäentausta Tiina

12.12.2017
Terveyden edistämisen taitoja harjoitellaan hoitotyön- ja ensihoidon tutkinto-ohjelmissa työelämälähtöisissä projekteissa. Tässä artikkelissa kuvataan Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksen ja Oulun seudun ammattiopiston toisen asteen opiskelijoille ja henkilöstölle suunnattua terveyden edistämisen tapahtumaa aiheena "Tyrmää tupakka" ja edistä terveyttäsi.


Määttä Virve, Pirnes Johanna, Virkkula Tiina, Honkanen Hilkka

11.12.2017
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyölle asetetut tavoitteet ovat vaativat, sillä siinä opiskelijan tulee osoittaa osaamista tietojen…

Koivisto Kaisa, Henner Anja, Kiviniemi Liisa

30.11.2017
Sairaanhoitajakoulutusta on järjestetty Oulussa 120 vuotta. Ammattikorkeakouluissa koulutetaan sote-alan osaajia ja ammattikorke…

Lahdenperä Anni, Suutari Heidi, Koivunen Kirsi, Paalimäki-Paakki Karoliina, Henner Anja

29.11.2017
Asiakkaiden vaatimukset terveydenhuollon palveluita kohtaan lisääntyvät hoitojen ja tekniikan kehittyessä. Asiakkaat ovat myös a…

Horttana Sanna, Koivuneva Ulla, Honkanen Hilkka

28.11.2017
Vakavat syömishäiriöt ovat koko ajan yleistymässä olevia sairauksia. Median ruokkimana etenkin nuoret naiset elävät jatkuvasti s…

Hilli Anu

27.11.2017
Metsähakkeen käytön lisääntyessä ja käyttökohteiden monipuolistuessa hakkeen laadun merkitys korostuu. Hakkeen laatuun vaikuttav…

Pietiläinen Hannu, Peltola Anne

24.11.2017
Risto Järvenpään juhlajulkaisu käsittelee taidekasvatuksen merkitystä ihmisen elinkaaren eri vaiheissa. Julkaisun tavoitteena on…

Guttorm Tomi, Hakkarainen Timo, Kolehmainen Anna, Mäenpää Kati, Peltola Sara, Ylönen Hanna

23.11.2017
Monimuotoisen opintojen ohjauksen, verkko-ohjauksen ja digiohjauksen kehittäminen on ajankohtainen aihe. Verkko-ohjaaja opas on …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

8.12.2017 ::
This Autumn – Full of Collaboration
Lue lisää »
5.12.2017 ::
Osallisuuden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy – Sosiaalialan koulutuksen haasteet muutostilanteessa
Lue lisää »
28.11.2017 ::
Oamkin uusi Likis-lähiruokatapahtuma oli menestys
Lue lisää »
23.11.2017 ::
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut ja velvoitteet
Lue lisää »
20.11.2017 ::
Hankevalmistelun unelma ja kuinka se toteutetaan
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

15.12.2017 ::
Korkeakoulun laatupolitiikka
Katso julkaisun tiedot »
15.12.2017 ::
Tutkimustieto auttaa hoitotyön harjoittelun kehittämisessä
Katso julkaisun tiedot »
15.12.2017 ::
Lupa muutokseen –hanke aktivoi maatilayrityksiä kehittämiseen
Katso julkaisun tiedot »
14.12.2017 ::
Tutkintotavoitteisen koulutuksen näytöt : konetekniikan tutkinto-ohjelma
Katso julkaisun tiedot »
14.12.2017 ::
Korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta : valinnainen auditointikohde: Oamk LABs
Katso julkaisun tiedot »