Oulun ammattikorkeakoulu

Varhainen vuorovaikutus luo perustan lapsen puheenkehitykselle

Lahtinen Sanna, Laurila Siljamari, Riuttanen Virpi, Kajula Outi

12.12.2019
Vauvalla on synnynnäinen tarve hakea turvaa ja hoivaa erilaisilla ilmauksilla ja viesteillä, kuten eleillä, ääntelyllä ja itkulla. Vauva oppii nopeasti, millaisella viestinnällä hän saa hoivaajaltaan toivomansa kaltaista hoitoa ja huolenpitoa ja millainen viestintä puolestaan vie hoivaajan kauemmaksi hänestä. Sillä, miten hoivaaja näitä vauvan viestejä tulkitsee on suuri merkitys vauvan emotionaalisen kiintymyssuhteen muodostumiselle ja puheenkehitykselle. Ääntelyn, puheen ja kielen kehityksen edellytyksenä on, että lapsella on mahdollisuus varhaiseen vuorovaikutukseen.


Pousi Juha

12.12.2019
Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) on vuosien varrella tehnyt lukuisia pedagogisia videoita. Näiden videoiden käyttöt…

Kerola Valtteri, Huuskonen Matias, Rajala Raija

11.12.2019
Oulun ammattikorkeakoulun ensihoidon opiskelijat suorittivat projektiopintoja FinnHEMS:in ja sairaanhoitopiirien pilottitutkimuk…

Paldanius Mika

11.12.2019
Oulun ammattikorkeakoulun strategia ohjaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä pääosin hanketoimintojen kautta. Uusilla hankek…

Sandström Sanna, Lastumäki Outi, Varkki Essi

10.12.2019
Korkeakoulujen välinen yhteistyö mahdollistaa moniammatillisen koulutuksen ja toimii pohjana tulevaisuuden terveydenhuollon amma…

Järvelä Marja-Liisa, Tiermas Mervi

10.12.2019
Suomalaisten keruutuotteiden ja luomukeruutuotteiden kysyntä kasvaa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Tarjonnan kasvatta…

Pietilä Juhopekka, Palokangas Teemu

9.12.2019
Suomen joukkueen vastustajalla on suuri merkitys selostajan subjektiivisuuden eli puolueellisuuden ilmenemisen kannalta. Suomen …

Alaniska Hanna

9.12.2019
Pohjois-Suomen korkeakoulut rakentavat laadukasta koulutusta ja oppimista, jolla turvataan ei pelkästään pohjoisen alueen hyvinv…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.12.2019 ::
Digiohjaus kuuluu kaikille – Digiohjaaja cMOOC
Lue lisää »
12.12.2019 ::
Oppimisanalytiikkadatan hyödyntäminen digiohjaaja cMOOCilla
Lue lisää »
12.12.2019 ::
Palautetta digiohjaaja cMOOCista
Lue lisää »
12.12.2019 ::
Digiohjaaja cMOOC verkkopedagogisiin laatukriteereihin peilattuna
Lue lisää »
27.11.2019 ::
DigiTools oppimisen tukena
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »