Oulun ammattikorkeakoulu

Byströmin Ohjaamon toimintaa kehitettiin asiakaslähtöisesti

Visuri Anna, Koivisto Kaisa

13.8.2020
Artikkelissa kuvaan, miten tutkimustulosten avulla voidaan kehittää käytännön toimintaa. Laadullisen tutkimuksen avulla tuotettiin palvelun käyttäjien eli nuorten kokemaa ja kuvaamaa tietoa ohjauksessa toteutuneista Oulussa olevan Byströmin Ohjaamon periaatteista. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltiin Byströmin Ohjaamon työntekijöille järjestetyissä koulutustapahtumissa. Koulutustapahtumien tavoitteena oli saada kehittämisideoita, miten nuorten kokemuksia voidaan ottaa huomioon Byströmin Ohjaamossa.


Määttä Harri

11.8.2020
Roll-to-Roll (R2R) printing methods is not just one but several different methods of printing electronics. Most of the methods a…

Anias Pauliina, Hyvärinen Tiina, Honkanen Hilkka, Männikkö Niko

3.7.2020
Sosiaalinen media on tullut osaksi arkipäiväämme teknologian ja älypuhelinten kehittymisen ja yleistymisen myötä. Kiusaamiseen o…

Virkkula Outi, Kontio Harri, Nieminen Kalle, Välijärvi Satu

1.7.2020
Maaseudun kehittämistä tuetaan Suomessa EU-hankkeilla miljardeilla euroilla yhden ohjelmakauden aikana. Hankkeiden vaikuttavuutt…

Kantola Elina, Illikainen Katja, Tölli Sirpa

30.6.2020
Hoitoalalla työskentelevät kokevat työssään uhkaavia tilanteita ja väkivaltaa. Kotisairaanhoidon työolosuhteet poikkeavat muista…

Männistö Merja

29.6.2020
Opettajan osaaminen vaikuttaa merkittävästi koulutuksessa tuotetun osaamisen tasoon. Pedagogiset ratkaisut, rooli ja toiminta di…

Gronoff Anniina, Kujala Johanna, Päätalo Kati, Honkanen Hilkka

26.6.2020
Terveydenhuollon toiminnan tulee terveydenhuoltolain mukaisesti perustua tieteelliseen näyttöön. Päivittäisessä työterveyshuollo…

Hiltunen Sanna, Takalo Heidi

25.6.2020
Combined heat and power production (CHP) has been an energy efficient and environmentally friendly way to produce district heati…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

10.8.2020 ::
Opinnäytetyön tekeminen vaihto-opintojen aikana ‒ yhteistyön merkityksestä kansainvälisten opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjauksessa
Lue lisää »
1.7.2020 ::
Biomassalogistiikkavirtojen ja -solmukohtien selvitys Suomessa
Lue lisää »
30.6.2020 ::
Opiskelu vaikeassa elämäntilanteessa – tuutorointi onnistuu etänäkin
Lue lisää »
29.6.2020 ::
Hanketoiminta sopeutui poikkeusoloihin
Lue lisää »
26.6.2020 ::
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille uusia tapoja oppia yrittäjyyttä
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »