Oulun ammattikorkeakoulu

Vaikuttava elintapaohjaus auttaa nuorta motivoitumaan

Parkkinen Heli, Nissilä Venla, Pajuniemi Taru, Kolehmainen Janina, Kostamo Piia, Männistö Merja

9.4.2021
Jokainen lapsi ja nuori on oikeutettu kouluterveydenhoitoon, jossa elintapaongelmiin on otollinen tilaisuus puuttua. Lasten ja nuorten elintapaohjaus tulisi olla tehokasta ja ennaltaehkäisevää, sillä pohja terveydelle luodaan lapsuudessa. Ohjauksen tulee vaikuttaa nuoreen kannustavasti ja voimaannuttavasti. Tarvitaan keinoja, joilla lapset ja nuoret saavat aidon hyödyn ohjauskäynneistä. Myös terveydenhoitajan ammatin kannalta elintapaohjauksen kehittäminen on tärkeää, sillä terveydenhoitajan työssä elintapaohjauksen antaminen on päivittäistä työtä.


Heikkilä Marianne, Luo Xiaoying, Holappa-Girginkaya Jaana, Kuure Marja, Nummilinna Katja

8.4.2021
Videoita hyödynnetään osana opetusta aikaisempaa enemmän. Videoiden tuotannossa tulee kiinnittää huomiota niiden tekniseen laatu…

Hannula Manne, Jyrkkä Kari, Huuha Saku, Röyttä Matias, Hopeavuori Tuula

6.4.2021
Ennen vanhaan eli 90-luvulla insinööriopiskelijan mustassa numerolukolla varustetussa opiskelijasalkussa saattoi olla luentomoni…

Hiltunen Pauliina, Mäenpää Pia, Jussila Aino-Liisa

1.4.2021
Eturauhassyövän hormonihoidolla on runsaasti haittavaikutuksia. Näistä useita voidaan ehkäistä tai vähentää liikunnalla. Liikunt…

Suuronen Markus, Hoffren Jaana, Paldanius Mika

31.3.2021
Väestön ikääntyminen, työikäisten osuuden pieneneminen ja tiukkeneva talous aiheuttavat terveydenhuoltoalalla muutospaineita. Te…

Brauer Sanna, Halttunen Timo, Hartikainen Anita, Juntunen Elina

30.3.2021
Digitaaliset osaamismerkit sekä microcredentialing, pienemmät osaamiskokonaisuudet, ovat kansallisesti ja kansainvälisesti ajank…

Yrttiaho Tiia, Pinola Satu, Päätalo Kati, Saarnio Reetta

26.3.2021
ICT-alan työ on aivotyötä. Keskeiset kuormitustekijät liittyvät psykososiaaliseen kuormitukseen ja aivoterveyden haasteisiin. IC…

Moilanen Reeta, Tölli Taina, Vihelä Mari, Pinola Satu

24.3.2021
Hoitoalan ihmiset kohtaavat haasteita vuorotyöstä palautumisessa. Ihminen ei voi koneen lailla työskennellä mihin aikaan vaan il…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.4.2021 ::
Mitä tehdä opintojen etenemisen seurantatiedoilla Moodlessa?
Lue lisää »
5.3.2021 ::
Vuosi pilotin jälkeen – opettajatuutorin mietteitä oppimisanalytiikasta
Lue lisää »
25.2.2021 ::
Case of co-development under COVID-19 restrictions
Lue lisää »
23.2.2021 ::
Maalisuora toi ICT-alan opiskelijat ja yritykset yhteen
Lue lisää »
18.2.2021 ::
Tavallisen tallaajan ilmastotekoja – mitä pieni ihminen voi tehdä ilmastoahdistuksensa lievittämiseksi?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »