Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 29/2015

"Yhdessä olemme enemmän". Minna Åman-Toivion haastattelu

Aho Anne (toim.)
11.12.2015 ::

Metatiedot

Nimeke: "Yhdessä olemme enemmän". Minna Åman-Toivion haastattelu. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä

Tekijä: Aho Anne (toim.)

Aihe, asiasanat: opinnäytteet, projektit, yhteistyö, ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, yritykset

Tiivistelmä: MedKit Finland Oy:n toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio tekee yhteistyötä Oamkin kanssa muun muassa projekti- ja opinnäytetöiden sekä master-tutkintojen eli ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisen parissa. Opiskelijoiden työpanos on kasvuyritykselle hyvä apu, sillä kaikkea ei ehdi tehdä itse. Opiskelijat ovat esimerkiksi tehneet uusien maiden liiketoimintasuunnitelmia ja tutkineet uusia liiketoimintasektoreita.

Minnan mukaan yhteistyötä tarvitaan myös koulutuksen kehittämisessä. Yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä koulutuksia voidaan viedä oikeaan suuntaan. Näin opiskelijat työllistyvät valmistumisen jälkeen paremmin.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2015-12-11

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015111317166

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Aho, A. (toim.) 2015. "Yhdessä olemme enemmän". Minna Åman-Toivion haastattelu. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. Hakupäivä 20.1.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015111317166.


Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::getList() should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::getList($akCategoryHandle, $filters = Array) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 182

Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::add($at, $args, $pkg = false) should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::add($akCategoryHandle, $type, $args, $pkg = false) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 182

MedKit Finland Oy:n toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio uskoo yhteistyön voimaan. Sen takia hän tekee tiivistä yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) kanssa.

hipsut_oranssi.pngOpettajana ja yrittäjänä olen huomannut, kuinka tärkeitä käytännönläheiset työt ovat opiskelijoille.

Minna Åman-Toivio. Kuva: Teija Soini.

Minna Åman-Toiviolle Oamk on tuttu paikka, sillä hän on ollut sekä sen opettaja että yhteistyökumppani. MedKit Finland Oy:n toimitusjohtajana työskentelevä Minna onkin nähnyt ammattikorkeakoulun arkea niin sanotusti tiskin molemmilta puolin.

Minna tekee yhteistyötä Oamkin kanssa muun muassa projekti- ja opinnäytetöiden sekä master-tutkintojen eli ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisen parissa. 

– Opettajana ja yrittäjänä olen huomannut, kuinka tärkeitä käytännönläheiset työt ovat opiskelijoille.

Opiskelijoiden työpanos on kasvuyritykselle hyvä apu, sillä kaikkea ei ehdi tehdä itse.

– Yritykselläni on 3–5 kasvusuuntaa, joista otan vuosittain aina yhden tuotantoon. Opiskelijat auttavat niiden selvitystyössä ja saavat isoja tehtäviä työstettäväksi. Opiskelijat ovat esimerkiksi tehneet uusien maiden liiketoimintasuunnitelmia ja tutkineet uusia liiketoimintasektoreita.

hipsut_oranssi.pngOpiskelijat ovat tehneet töitä innoissaan. He ovat huolehtineet hyvästä pohjatyöstä ja tehneet todella ammattimaista työtä.

Saatujen tulosten perusteella työtä on joko jatkettu tai se on pistetty jäihin. Minna on ollut tyytyväinen siihen, millä panostuksella opiskelijat ovat töitä tehneet.

– Toimeksiannoissani opiskelijat ovat tehneet töitä innoissaan. He ovat huolehtineet hyvästä pohjatyöstä ja tehneet todella ammattimaista työtä.

Projekti- ja opinnäytetöitä tekevät opiskelijat kaipaavat tukea myös toimeksiantajalta, joten yrittäjän on oltava valmis olemaan apuna.

