Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitotiede ja tutkimus- ja kehittämistoiminta ammattikorkeakoulussa

Halme Sirkka-Liisa, TtT, ex-yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

(Lämsä Annikki, terveydenhuoltoneuvos, Aavarinne Helena, THT, Kasv.lis.)

Yliopistollinen hoitotieteen koulutus alkoi Suomessa vuonna 1979. Hoitotieteen kehittyminen omaksi tieteenalaksi oli edellytyksenä terveysalan ammattikorkea koulutukselle. Kansainvälisyys hoitotieteessä ilmenee tutkimuksessa, opetuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Ammattikorkeakoulu kokeilu käynnistyi 1992, vakinaistettiin 1996. Ammattikorkeakoulun jatkotutkinto kokeilu alkoi 2002 ja ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto vakinaistettiin 2003. Sairaanhoitajakoulutuksen ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintojen tiedepohjana on ensisijaisesti hoitotiede.

Hoitotieteen tutkimussuuntauksia ovat mm.:

  • Kliininen hoitotiede
  • Ikääntyneisiin suuntautuva hoitotiede
  • Hoitotieteen didaktiikka
  • Hoitotieteen teorioiden kehittäminen
  • Teorian johtaminen muista tieteistä
  • Teorian kehittäminen hoitotieteen lähtökohdista

Tämän analyysin tarkoituksena on selvittää hoitotieteen ilmenemistä sairaanhoitajakoulutuksessa, hoitamaan opetuksessa, oppimisessa, ammattikorkeakoulun ja hoitotyön sekä hoitotyön palvelujen kehittämistyössä. Analyysi pohjautuu kehittämisvaiheen dokumentteihin, toiminnasta tehtyihin seuranta arviointeihin, tutkimuksiin ja omakohtaisiin kokemuksiin. Aineistoa on tarkasteltu kriittisesti hoitotyön asiantuntijuuden ja koulutuksen kehittymisen tavoitteellisista näkökulmista.

Ammattikorkeakoulu kokeilun alussa muodostettiin kehittämis- ja suunnitteluryhmiä, sekä kokonaisuutta ajatellen että keskeisten sisältöalueiden ja opinnäytetöiden kehittämiseksi. Muutos korkeakouluksi ilmeni siinä että opettajien opiskelu lisääntyi täydennyskoulutuksen ja yliopistojen tutkinto-opiskelun muodossa. Ammattikorkeakoulun vakinaistamisen jälkeen kehittäminen jatkui sekä oppilaitoksen sisäisissä että valtakunnallisissa työryhmissä. Vuonna 2000 käynnistyi ammattikorkeakoulun jatkotutkintojen suunnittelu. Oulussa terveysalalla keskityttiin terveyden edistämisen jatkotutkinnon suunnitteluun yhdessä Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyötä suunnittelussa tekivät yksikköjen johtajat (Oulun koulusta yksikönjohtaja Annikki Lämsä sekä kaksi ensimmäistä terveystieteistä väitellyttä yliopettajaa). Jatkotutkinnot vahvistettiin 2003. Syntyi uusia koulutusohjelmia ja sekä opettajien että opiskelijoiden määrä koulutusohjelmassa lisääntyi.

Hoitotieteellä on oma ilmiö hoitaminen, mitä se tutkii ja kehittää. Tämä mahdollisti korkeakoulukoulutuksen ja tutkimuksen. Ihminen, ympäristö, terveys ja hoitotyö ovat ilmiön ydin. Ammatillisen hoitotyön koulutuksen ja asiantuntijuuden tieto-, tutkimus- ja kehittämisperustana on monitieteinen tutkittu tieto. Sairaanhoitajakoulutuksen perusta on hoitotieteessä kuin myös lääketieteessä, psykologiassa, kasvatus- ja sosiaalitieteissä. Ammattikorkeakoulun terveysalan tutkimus kohdistuu hoitamisen ilmiön ja asiakkaiden/potilaiden maailman ymmärtämiseen ja eteenkin ylempien tutkintojen opinnäytetyöt suuntautuvat alan käytäntöjen kehittämiseen tulevaisuuden haasteita vastaavaksi. Välineenä on ajantasainen tutkittu tieto. Florencen jalanjäljet johtavat tänään uusiin ulottuvuuksiin – tieteen huipulle.