Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 9/2012

Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja

Metatiedot

Nimeke: Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja

Tekijä: Honkanen Hilkka; Kiviniemi Liisa; Kylmä Jari (toim.)

Aihe, asiasanat: etiikka, etnografia, fenomenologia, historia, juhlajulkaisut, koulut, käsiteanalyysi, lapset, luottamus, maahanmuuttajat, mielenterveys, mielenterveyspalvelut, mielenterveystyö, mielisairaanhoito, monikulttuurisuus, nuoret, osallisuus, pakkohoito, pakkokeinot, potilaat, psykiatrinen hoito, psykiatriset potilaat, toivo, työelämä

Tiivistelmä: Kirjan artikkelit edustavat läpileikkausta mielenterveystyön moninaisesta kentästä. Kirjoittajat ovat joko Merja Nikkosen oppilapsia tai kollegoita.

Minna Laitilan ja Anna-Maija Pietilän artikkeli osallisuudesta sekä Nina Kilkun artikkeli luottamuksesta edustavat kirjan eettistä näkökulmaa. Minna Laitilan ja Anna-Maija Pietilän artikkelissa kuvataan mielenterveystyössä ja -palveluissa 1980-luvulta lähtien tapahtuneita muutoksia erityisesti mielenterveystyön asiakkaiden osallisuuden näkökulmasta. Nina Kilkku tarkastelee artikkelissaan luottamusta fokusoiden tarkastelua ensipsykoosipotilaiden hoitoon.

Mielenterveystyön eettisiin kysymyksiin liittyy vahvasti myös Kaija ja Osmo Vuorion artikkeli Niuvanniemen erityisrooleista. Artikkelissa kuvataan maan vaikeimpien psykiatristen potilaiden hoidon ja sen rinnalla perusoikeuksien kehitystä. Artikkelissa luodaan hyvä katsaus psykiatrisen hoidon historiaan etenkin pakkokeinojen ja tahdonvastaisen hoidon osalta. Jari Kylmän artikkelin näkökulma on psykiatrisen hoitotyön johtamisessa, toivon ylläpitäminen ja vahvistaminen johtamisessa.

Liisa Kiviniemen artikkeli kuvaa psykiatrisessa hoidossa olleiden nuorten aikuisten voimavaroja ja niitä tekijöitä, jotka auttavat nuorta aikuista haastavassa elämänvaiheessa löytämään tahtoa ja toivoa elämänsä rakentamiseen. Päivi Vuokila-Oikkonen ja Sirpa Janhonen ovat artikkeleissaan mielenterveyden edistämisen ytimessä, kouluissa toteutuvassa toiminnassa. Päivi kuvaa artikkelissaan mahdollisuuksia lapsen ja nuoren mielenterveyden edistämiseen eri kouluasteilla kahden käytännön tutkivan kehittämishankkeen avulla. Sirpan artikkelissa tarkastellaan joustavassa perusopetuksessa olevan yläkoululaisen nuoren sosiaalis-emotionaalisen eheyden tukemista oppituntien aikana.

Pirjo Kinnunen tarkastelee artikkelissaan monikulttuurisuuden tuomia haasteita ja pohtii sitä, miten voisimme ymmärtää nuoria maahanmuuttajia nykyistä paremmin ja tukea heidän mielenterveyttään. Hilkka Honkasen artikkeli ei liity suoranaisesti mielenterveystyöhön. Merja Nikkosen innoittamana hän kiinnostui etnografiasta tutkimusmenetelmänä ja kuvaa artikkelissaan sen soveltuvuutta tutkimukselliseksi lähestymistavaksi työelämän kehittämiseen.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Aikamääre: Julkaistu 2012-05-29

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6

Kieli: suomi

Sivumäärä: 72

Laajuus: 985 kt

ISBN: 978-951-597-088-6

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Honkanen, H., Kiviniemi, L. & Kylmä, J. (toim.) 2012. Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 92. Hakupäivä 18.9.2021. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6.

Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja edustaa läpileikkausta mielenterveystyön moninaisesta kentästä Suomessa. Se kokoaa mielenterveystyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat yhteen lähtien psykiatrisen hoidon historiasta Suomessa ja päättyen monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin mielenterveyden tukemisessa. Kirjan teemoina lisäksi mielenterveystyön eettisyys, asiakkaiden osallisuus mielenterveyspalveluissa sekä luottamuksen ja toivon ylläpitäminen psykiatrisessa hoitotyössä. Ajankohtaisina teemoina kirjassa käsitellään myös lasten ja nuorten mielenterveyttä ja sen hoitamista.

Lataa PDF-tiedosto