Oulun ammattikorkeakoulu

Ehkäisevä päihdetyö merkityksellistä sosiaali- ja terveysalalla jo opiskeluaikana

Kallunki Henna, Kavaluus Jenni, Päivärinta Niina, Honkanen Hilkka

25.5.2018
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttöä on Suomessa tutkittu vähän. Yleisesti ajatellaan, että sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset omaksuvat muuta väestöä keskimäärin terveellisemmät elintavat jo siksikin, että yksi keskeinen ammattieettinen velvollisuus on terveyden edistäminen yksilö- ja yhteisötasolla. Tässä artikkelissa kuvataan vuonna 2016 tehdyn selvityksen tuloksia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden tupakkatuotteiden ja päihteiden käytöstä sekä savuttomuuden ja päihteettömyyden edistämisestä Oulun ammattikorkeakoulussa ja Oulun ammattiopistossa.


Lämsä Anna-Maija, Keränen Anne, Savela Terttu

24.5.2018
Vauhtia vastuullisuuteen -tutkimuksessa selvitettiin, miten vastuullisen johtajuuden visionFactor-ohjelma vaikutti osallistujien…

Siltavirta Katta

21.5.2018
Yritysyhteistyön tulee olla luonteva osa yritysten, opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun työskentelyä. Sen merkitys tulevaisuud…

Hokajärvi Raili, Kastikainen Jarmo, Pesola Tuomo, Heikkinen Eljas, Repo Eeva-Liisa, Hujala Teppo, Takala Tuomo, Tikkanen Jukka, Kari Maarit, Viitala Esko

17.5.2018
Maatalousyrittäjät ovat perinteisesti teettäneet maatilalla erillisiä suunnitelmia ja käyttäneet apunaan palveluorganisaatioiden…

Jaakola Heidi, Pirinen Marika, Heiskanen Marika, Mämmelä Eija

16.5.2018
Artikkelissa kuvataan sosiaalialan yrittäjien työhyvinvointiin liittyviä kuormitustekijöitä, työhyvinvointia sekä työstä palautu…

Hilli Anu, Jalokoski Suvi

14.5.2018
Luonnon virkistyskäyttö ja luontomatkailu ovat kasvattaneet suosiotaan. Tätä kuvastavat esimerkiksi kasvaneet kävijämäärät kansa…

Haapaniemi Niina, Koivisto Kaisa

11.5.2018
Persoonallisuuden epävakaus on ihmisen toiminta- ja työkykyyn laaja-alaisesti vaikuttava häiriö. Useilla asiakasryhmään kuuluvis…

Närhi Kaarina, Saarinen Susanna, Siipola Pirjo

9.5.2018
Valtti-toiminnan tavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä sekä ennaltaehkäi…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

23.5.2018 ::
SoLKI – uusi työkalu sosiaali- ja terveysalan yrittäjille
Lue lisää »
18.5.2018 ::
Avoimen julkaisemisen suosio kasvaa Oulun ammattikorkeakoulussa – ennätysvuosi 2017
Lue lisää »
15.5.2018 ::
Mitä siihen kirjataan? Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollossa
Lue lisää »
30.4.2018 ::
Vuosittainen opiskelijakysely vakiintunut käyttöön
Lue lisää »
29.3.2018 ::
Kulttuuritapahtumatuottamisen nousut ja laskut
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

24.5.2018 ::
Verokiemuroita tanssikoukeroiden lomassa
Katso julkaisun tiedot »
24.5.2018 ::
SoLKI : uusi työkalu sosiaali- ja terveysalan yrittäjille
Katso julkaisun tiedot »
24.5.2018 ::
Valtti : vertaisryhmät opintojen etenemisen tukena Oulun ammattikorkeakoulussa
Katso julkaisun tiedot »
24.5.2018 ::
Agrologiopiskelijoiden opintoihin liittyvä tiedonhankintakäyttäytyminen
Katso julkaisun tiedot »
22.5.2018 ::
Röntgenhoitajan osaaminen vahvasti esillä ECR:ssä
Katso julkaisun tiedot »