Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 3/2015

Digijournalismin uudet aatteet. Digisilta-hankkeen loppujulkaisu

17.2.2015 ::

Metatiedot

Nimeke: Digijournalismin uudet aatteet. Digisilta-hankkeen loppujulkaisu

Tekijä: Karukka Minna; Laine Senni; Ålander Heidi (toim.)

Aihe, asiasanat: aluelehdet, datajournalismi, digitalisoituminen, elektroninen julkaisutoiminta, internet, joukkoviestimet, journalismi, julkaisutoiminta, koulutus, kuluttajakäyttäytyminen, lukijat, markkinointi, markkinointiviestintä, media, media-ala, Oulun ammattikorkeakoulu, paikallislehdet, sanomalehdet, sosiaalinen media, sähköinen julkaisutoiminta, toimittajat, toimitustyö, verkkojulkaiseminen, viestimet, viestintäala

Tiivistelmä: Julkaisu on koottu Digisilta-hankkeeseen osallistuneiden asiantuntijoiden kirjoittamista artikkeleista. Artikkelit käsittelevät media-alalla jo useamman vuoden vallinnutta muutosta ja sen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia sanomalehtien ja erityisesti paikallislehtien näkökulmasta. Julkaisussa on nostettu esiin neljä teemaa: taustaa alan nykytilanteesta, sosiaalisen median hyödyntäminen, toimitustyön automatisoiminen ja lehtien markkinointi ja ansaintamallit.

Pertti Sillanpää kirjoittaa, että vuorovaikutus verkossa erityisesti sosiaalisen median kautta on mahdollisuus paikallislehdille ja muille medioille. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että sidosryhmiä voidaan ottaa mukaan lehden sisällön tekemiseen. Sosiaalisen median lisäksi verkkoympäristö mahdollistaa myös toimitustyön automatisointia, jota käsitellään kappaleessa neljä. Turo Uskalin artikkelissa kerrotaan datajournalismista, mikä nojaa nimenomaan digitaalisiin data-aineistoihin. Santtu Parkkonen antaa artikkelissaan viisi konkreettista vinkkiä siitä, kuinka paikallislehdet viedään digiaikaan.

Lisäksi julkaisussa käsitellään eri näkökulmista sanomalehtien kysyntää erityisesti lehtien tilaushintojen sekä paperilehtiä korvaavan teknologian kehittymisen ja sen käyttämisen näkökulmista. Timo Argillanderin artikkelissa tarkastellaan paikallislehtien ansaintamalleja internetin aikana.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2015-02-17

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-119-7

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-119-7 (PDF)

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Karukka, M., Laine, S. & Ålander, H. (toim.) 2015. Digijournalismin uudet aatteet. Digisilta-hankkeen loppujulkaisu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. Hakupäivä 23.1.2022. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-119-7.

Media-alalla on jo useamman vuoden vallinnut muutos digitalisoitumiseen. Se tuo haasteita ja mahdollisuuksia sanomalehdille ja erityisesti paikallislehdille. Pienet paikallislehdet tarvitsevat apua lehden sähköisen version tekemiseen ja aiheeseen liittyvään tiedon jakoon.

Digisilta-hankkeen loppujulkaisussa digitalisoitumista käsitellään neljän teeman kautta, jotka ovat taustaa alan nykytilanteesta, sosiaalisen median hyödyntäminen, toimitustyön automatisoiminen ja lehtien markkinointi ja ansaintamallit.

Lataa pdf-tiedosto