– Opiskelijoiden ohjaukseen kannattaa varata aikaa. Näen itse opiskelijoita lähes viikoittain. Halutun lopputuloksen saa, kun on pelkän toimeksiannon antamisen sijaan valmis tiiviiseen ja vuorovaikutteiseen yhteistyöhön.

Henkilökuntakin kentälle

Minna toivoo, että ammattikorkeakoulun henkilökuntakin kävisi mahdollisuuksien mukana tutustumassa yrityksiin. 

– Jo päivässä näkee, mitä yrityksessä tapahtuu. Siihen ei vaadita puolta vuotta, jotta voi ymmärtää yritystä ja sen liiketoimintaa. Tiedän, ettei yrityksissä käyminen ole halusta kiinni, vaan enemmänkin ajasta ja resursseista.

hipsut_oranssi.pngMielikuvan siitä, että yritykset vain kilpailevat toisiaan vastaan, voisi romuttaa. Olen itse saanut apua ja tsemppausta muilta yrittäjiltä ja välillämme vallitsee hyvä henki.

Minna kannustaa kuitenkin lähtemään kentälle. Hänen mukaansa se on tarpeen, sillä asiat ovat muuttuneet siitä, mitä ne olivat esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Minna itsekin käy muissa yrityksissä ratkaisemassa haasteita ja miettimässä yhteistyökuvioita.

– Mielestäni mielikuvan siitä, että yritykset vain kilpailevat toisiaan vastaan, voisi romuttaa. Olen itse saanut apua ja tsemppausta muilta yrittäjiltä ja välillämme vallitsee hyvä henki. Yhdessä olemme enemmän.

Minna toivoo myös, että Oulussa olisi yksi luukku, josta yrittäjät saisivat kootusti tietoa käytettävissä olevista palveluista ja yhteistyömahdollisuuksista.

– Yrittäjät eivät välttämättä esimerkiksi tiedä, mitä palveluja Oamkilla on heille tarjottavana. Jos he eivät kahden puhelun aikana tavoita oikeaa tahoa, he luovuttavat. Hyvin markkinoitu palvelu Oulun alueen yrittäjille tulisi tarpeeseen.

Koulutuksen on vastattava tarpeita

Minnan mukaan yhteistyötä tarvitaan myös koulutuksen kehittämisessä. Yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä koulutuksia voidaan viedä oikeaan suuntaan. Näin opiskelijat työllistyvät valmistumisen jälkeen paremmin.

– Yrittäjien kannalta on uhka, jos koulutusta viedään väärään suuntaan. Oamk skannaa mielestäni hyvin maailman tapahtumia tältä osin. Lisäksi koulutuksessa on hyvä panostaa yrittäjyyteen. Uudet yritykset työllistävät ja kehittävät aluetta.

hipsut_oranssi.pngSeuraava sukupolvi on työssäkävijänä erilainen, sillä heille työ ei ole niin keskiössä.

Minna uskoo myös monialaiseen yhteistyöhön jo opintojen aikana. MedKit Finlandin projektitöissä on ollut myös kansainvälisiä opiskelijoita, mikä on ollut hyödyksi asioiden miettimisessä eri näkökulmista. Minnan mukaan valmistuvilla korkeakouluopiskelijoilla on hyvät tiedot ja taidot. Työmarkkinoilla tarvitaan lisäksi oikeaa asennetta ja työmoraalia.

– Seuraava sukupolvi on työssäkävijänä erilainen, sillä heille työ ei ole niin keskiössä. Itse olen vanhan koulukunnan kasvatteja, jotka kunnioittavat työtä ja tekevät pidempää päivää. Yrittäjän kannalta sitoutuneet työntekijät ovat tärkeitä.

Yhteistyöhön Oamkin kanssa Minna on kaiken kaikkiaan oikein tyytyväinen.

– Olemme tehneet yhteistyötä pitkään, ja se on ollut erinomaista. Kannustan yrityksiä lähtemään vaikka ensin yhteen projektiin mukaan. Se vie kyllä mukanaan, Minna suosittelee.