Oulun ammattikorkeakoulu

Digitalisaation vaikutukset tulevaisuuden osaajan osaamisvaatimuksiin

Sinisalo Jaakko, Raudaskoski Erkki

16.10.2017
Kuinka digitalisaatio vaikuttaa tulevaisuudessa liiketalouden työntekijöiden osaamisvaatimuksiin ja miten tätä osaamista voidaan ammattikorkeakoulussa kouluttaa? Kompetenssivaatimukset ovat – ehkä hieman yllättäen – hyvin samanlaisia lähitulevaisuudessa kuin ne ovat tänäkin päivänä, mutta niiden painopiste siirtyy. Esimerkiksi työntekijöiden joustavuus ja mukautumiskyvykkyys ovat nousseet erittäin tärkeään asemaan. Työn luonteen muuttuessa työntekijöiden sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaidot korostuvat entisestään digitalisaation edetessä.


Laurila Salla, Palokangas Teemu

13.10.2017
Suomalaiset uutispelit yhdistelevät piirteitä journalismista ja hyötypeleistä. Uutispelillä on kolme erilaista moodia: tarinalli…

Putula Joel, Hilli Anu

9.10.2017
Metsähaketta on käytetty pääasiassa lämmön tuotantoon, mutta hakkeen käyttö muihin tarkoituksiin lisääntyy lähitulevaisuudessa. …

Niemelä Eija, Alahuhta Maija

27.9.2017
Ensimmäiset sairaanhoitajat saivat lääkkeenmääräämisluvan vuonna 2012. Vuonna 2016 kahtakymmentä koulutuksessa ollutta haastatel…

Isomursu Pekka, Hoppu Petri, Wallenius Daniel

22.9.2017
Julkaisun päämääränä on ymmärtää, mihin kulttuurituottaminen on matkalla. Mitä se on nyt ja mitä se on tulevaisuudessa, vaikkapa…

Karjalainen Asko, Nissilä Säde-Pirkko

15.9.2017
Miten korkeakouluopettajat määrittelevät työidentiteettinsä, oli Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutettuun 60 opi…

Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa

28.8.2017
Miten uraohjausosaaminen kehittyy opinto-ohjaajankoulutuksen aikana? Tarkastelemme artikkelissa opinto-ohjaajaopiskelijoiden ura…

Hokajärvi Raili, Kastikainen Jarmo, Takala Tuomo, Pesola Tuomo

24.8.2017
Biotalous monissa muodoissaan haastaa maatiloja monipuoliseen ja tehokkaaseen toimintaan. Maatila on vahvasti paikkaan sidottu y…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

9.10.2017 ::
Tekojärviä on tarpeen kehittää ja kunnostaa
Lue lisää »
4.10.2017 ::
Julkaisut prosentteina, osastolla ja kirjoittajan näppäimistöllä
Lue lisää »
2.10.2017 ::
Kohti päästötöntä energiaa – mennäänkö ja mitä reittiä?
Lue lisää »
14.8.2017 ::
Kehittyvät korkeakoulut muutoksessa
Lue lisää »
2.8.2017 ::
Ktrr kun ottaa päähän!
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

17.10.2017 ::
ESTRO 36 tarjosi näköalapaikan sädehoitoon liittyvään tutkimukseen
Katso julkaisun tiedot »
16.10.2017 ::
Universities of applied sciences' joint work group on tuition fees : rethinking the roles of students and HEIs
Katso julkaisun tiedot »
16.10.2017 ::
Finnish Universities of Applied Sciences on the verge of a new era : value, viability and visibility of international education
Katso julkaisun tiedot »
16.10.2017 ::
Uutispelit tuovat henkilökohtaisen kokemuksen ajankohtaiseen uutisaiheeseen
Katso julkaisun tiedot »
12.10.2017 ::
Towards professionalism in music : self-assessed learning strategies of conservatory music students
Katso julkaisun tiedot »