Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen

Koivisto Kaisa

7.12.2018
Sairaanhoitajien osaaminen ja työmenetelmät uudistuvat. Muutosten myötä on tärkeää kehittää sairaanhoitajien koulutuksen aikaisia ohjaus- ja arviointimenetelmiä yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kanssa.


Vitikka Päivi

5.12.2018
Maatilan sukupolvenvaihdos on haastava projekti, joka vaatii sekä taloudellisesti järkeviä ratkaisuja että tunteiden käsittelyä.…

Pitkänen Mari, Jussila Aino-Liisa

5.12.2018
Sädehoidossa käytetään ionisoivaa tai korkeaenergistä säteilyä, jonka vaikutus syövän hoidossa perustuu vaurioiden aiheuttamisee…

Vitikka Päivi, Nevalainen Kaija, Kiviniemi Liisa

4.12.2018
”Mitä minä vielä haluan tehdä?” kysyi Annikki Oikarinen itseltään 60 vuotta täytettyään. Niistä mietteistä käynnistyivät ajatuks…

Kekkonen Mira, Broström Timo

4.12.2018
TEHOJA-hanke tutkii ja toteuttaa kollaboratiivisen robotiikan sovellusmahdollisuuksia tuotantoautomaatioon. Videossa esitellään …

Honkanen Hilkka

3.12.2018
Pohjois-Pohjanmaalla tyypillisten kansansairauksien merkittäviä syytekijöitä ovat yksilön terveysvalinnat ja elintavat. Elintapo…

Kuusela Anne, Niemelä Marjo, Tiitto Johanna, Tuomaala Nea, Schroderus-Salo Tanja, Henner Anja

29.11.2018
Teho-osastolla potilaat voivat olla kriittisesti sairaita, henkilökuntaa on paljon ja tilat ovat ahtaat eikä niitä ole suunnitel…

Pulkkinen Marjatta, Ojala Aini

28.11.2018
Hoitotyön opiskelijoiden ja työntekijöiden on tärkeää tuntea hoitotyön historia ja kehittyminen. Mielenkiintoinen näkökulma tähä…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »
27.11.2018 ::
Opiskelijat kaipaavat parempaa tiedottamista hanketoiminnasta
Lue lisää »
26.11.2018 ::
Mikä digiviihteessä koukuttaa?
Lue lisää »
23.11.2018 ::
Kainuun vesimyllyjen tulevaisuus
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

10.12.2018 ::
Lapsiperheen palvelutarve edellyttää moniammatillista arviointia
Katso julkaisun tiedot »
10.12.2018 ::
Voimavaralomakkeella arvioidaan perheen voimavaroja neuvolassa
Katso julkaisun tiedot »
10.12.2018 ::
Hyvinvoivan työyhteisön aineksia
Katso julkaisun tiedot »
10.12.2018 ::
Maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksessa on haasteita ja kehittämistarpeita
Katso julkaisun tiedot »
10.12.2018 ::
Työterveyshoitaja työkyvyn tukijana työterveyshuollossa
Katso julkaisun tiedot »