Oulun ammattikorkeakoulu

Osaamisen opettajan jäljillä

Tenno Tiiu, Karjalainen Asko, Karjalainen Tommi

17.5.2017
Opetusvideo osaamisen opettajan jäljillä on kaavoihin kangistuneen ammatillisen opettajan kasvutarina kohti osaamisen opettajuutta. Opettaja painelee stressinsietorajoillaan, syynä työtaakka ja toisaalta muutospaineet uuden osaamisperusteisen opetussuunnitelman laatimisen takia. Opettaja ottaa tilanteeseen etäisyyttä vetäytymällä suomalaiseen luontoon. Etäisyys arkeen luo tilaa sisäiselle puheelle ja osaamisperusteisuus saa paikkansa opettajan ajatusmaailmassa. Vihdoin osaamisen merkitys selviää opettajalle - se kun on elämän ja kuoleman kysymys, ainakin luonnossa selviämiseen.


Karjalainen Asko, Pousi Juha, Karjalainen Tommi

15.5.2017
Osaamisperusteisuus on nykyään pedagogisen toiminnan lähtökohta. Osaamisperusteisuudessa siirrytään oppiainekeskeisyydestä aitoo…

Tenno Tiiu, Korento Kati, Pousi Juha, Kiviniemi Kari, Karjalainen Tommi, Karjalainen Asko

12.5.2017
Video on havainnollinen keino osaamisen osoittamiseen muun dokumentaation rinnalla. Videon tekeminen ja jälkikäsittely on helppo…

Tenno Tiiu, Koukkari Marja, Pousi Juha, Karjalainen Tommi, Karjalainen Asko

10.5.2017
Videossa keskitytään opettajakorkeakoulun tuutorin, harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan välisiin …

Isola Marianne, Ahvenlampi Sari

28.4.2017
Tutkinto-ohjelmien sisäisessä auditoinnissa kävi ilmi, että opiskelijoiden tarpeet huomioidaan koulutuksen toteutuksessa joustav…

Finnilä Jussi, Ilomäki Janne

26.4.2017
Litiumakun sammutusdemonstraatio. Videolla näytetään litiumakun tulipalo ja sammutusmenetelmät.

Finnilä Jussi, Ilomäki Janne

24.4.2017
Esimerkki hybridiauton jännitteettömäksi ja jännitteelliseksi tekemisestä. Videolla näytetään hybridiauton varotoimenpiteitä enn…

Korhonen Anne, Honkanen Kaisa, Karttunen Markus, Koski Tuula, Nissinen Tuula

21.4.2017
Potilaan anestesian aikainen valvonta on yksi tärkeimmistä ja isoimmista anestesiahoitajan osaamisalueista. Siksi yhtenevä ja ka…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

22.5.2017 ::
Sairaanhoitajien työnkuva muutoksessa
Katso julkaisun tiedot »
22.5.2017 ::
Monimuotoista projektioppimista
Katso julkaisun tiedot »
18.5.2017 ::
Patient Information Regarding Medical Radiation Exposure Is Inadequate : Patients' Experience in a University Hospital
Katso julkaisun tiedot »
17.5.2017 ::
Autonomiseen työvuorosuunnitteluun siirtyminen kolmivuorotyötä tekevässä päivystävässä röntgenyksikössä
Katso julkaisun tiedot »
15.5.2017 ::
Mitä suomalainen korkeakouluasteen opinto-ohjaaja oppi Latviassa?
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

23.5.2017 ::
Energiatehokas puhallinmuutos
Lue lisää »
23.5.2017 ::
Lasten lukemista edistämässä : Tietopaketti Kangasalan kirjastolle
Lue lisää »
23.5.2017 ::
Oulun Golfkerho Ry:n naisten toiveet ja tarpeet
Lue lisää »
23.5.2017 ::
Triathlonharrastajan kehonhuolto : Kehonhuoltopäivä Haukiputaan Heiton triathlonharrastajille
Lue lisää »