Oulun ammattikorkeakoulu

AVH-potilaan hoitopolku

Aula Sari, sh, sairaanhoitaja, Oulun kaupunki, Tuiran terveysasema

Mäkelä Janne, LL, lääkäri, Oulun kaupunki, Tuiran terveysasema

Lahdenperä Elina, FT, fysioterapeutti, Oulun kaupunki

AVH-potilaan hoitopolku

  • Esiintyvyys
  • Etiologia
  • AVH-potilaan tunnistaminen
  • AVH-potilaan hoitopolku Oulun kaupungissa
  • AVH-koordinaattorin, sairaanhoitajan ja lääkärin roolit
  • TIA-ryhmän toiminta, AVH-poliklinikan tulevaisuuden visio, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen
  • Riskitekijät ja sekundääripreventio
  • Kuntoutus
  • Yhteenveto

Sekä posteriesitys että suullinen esitys.