Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 1/2011

Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja

Metatiedot

Nimeke: Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja

Tekijä: Koivisto Kaisa; Latvala Eila; Vanhanen-Nuutinen Liisa; Vuokila-Oikkonen Päivi (toim.)

Aihe, asiasanat: oppiminen, koulutus, tutkimus, hoitaminen, hoitamaan oppiminen, mielenterveystyö

Tiivistelmä: Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen -kirja kokoaa aihepiirin ajankohtaista tutkimusta ja keskusteluja. Kirjan ensimmäinen luku sisältää hoitamista ja sen tutkimusta käsitteleviä artikkeleita, joissa asiakaslähtöisen hoitotyön kehittämistä tarkastellaan mm. potilaan kokemuksellisuuden ja itsetietoisuuden näkökulmista. Kirjan toisen luvun artikkeleissa aiheina ovat hoitotyön koulutuksen johtaminen, opettajan työ, oppilaitosyhteisön sosiaalinen pääoma ja opetussuunnitelman ja opetuksen kehittäminen. Oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen ymmärretään yhteisöllisesti ja dialogisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvana ilmiönä. Kirja on omistettu professori Sirpa Janhoselle. Sirpa Janhonen on toiminut hoidon didaktiikan professorina Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuodesta 1992. Hän on tutkimuksen ja opettajankoulutuksen kautta ollut vaikuttamassa opetuksen kehittämiseen ammattikorkeakoulutuksessa. Monet Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajat ovat väitelleet hänen ohjauksessaan ja tuovat nyt tietotaitonsa työhönsä opettajina, tutkijoina ja kehittäjinä. Kirjan artikkeleista välittyy professori Janhosen teoreettinen ja tutkimuksellinen lähestymistapa hoitotyön ja sen koulutuksen kehittämiseen. Kirjan tavoitteena on antaa virikkeitä tutkimus- ja kehittämistyöhön niin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille kuin tutkijoille, kehittäjille ja opettajille.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Aikamääre: Julkaistu 2011-02-25

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koivisto, K., Latvala, E., Vanhanen-Nuutinen, L. & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.) 2011. Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. Hakupäivä 24.11.2020. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.

Professori Sirpa Janhosen juhlakirja kokoaa hoitamiseen liittyvää ajankohtaista tutkimusta ja keskusteluja. Kirja antaa virikkeitä tutkimus- ja kehittämistyöhön niin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille kuin tutkijoille, kehittäjille ja opettajille.

Lataa PDF-tiedosto

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus