Oulun ammattikorkeakoulu

Tehoja pohjoiseen rehuntuotantoon – Tarkista nurmen kaliumtalous

Lämsä Tiina, Suomela Raija

8.11.2018
Pohjois-Suomi elää nurmesta – ja nurmi elää mitä suurimmissa määrin kaliumista. On erittäin selvää, että pääravinteena kalium on merkittävä nurmen sadon muodostumisen ja määrän kannalta, mutta millainen kaliumlannoitustarve todella on ja millaisia ovat nurmen kaliumlannoituskäytännöt Pohjois-Suomen maalajeilla? OmaNauta-hankkeessa tehtiin selvitys eloperäisten ja karkeiden kivennäismaiden reservikaliumtilastoista ja turvemaiden lannoituskäytännöistä Pohjois-Suomessa. Tuloksissa yllättivät reservikaliumpitoisuuksien suuret vaihtelut kaikilla vertailun maalajeilla. Eloperäisten peltojen kaliumlannoituksen puutteista saatiin viitteitä nurmituloksista, joissa rehun kaliumpitoisuudet saattoivat olla kaliumlannoituksesta huolimatta matalia.


Nikula Anna-Leena, Pesonen Hanna-Mari, Elo Satu

6.11.2018
Progressive memory disorder affects people's independent functioning in life, thus threatening their safe living at home. A key …

Ruotsalainen Johanna, Tötterström Jouko

2.11.2018
Viimeisten 20 vuoden aikana suomalaisessa instrumenttiopetuksessa on siirrytty virhekeskeiseen arviointiin keskittyvästä opetuks…

Niemelä Maiju Katariina, Karttunen Markus, Pesonen Hanna-Mari, Elo Satu

31.10.2018
Ikääntyneiden lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on haasteellista, ja useat ikääntyneet ovat alttiita lääkehoidon poikkeamill…

Orell Pirjo, Tuiskunen Marika, Kuure Marja, Vesala Marjo

3.10.2018
Valtti-toimintamalli tukee erityislapsia ja -nuoria liikkumaan. Malli mahdollistaa pysyvän liikuntaharrastuksen löytymisen lapse…

Ikonen Tiia, Lappalainen Pirjo

1.10.2018
Monelle opiskelijalle Satujen Saaret -menetelmäpäivä on ensimmäinen ammatillinen kohtaaminen erityislapsiperheiden kanssa. Hyvin…

Manninen Minna, Ojala Anna-Maria, Roivainen Petri

24.9.2018
Kun sosiaali- ja terveysministeriö päivitti asetusta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edell…

Jokinen Kirsi, Niilekselä Eliisa

20.9.2018
Mahdollistava Koti on kuntoutuksen oppimisympäristö, jota myös yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää testaus- ja kehitt…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.11.2018 ::
Uusia oppimisympäristöjä katsastamassa Tartossa
Lue lisää »
9.11.2018 ::
Digiohjaus laajentaa ohjauksen saatavuutta
Lue lisää »
5.10.2018 ::
Involving Oulu UAS students in incoming staff mobility
Lue lisää »
2.10.2018 ::
Ensimetrit maahanmuuttajaryhmän koulutuksessa
Lue lisää »
21.9.2018 ::
Marketing Potential of a New Ingredient – Arctic Berry Wax – for Natural and Organic Cosmetics Industry
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

13.11.2018 ::
Pysähdy ja auta : ensiapukoulutusta vietiin verkkoon ensihoitajaopiskelijoiden projektiopinnoissa
Katso julkaisun tiedot »
13.11.2018 ::
Digiohjaus laajentaa ohjauksen saatavuutta
Katso julkaisun tiedot »
13.11.2018 ::
Pajaopetus ja valmentavat opintojaksot kielten opetuksen tukena
Katso julkaisun tiedot »
12.11.2018 ::
Team teaching strengthens professional growth
Katso julkaisun tiedot »
12.11.2018 ::
Linja-autoyritys voi hyödyntää digitaalisuutta monella tapaa
Katso julkaisun tiedot »