Oulun ammattikorkeakoulu

Tiimiopettajuus maahanmuuttajien verkkokoulutuksessa

Vähäkangas Antti, Svanberg Eija, Kosonen Katri

8.4.2020
Oulun ammattikorkeakoulu osallistui valtakunnalliseen maahanmuuttajille suunnatun verkkokoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tämä korkeakouluun valmentava koulutus antoi arvokkaan kokemuksen maahanmuuttajakoulutuksesta verkossa ja monialaisesta tiimiopettajuudesta. Onnistumisen lähtökohtana oli hyvä etukäteissuunnittelu, selkeät välitavoitteet, riittävän ajan varmistaminen sekä sitoutuminen. Maahanmuuttajille suunnatuissa koulutuksissa tarvitaan monialaista yhteistyötä, jossa suomen kielen oppiminen integroituu alakohtaisiin opintoihin.


Ilvesmaa Nea, Kokko Elina, Henner Anja, Koivunen Kirsi

6.4.2020
Artikkelissa kuvataan kvantitatiivista retrospektiivistä tutkimusta, jossa kuvailtiin ja selvitettiin asiakas- ja potilastietojä…

Timonen Eija, Hilli Anu

3.4.2020
Pakurikäävän suosio jatkaa kasvuaan. Pakuria viedään erityisesti Aasian markkinoille, mutta luonnon pakurin saatavuus rajoittaa …

Räisänen Niina, Uusitalo Jaana, Kiviniemi Liisa, Honkonen Henri

1.4.2020
Yritysten toimintaympäristö muuttuu nykypäivänä kiihtyvällä vauhdilla teknologian nopean kehityksen vuoksi. Kilpailutilanteet mu…

Harju Annika, Lehtinen Tarleena, Honkanen Hilkka

30.3.2020
Sukupuoli on moninainen ilmiö ja se rakentuu erilaisista fysiologisista, psykologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista ominais…

Hilli Anu, Moilanen Sanna

27.3.2020
Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit kiertävät mahdollisimman pitkään ja materiaalihukkaa sekä jätettä syntyy mahdollisimman…

Halonen Laura, Grekula Milka, Wenström Sanna

25.3.2020
Opetus- ja ohjaustyötä tekevien on tärkeää tukea opiskelijaa ymmärtämään oman osaamisensa ja vahvuuksiensa merkitys muuttuvassa …

Leppinen Henni, Salimäki Tuulia, Honkanen Hilkka, Männikkö Niko

23.3.2020
Media hallitsee merkittävästi elämäämme nykyaikana. Jo päiväkoti-ikäiset lapset ovat median vaikutuksen alaisia, puhumattakaan y…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

2.4.2020 ::
Miten pysyisin ajan tasalla? Katsaus opettajatuutorin työvälineisiin
Lue lisää »
11.3.2020 ::
Työelämäyhteistyö ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoiden silmin
Lue lisää »
9.3.2020 ::
Artikkelimuotoinen opinnäytetyö – ei ihan simppeli homma
Lue lisää »
5.3.2020 ::
Luovuudesta taiteessa
Lue lisää »
2.3.2020 ::
Nurmi on viljelijöiden kokemusten perusteella toimivin kasvi turvemailla
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »