Oulun ammattikorkeakoulu

Toiminnallisen opinnäytetyön oppimiskokemukset

Saastamoinen Mervi, Vähä Tuomo, Ypyä Johanna, Alahuhta Maija, Päätalo Kati

17.8.2018
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimusluonteiselle opinnäytetyölle. Mikä on toiminnallinen opinnäytetyö ja millainen sen prosessi on? Tässä artikkelissa kuvataan esimerkin avulla, miten toiminnallisen opinnäytetyön prosessi etenee ja mitä sen toteuttaminen tarkoittaa hoitotyön opiskelijan näkökulmasta.


Sandström Sanna, Keiski-Turunen Annika, Hassila Lea, Aunola Eija, Alahuhta Maija

15.8.2018
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kuvaavat moniammatillista yhteistyötä toimivan asiakaslähtöisyyden edellytyksenä. Moniamm…

Alian Johanna, Makkonen Marjo, Rainto Satu

13.8.2018
The Golden Hour -lapsentahtinen ensi-imetys kertoo vastasyntyneen vaistonvaraisesta toiminnasta syntymän jälkeen. Ensi-imetys to…

Kiviniemi Liisa, Uusitalo Jaana

9.8.2018
Hyvinvointialan pk- ja mikroyritysten keskeinen haaste on pysyä uudistuskykyisinä muuttuvassa toimintaympäristössä. Työntekijöid…

Koski Tuula, Ahvenlampi Sari, Karjalainen Tommi

21.6.2018
Julkaisemalla voi tuoda esille omaa osaamista ja asiantuntijuutta. Videossa tuodaan esille hyvänä käytänteenä julkaisutyöpajatoi…

Hyry Samuli, Kastikainen Jarmo, Vitikka Päivi

20.6.2018
Muiden yritysten tapaan myös maatilayrityksessä omistussuhteiden muutos on toiminnan jatkumisen edellytys jossakin sen elinkaare…

Lehtelä Taina, Rainto Satu, Perälä Minna

18.6.2018
Ammattieettisen osaamisen kehittymisessä on kyse asiantuntijuuden ja ammatillisen kasvun vahvistumisesta. Eettiset periaatteet a…

Happo Iiris, Karjalainen Asko, Perunka Sirpa

15.6.2018
Osaamisperusteisessa koulutuksessa tavoitteena on saada jokaisen opiskelijan osaaminen näkyväksi ja todennetuksi. Olennaista on,…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

10.8.2018 ::
Verkko-opetuksen ja -ohjauksen vertailua Sveitsissä ja Suomessa
Lue lisää »
20.6.2018 ::
Drone kuvauksen apuvälineenä
Lue lisää »
19.6.2018 ::
Kun ystävä voi hyvin, voit itsekin hyvin!
Lue lisää »
14.6.2018 ::
Do you know what we do?
Lue lisää »
7.6.2018 ::
Katsaus Kanadan maatalouteen
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

16.8.2018 ::
Suomalaisten nuorten ongelmallinen digipelaaminen ja sen yhteys terveyteen
Katso julkaisun tiedot »