Oulun ammattikorkeakoulu

Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla

Kiviniemi Liisa, Uusitalo Jaana

22.12.2020
Työhyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan tiedon lisäksi taitoa tunnistaa voimavaroja tuovat ja kuormittavat tekijät muuttuvissa työtilanteissa. Työhyvinvoinnin ymmärtämiseksi tarvitaan käsitystä ihmisestä ja ihmisen moninaisuudesta, kuten erilaisista persoonallisuustyypeistä, eri-ikäisyydestä ja resilienssin kokemuksista Työhyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan myös konkreettisia menetelmiä, joita työyhteisössä kaikki voivat hyödyntää. Aivokuormituksen merkitys tietotyötä tekeville on tunnistettu ja aivoterveyden edistäminen on keskeinen osa työhyvinvoinnin edistämistä.


Impola Kati, Tölli Tuija, Kemppainen Leila, Juustila Tuomas

22.12.2020
Näkö, oppiminen ja koulumenestys liittyvät läheisesti toisiinsa. Asiantuntijoiden mukaan noin 80 % lapsen oppimisesta koulussa t…

Virolainen Kari, Kekäläinen Simo-Pekka, Halme Sirkka-Liisa

21.12.2020
Tämän kokoomateoksen artikkeleissa kuvataan hyvinvoinnin tukemisen, terveyden edistämisen ja hoitotyön juuria. Alojen ammatillis…

Sandström Sanna, Hautala Eija, Alatalo Minna

21.12.2020
Asiakaslähtöinen toiminta on keskiössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Oulun …

Silvan Heidi, Kosonen Katri

18.12.2020
Maahanmuuttajien kielitaidolle korkeakouluissa ei ole Suomessa asetettu vähimmäisrajaa, mutta käytännössä suomenkielisessä korke…

Rahkolin Vesa, Rauma Jari, Kekkonen Mira

18.12.2020
Oulun ammattikorkeakoulussa on kehitetty railonseurantajärjestelmä yhteistyörobotilla toteutettavaan hitsaukseen. Railonseuranna…

Huhtanen Riia, Niemi Mira, Kemppainen Leila

18.12.2020
Kun lapsen näkö todetaan likitaitteiseksi, se korjataan sopivan vahvuisilla miinuslinsseillä. On kuitenkin tavallista, ettei lik…

Pikkarainen Laura, Puolitaival Henna, Rainto Satu

18.12.2020
Pienet lapset käyvät vanhempiensa kanssa neuvolassa. Koululaisella on kouluterveydenhoitaja, jonka puoleen kääntyä ja jonka luon…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

15.12.2020 ::
MAIKO-hankkeen erillisvalinta on loistava väylä päästä opiskelemaan ammattikorkeakouluun
Lue lisää »
8.12.2020 ::
Substanssialan ja suomen kielen opettamisen yhdistäminen kannattaa
Lue lisää »
1.12.2020 ::
Luonnonvara-alan koulutus tukee opiskelijoiden ympäristöosaamista
Lue lisää »
17.11.2020 ::
Harjoittelukokemuksia opiskelijalta opiskelijalle tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmassa
Lue lisää »
13.11.2020 ::
Etätyö ja virtuaalikahvittelu
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »