Oulun ammattikorkeakoulu

Osumia: Itseohjautuva opiskelija

Kepanen Pirkko, Tenno Tiiu, Pousi Juha, Karjalainen Tommi, Karjalainen Asko

28.11.2016
Itseohjautuva oppija suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi oppimistaan. Itseohjautuvuuden tausta-ajatuksena on oppijalähtöisyys. Osaamisperusteisessa opiskelussa itseohjautuvuuden merkitys korostuu entisestään.


Annala Marjaana, Canales Adrian Wayne Jr, Kyyrönen Kati, Niva Anu, Ojala Pekka, Sobolevs Viktors, Sutinen Outi

24.11.2016
During the recent years blended learning has become more common strategy in higher education. In Oulu University of Applied Scie…

Heikkinen Kari-Pekka

10.10.2016
Kysyessäni opiskelijoilta "Miksi johtamista on ja mihin sitä tarvitaan?", saan vastaukseksi "Tehokkaampaa yhteiseen päämäärään p…

Erkkilä Raija, Perunka Sirpa

5.10.2016
Tiimiopettajuus on yhteisöllistä tiedon tuottamista ja arviointia parhaimmillaan. Dialogisuus ja avoin suhtautuminen tietoon tul…

Kilja Päivi, Korkala Hannu, Salo Jarmo, Veki Meriti, Karjalainen Tommi

3.10.2016
Videolla kerrotaan, miten näyttötutkintomestarikoulutus toteutetaan Oulussa. Videossa tuodaan esille muun muassa osaamisen tunni…

Tenno Tiiu, Karjalainen Tommi, Karjalainen Asko

30.9.2016
Osaamisperustaisessa lähestymistavassa peilataan osaamista annettuihin osaamistavoitteisiin. Osaamisen dokumentointi on olennain…

Länsitie Janne, Stevenson Blair, Männistö Riku, Karjalainen Tommi, Karjalainen Asko

28.9.2016
The short film is an introduction to the concept of video pedagogy. The five categories of video pedagogy further elaborate how …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

5.12.2016 ::
Osaamisen kokemus tulee johtaa työelämään
Katso julkaisun tiedot »
5.12.2016 ::
The rise of blended learning : students' perspectives
Katso julkaisun tiedot »
5.12.2016 ::
Comparison of higher education student and teacher perceptions of e-learning
Katso julkaisun tiedot »
5.12.2016 ::
Pohjoismaisen yhteistyön sillat kantavat
Katso julkaisun tiedot »
5.12.2016 ::
Imetysohjauksessa vastuut hajallaan
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

7.12.2016 ::
Kokemuksia taloyhtiöiden linjasaneeraushankkeista
Lue lisää »
7.12.2016 ::
Perhepäivä vanhemmuuden tukemisen keinona lastensuojelun sijaishuollossa
Lue lisää »
7.12.2016 ::
SUKUPOLVIEN KOHTAAMINEN HAAVEIDEN KORTTELISSA : Asiakaslähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö tulevaisuuden ikäihmisten sekä lasten ja nuorten hyvinvointipalveluista Kalajoen Ventelänraitille
Lue lisää »
7.12.2016 ::
DEVELOPMENT OF AN E-SERVICE APP ON THE ANDROID PLATFORM (BACK-END)
Lue lisää »