Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 10/2012

Työttömyyden pitkittyminen on monen tekijän summa. Tutkimus pitkäaikaistyöttömyyteen johtavista tekijöistä ja työmarkkinoille kuntouttamisesta

Metatiedot

Nimeke: Työttömyyden pitkittyminen on monen tekijän summa. Tutkimus pitkäaikaistyöttömyyteen johtavista tekijöistä ja työmarkkinoille kuntouttamisesta

Tekijä: Sepponen Kaija; Wilén Tarja; Kiviniemi Liisa

Aihe, asiasanat: elämänhallinta, elämäntaito, kuntoutus, Oulainen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, pitkäaikaistyöttömyys, pitkäaikaistyöttömät, syrjäytyminen, työllistyminen, työllistäminen, työmarkkinat, työttömyys, työvalmennus

Tiivistelmä: Työmarkkinoiden rakenteet ja niissä tapahtuvat muutokset selittävät osaltaan työmarkkinoilta syrjäytymistä. Tämä näkökulma ei ole riittävä. Työmarkkinoiden rakennetta, ammattitaitoa ja työ- ja toimintakykyä tulee käsitellä yhdessä, koska työttömyyden pitkittymistä voidaan harvoin selittää yksittäisen tekijän kautta. Ongelmavyyhden avaamiseen soveltuu hyvin käsite työmarkkinakelpoisuus.

Tämän tutkimuksen mukaan työttömistä 10 %:lla ei ollut loppuun suoritettua ammatillista koulutusta. Se oli joko jäänyt hankkimatta tai opinnot olivat keskeytyneet yhden tai useamman kerran. Kuntoutujista 25 %:lla oli keskiasteen ammatillinen tutkinto. Mukautetun ammatillisen koulutuksen oli suorittanut 10 %. Opistoasteen tutkinnon oli suorittanut 10 % kuntoutujista ja 6 %:lla oli korkeakoulututkinto. Alimman perusasteen suorittaneista kolmasosalla on raportoitu koulun käyntiin liittyviä ongelmia. Osalla kuntoutujista työmarkkinoille siirtyminen vaatisi uudelleen koulutusta tai entisen osaamisen päivitystä. Kuitenkin uudelleenkoulutus tuskin johtaa pysyvään työllistymiseen, koska ongelmia on myös muilla elämänalueilla.

Keskeinen havainto liittyy myös asiakassegmentointiin. Vajaalla kolmanneksella todettiin sellaisia terveydellisiä rajoituksia, että heille käynnistettiin eläkeprosessi. Työttömistä noin 10 %:lla arvioitiin olevan mahdollisuuksia joko koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille. Välityömarkkinoita ja pitkäkestoista kuntoutusta ennen avoimille työmarkkinoille siirtymistä tarvitsee 41 %. Päihdekuntoutusta tarvitsee 17 % ennen kuin muut kuntoutustoimet ovat ajankohtaisia. Asiakassegmentoinnin avulla pystytään räätälöimään palveluja jokaisen yksittäisen työttömän voimavarojen mukaisesti ja sitä kautta välttämään tuloksettomia työllistämisyrityksiä. Usein ennen perinteistä työelämävalmennusta tarvitaan tukea elämänhallintaan, sekä työ- ja toimintakykyyn liittyviin asioihin. Perinteisten työvoimapolitiikan keinojen aika on vasta sitten, kun työmarkkinakelpoisuuden muut osa-alueet ovat kunnossa.

Hankkeen aikana työstettiin Oulaisiin palveluohjaus- ja toimintamalli työttömien työllistämiseksi. Oulaisten kaupunginhallitus on hyväksynyt mallin ja sen toteuttaminen aloitetaan syksyllä 2011. Lisäksi valmisteltiin työmarkkinakelpoisuusanalyysia varten haastattelurunko. Tutkimuksessa kuvataan työttömyyden taustalla olevia tekijöitä Oulaisissa toteutetun kolmivuotisen ESR-kehittämishankkeen tulosten näkökulmasta. Hanke toteutettiin vuosina 2008 - 2011. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli tehdä näkyväksi työttömyyden taustalla olevia tekijöitä. Toisena tavoitteena oli pitkäaikaistyöttömien elämänsuunnitelmien selkiinnyttäminen ja elämänhallinnan tukeminen. Kolmantena tavoitteena oli ohjaajien osaamisen lisääminen. Tutkimuksen ja sen taustalla olevan hankkeen toteuttajina olivat Taukokangas-säätiö ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun Terveysalan Oulaisten alueyksikkö.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Aikamääre: Julkaistu 2012-06-19

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-086-2

Kieli: suomi

Sivumäärä: 32

Laajuus: 915 kt

ISBN: 978-951-597-086-2

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Sepponen, K., Wilén, T. & Kiviniemi, L. 2012. Työttömyyden pitkittyminen on monen tekijän summa. Tutkimus pitkäaikaistyöttömyyteen johtavista tekijöistä ja työmarkkinoille kuntouttamisesta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 10. Hakupäivä 25.1.2022. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-086-2.

Työmarkkinoiden rakenteet ja niissä tapahtuvat muutokset selittävät osaltaan työmarkkinoilta syrjäytymistä. Tämä näkökulma ei kuitenkaan ole riittävä. Työmarkkinoiden rakenteen lisäksi on tarkasteltava myös yksilön ammattitaitoa ja työ- ja toimintakykyä. Usein ennen perinteistä työelämävalmennusta tarvitaan tukea elämänhallintaan, sekä työ- ja toimintakykyyn liittyviin asioihin. Perinteisten työvoimapolitiikan keinojen aika on vasta sitten, kun työmarkkinakelpoisuuden muut osa-alueet ovat kunnossa.

Lataa PDF-tiedosto