Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 5/2012

Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle. Koulutuksen malli

Metatiedot

Nimeke: Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle. Koulutuksen malli

Tekijä: Huotari Tiina; Männistö Jaana; Ukkola Soja

Aihe, asiasanat: hoitoala, hoiva-ala, hyvinvointiala, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, kolmas sektori, koulutus, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus, yhteiskuntavastuu, yrittäjyys

Tiivistelmä: Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle –koulutuskokonaisuuden taustalla on ollut tavoite toteuttaa erityisesti hyvinvointialalle räätälöityä joustavaa ja monimuotoista täydennyskoulutusta. Tämä koulutuksen malli tarjoaa käytännön työkalupakin, jota voidaan hyödyntää hyvinvointialan tai vastuullisen liiketoiminnan koulutuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Koulutus voidaan toteuttaa koulutuskokonaisuutena tai sitä voi soveltaa vapaasti myös pienempinä osioina erilaisten ryhmien tarpeiden mukaan. Koulutus on tarkoitettu hyvinvointialan yrittäjiksi aikoville sekä alalla toimiville yrittäjille. Koulutus soveltuu hyvin myös julkisella sektorilla työskenteleville esimerkiksi yrittäjyys- tai johtamisosaamisen lisäämiseksi. Kolmannen sektorin toimijoille koulutuksesta on hyötyä yhdistyksen aloittaessa tai kehittäessä palvelutuotantoaan tai liiketoimintaansa. Koulutuksen malli sisältää koulutusosiot ja kertoo opetuksen sisällöistä. Lisäksi malli antaa vinkkejä onnistuneen opetuksen lähtökohtiin, koulutuksen markkinointiin ja koulutuksen arviointiin. Koulutus koostuu kuudesta osiosta: hyvinvointialan yrittäjäksi (3 op), liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen (8 op), markkinointi osana liiketoiminnan kehittämistä (5 op), talouden suunnittelu ja seuranta (7 op), hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja johtaminen (4 op) ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys (3 op). Koulutuksen malli on toteutettu osana Lykky-hanketta (Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä) Oulun seudun ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan yksikön ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun CENTRIA Tutkimus ja kehitys, Ylivieskan yhteistyönä.

Julkaisija: Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Aikamääre: Julkaistu 2012-04-10

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201202241456

Kieli: suomi

Sivumäärä: 32

Laajuus: 1,47 Mt

ISBN: 978-951-597-080-0

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Huotari, T., Männistö, J. & Ukkola, S. 2012. Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle. Koulutuksen malli. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 52. Hakupäivä 18.9.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201202241456.

Vastuullista yrittäjyyttä hyvinvointialalle -koulutuksen malli tarjoaa käytännön työkalupakin. Sitä voidaan hyödyntää hyvinvointialan tai vastuullisen liiketoiminnan koulutuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa. Koulutus voidaan toteuttaa koulutuskokonaisuutena tai sitä voi soveltaa vapaasti myös pienempinä osioina erilaisten ryhmien tarpeiden mukaan. Koulutuksen malli sisältää koulutusosiot ja kertoo opetuksen sisällöistä. Lisäksi malli antaa vinkkejä onnistuneen opetuksen lähtökohtiin, koulutuksen markkinointiin ja koulutuksen arviointiin.

Lataa PDF-tiedosto