Oulun ammattikorkeakoulu

Näkökulmia työhyvinvointiin ja itseohjautuvuuteen – storyboard osallistavan kehittämisen menetelmänä

Harju Teija, Oja Sanna

26.10.2020
Työssä jaksamisen näkökulmasta on hyödyllistä tutkia työyhteisön kokemuksia siitä, millaiset konkreettiset seikat vaikuttavat työhyvinvointiin. Tutkimuksessa testattiin konkreettista ja helppoa storyboard-menetelmää ja luotiin yleiskatsaus kokemuksista työhyvinvointiin vaikuttavista asioista. Storyboardit tekevät näkyväksi työntekijöiden mahdollisuuksia johtaa omaa motivaatiotaan ja työhyvinvointiaan, jakaa ja saada ideoita toisiltaan. Ne tekevät myös näkyväksi kokemuksia työstä ja työyhteisöstä kaikille kahvihuoneiden kävijöille, ja siten voivat toimia myös yhteisen keskustelun alustana ja kiinnostavina tiedonlähteinä esimiehille. Asiantuntijatyössä työhyvinvoinnin kehittäminen on avain tuloksellisuuteen, ja asiantuntijat ovat usein parhaita oman työnsä kehittäjiä. Organisaatiot voivat kehittää toimintatapojaan siten, että ne mahdollistavat itseohjautuvuutta ja valtuuttavat asiantuntijat kehittämään omaa työtään ja työhyvinvointiaan.


Viinikka Sinikka, Ijäs Tuula

16.10.2020
Opettajatuutorin tulisi olla ajan tasalla tuutoroitaviensa tilanteesta. Pitkät välit tuutortapaamisten välillä haittaavat tätä. …

Pyörälä Harri, Rautiainen Martti

14.10.2020
2010-luvulla kaupunkien rakenne on kasvanut huomattavasti ylöspäin ja Suomeenkin on rakennettu yli 12-kerroksisia tornitaloja, j…

Rantamaula Anna, Hilli Anu

12.10.2020
Kaura on yksi Suomen suosituimmista viljalajikkeista ja sitä käytetään ravintona märehtijöille sekä yksimahaisille kotieläimille…

Virkkula Minna, Karjalainen Janne

8.10.2020
6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa oppimiseen sekä erilaisiin älykkäisiin fyy…

Korpela Teemu

7.10.2020
Videolla esitellään taustoja ja tapoja kokeilla kodin mobiilinettiyhteyden laadun ja nopeuden parantamista verraten yksinkertais…

Autioniemi Eetu, Tyni Janne, Mäläskä Tuukka, Posio Mikko

5.10.2020
Pelillistäminen ja 3D-ympäristöjen käyttäminen oppimisympäristöinä ja harjoittelualustoina ovat yleistymässä eri sektoreilla. Ni…

Alaluukas Pekka, Nousiainen Eero

2.10.2020
Vaikka ICT-alalla on pula osaajista, on samaan aikaan alan koulutuksen saaneita jonkin verran työttöminä. Jotta kaikki alalle va…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

13.10.2020 ::
Etäopiskeluun siirtyminen haastoi opiskelijan ja opettajatuutorin
Lue lisää »
6.10.2020 ::
Ohjelmoitavat järjestelmäpiirit
Lue lisää »
1.10.2020 ::
Reflektointi ammatillisen kehittymisen tukena – runon mittaista reflektointia opettajaksi kehittymisessä
Lue lisää »
15.9.2020 ::
Korkean rakentamisen LVI-suunnittelu
Lue lisää »
8.9.2020 ::
Drooneja kannattaa nyt rohkeasti kokeilla arkipäiväisten asioiden hoitamiseen
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »