Oulun ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyöstä julkaisuksi

Koski Tuula, Ahvenlampi Sari, Karjalainen Tommi

21.6.2018
Julkaisemalla voi tuoda esille omaa osaamista ja asiantuntijuutta. Videossa tuodaan esille hyvänä käytänteenä julkaisutyöpajatoiminta, yhteiskirjoittaminen ja opinnäytetyöstä julkaisun tekeminen. Lisäksi halutaan motivoida ja rohkaista: julkaiseminen ei ole vaikeaa. Yhteiskirjoittamisesta hyötyvät sekä opiskelija että opettaja.


Hyry Samuli, Kastikainen Jarmo, Vitikka Päivi

20.6.2018
Muiden yritysten tapaan myös maatilayrityksessä omistussuhteiden muutos on toiminnan jatkumisen edellytys jossakin sen elinkaare…

Lehtelä Taina, Rainto Satu, Perälä Minna

18.6.2018
Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden ja ammatillisen kasvun vahvistumisesta. Eettiset periaatteet a…

Happo Iiris, Karjalainen Asko, Perunka Sirpa

15.6.2018
Osaamisperusteisessa koulutuksessa tavoitteena on saada jokaisen opiskelijan osaaminen näkyväksi ja todennetuksi. Olennaista on,…

Eriksson Memmu, Häyrynen Riikka, Myllykangas Kirsi, Päätalo Kati

13.6.2018
Suomessa tehdään vuosittain useita tuhansia polven tekonivelleikkauksia aikuisille. Polven tekonivelleikkauksissa on otettu käyt…

Luukkonen Pekka, Tötterström Jouko

11.6.2018
Suomalaisuutta, suomalaista musiikkia ja Suomen historiaa käsittelevää kirjallisuutta sekä arkistoja tutkimalla tehtiin taustaty…

Rusanen Tiina, Tauriainen Tiia-Mariia

8.6.2018
Tutkimme ammatillisiksi opettajiksi opiskelevien kokemuksia osaamisperusteisesta opiskelusta. Uudenlaisen opiskelutavan sisäistä…

Heinikoski Mari, Koivisto Kaisa

6.6.2018
Valtioneuvosto teki 21.1.2010 periaatepäätöksen kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisestä. Kehi…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

20.6.2018 ::
Drone kuvauksen apuvälineenä
Lue lisää »
19.6.2018 ::
Kun ystävä voi hyvin, voit itsekin hyvin!
Lue lisää »
14.6.2018 ::
Do you know what we do?
Lue lisää »
7.6.2018 ::
Katsaus Kanadan maatalouteen
Lue lisää »
7.6.2018 ::
Kanadan monipuolinen emolehmätuotanto
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

21.6.2018 ::
Essays on regional economic development and innovation ecosystems in the arctic context
Katso julkaisun tiedot »
21.6.2018 ::
Röntgenhoitajan osaaminen vahvasti esillä ECR:ssä
Katso julkaisun tiedot »
21.6.2018 ::
Oma lehti peilaa ammatin kehittymistä
Katso julkaisun tiedot »
21.6.2018 ::
Vauhtia vastuullisuuteen : naisten johtamiskoulutuksen vaikuttavuus
Katso julkaisun tiedot »
21.6.2018 ::
OAMK:ssa ponnistellaan erityislasten liikunnan hyväksi
Katso julkaisun tiedot »