Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 12/2012

Opitaan yhteistyötä yhdessä. INNOPI-hankkeen 2008 - 2012 loppuraportti

Metatiedot

Nimeke: Opitaan yhteistyötä yhdessä. INNOPI-hankkeen 2008 - 2012 loppuraportti

Tekijä: Rajala Raija; Tervaskanto-Mäentausta Tiina

Aihe, asiasanat: ammatti-identiteetti, arviointi, hankkeet, hyvinvointiteknologia, innovatiivisuus, kehittäminen, korkeakoulut, koulutus, mittarit, moniammatillisuus, opiskelu, oppiminen, oppimisympäristö, osaaminen, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopistollinen sairaala, palaute, palvelut, simulointi, teknologia, terveydenhuoltoala, terveysala, tiimit, tiimityö, tutkimus- ja kehittämistoiminta, työelämäyhteydet, työharjoittelu, työssäoppiminen, yhteistyö

Tiivistelmä: INNOPI-hankkeessa moniammatillisen terveysalan koulutuksen kehittäminen oli jatkoa systemaattiselle kehittämistyölle. Oulun seudun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto olivat tahoillaan aloittaneet kehittämisprojekteja ja koulutusinterventioita, jotka kohdistuivat terveysalan työelämän tiimien moniammatillisen yhteistyön parantamiseen. Haaste moniammatillisen opetuksen kehittämiseen tutkintoon johtavan perusopetuksen tasolla tuli kansainvälisen verkostoitumisen myötä.

Oulun kaupungin aktiivinen yhteistyö alueen toimijoiden kanssa oppimisterveyskeskusympäristön rakentamiseksi Kontinkankaan vanhaan sairaalaan viritti myös tarpeen yhteiseen kehittämishankkeeseen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Oulun yliopistollinen keskussairaala merkittävänä terveysalan ja lääketieteen opiskelijoiden harjoitteluympäristönä liittyi yhteistyöverkostoon erityisesti harjoittelun ohjauskäytäntöjen kehittämiseksi.

INNOPIssa yhteinen toiminnan kohde oli parantaa ja kehittää alueen väestön terveyspalveluita ja potilasturvallisuutta hyödyntämällä uusia innovatiivisia ratkaisuja. Päämäärä oli yhtenevä myös kansallisen Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitteiden kuin maakunnallisten hyvinvointiohjelmien kanssa. Oulun kaupunki oli kehittämässä teknologiaterveyskeskusta, ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä oli ennakoitu tulevaa työntekijäpulaa. Terveysalan koulutukseen tulleet uudet innovatiiviset simulaatioteknologiset sovellukset olivat leviämässä markkinoille. Koulutuksen ja työelämän lähentäminen nähtiin avaintekijäksi asiakaslähtöisten terveyspalvelujen ja työelämän laadullisessa kehittämisessä. Hankkeella oli kaikkia yhteistyön tahoja kiinnostavat lähtökohdat, ja nyt jokaisella on mahdollisuus hyödyntää kehittämistyön tuloksia ja voittaa.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Aikamääre: Julkaistu 2012-08-29

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-085-5

Kieli: suomi

Sivumäärä: 62

Laajuus: 1,74 Mt

ISBN: 978-951-597-085-5

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Rajala, R. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2012. Opitaan yhteistyötä yhdessä. INNOPI-hankkeen 2008 - 2012 loppuraportti. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 12. Hakupäivä 3.12.2021. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-085-5.

Miten vastata terveyspalveluiden ajankohtaisiin haasteisiin, kuten potilasturvallisuuden, palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen koulutuksen keinoin? INNOPI-hankkeessa kysymykseen etsittiin vastauksia eri koulutusorganisaatioiden ja -ohjelmien rajojen ylittämisellä ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisellä. Organisaatioiden väliset rajat eivät ole esteenä, kun toiminnalla on yhteinen päämäärä.

Lataa PDF-tiedosto