Oulun ammattikorkeakoulu

Luovuus nosteessa. Katsaus kulttuurituottamisen tilaan tänään ja tulevaisuudessa

Isomursu Esa Pekka, Hoppu Petri, Tötterström Jouko

23.4.2019
Kirjoitettaessa tätä artikkelikokoelmaa vuosien 2018–2019 taitteessa on kulttuurin kentällä yksi keskeinen muutosta ajava tekijä muun muassa lakiuudistuksista johtuva kuntien ja muiden kulttuuritoimijoiden muuttuva rooli. Myös digitalisaatio on edelleen voimakas muutostekijä. Toisaalta tietyt teemat, kuten työssä jaksaminen ja elämysten merkitys lienevät ikuisia. Kuitenkin niidenkin tarkempi sisältö on jatkuvassa muutoksessa. Tässä raportissa käsitellään kaikkia edellä mainittuja teemoja. Teksteistä käy myös ilmi kulttuurin merkitys ihmisten hyvinvoinnin edistäjänä, yhteiskunnallisena (muutos)voimana ja kestävän kehityksen elementtinä. Kulttuurin tuottaminen on työtä, jolla on merkitystä!


Backman Niina, Lääperi Elina, Kuure Marja-Helena, Orell Pirjo, Mämmelä Eija

18.4.2019
Avoimet oppimisympäristöt ovat yleistymässä peruskouluissa, mutta avoimia ympäristöjä voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä. L…

Vesterinen Maria, Hautajärvi Marjukka, Sariola Jaana

3.4.2019
Oulun ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman opetussuunnitelmaa ajanmukaistetaan vastaamaan paremmin työelämän muuttuneis…

Karhumaa Annika, Wuollet Venla, Honkanen Hilkka

1.4.2019
Lasten ylipaino on herkkä aihe ja siitä keskusteluun tarvitaan luottamuksellinen suhde sekä riittävästi aikaa. Terveydenhoitajan…

Järvenpää Sari, Kentta Emilia, Kuure Marja-Helena, Paalimäki-Paakki Karoliina, Henner Anja

29.3.2019
Artikkelissa kuvaillaan yhteispäivystykseen pään tietokonetomografia- tai magneettitutkimukseen tulevan potilaan päivystyksen ja…

Hakala Noora, Mattila Riina, Kuure Marja-Helena, Schroderus-Salo Tanja, Henner Anja

27.3.2019
Pyhäjoelle suunniteltava ydinvoimala olisi Suomen kolmas ja pohjoisin ydinvoimalaitos, jonka rakentamisen ja käyttöönoton vaikut…

Yli-Halla Markku, Suomela Raija

25.3.2019
Vivianiitti on rautafosfaattimineraali, jota on ammoin saostunut sedimenttiin. Sen tunnistaa kirkkaan sinisestä väristä. Vaalass…

Kempas Eija

19.3.2019
Artikkelissa tarkastellaan Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön monimuotokoulutusten opiskelijoille tehdyn kyselyn tuloksia opint…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

9.4.2019 ::
Horisontti 2020 -hankkeen valmistelu brittityyliin
Lue lisää »
12.3.2019 ::
Mihin tarvitsemme yhteentoimivuutta ja yhteistyötä?
Lue lisää »
5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »
17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »