Oulun ammattikorkeakoulu

Vuoden 2013 julkaisut

Dahmane Noora, Karjalainen Janne, Vesikukka Miia

13.12.2013
Voisiko pitkiä jonoja pankeissa lyhentää mobiilipalvelulla, joka kertoo jonotusnumeron reaaliajassa? Kuinka lasten mediakriittis…

Junkkari Maarit, Hinkka Risto, Svanberg Eija, Kosonen Katri

12.12.2013
Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä on aktiivisesti kehitetty toimintamallia virtuaaliopetukseen. Kehitysty…

Oja Päivi, Ruusila Ani, Viinikka Sinikka

3.12.2013
Voiko opiskelijan sopeutumista uuteen joukkoon koulun alkaessa helpottaa? Edessä on uusi paikkakunta, uusia opiskelukavereita, k…

Liikanen Anu

2.12.2013
Asiakaspalautteen kerääminen on tärkeä osa Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjaston palveluiden kehittämistä ja arvioimista. K…

Savela Terttu, Lämsä Anna-Maija, Kärki Saara

28.11.2013
Today, the development of female leadership and entrepreneurship has evolved into an important theme around the world. The Oulu …

Savela Terttu, Lämsä Anna-Maija, Kärki Saara

28.11.2013
Tänä päivänä naisten johtajuuden, kuten yrittäjyydenkin, kehittäminen on kasvanut merkittäväksi aiheeksi ympäri maailmaa. Oulun …

Alahuhta Maija, Niemelä Eija

29.10.2013
Heinäkuun alussa 2010 Suomessa tuli voimaan uudistettu laki terveydenhoidon ammattihenkilöistä. Lakiuudistus antaa sairaanhoitaj…

Kinnunen Johanna

29.10.2013
Luonnontuotealan innovaatioverkosto ja toimialan uudet mahdollisuudet (LT-INNO ) hankkeessa kartoitettiin kesän 2012 aikana luon…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

1.7.2020 ::
Biomassalogistiikkavirtojen ja -solmukohtien selvitys Suomessa
Lue lisää »
30.6.2020 ::
Opiskelu vaikeassa elämäntilanteessa – tuutorointi onnistuu etänäkin
Lue lisää »
29.6.2020 ::
Hanketoiminta sopeutui poikkeusoloihin
Lue lisää »
26.6.2020 ::
Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille uusia tapoja oppia yrittäjyyttä
Lue lisää »
25.6.2020 ::
Johtamisen 100 päivää Oulun ammattikorkeakoulussa
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »