Oulun ammattikorkeakoulu

Hyvinvointikeskustoimintamalli

Kaltakari Sirkku, TtM, palvelupäällikkö, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut

Kuorilehto Ritva, TtT, palvelupäällikkö, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut

Turunen Terttu, THM, palvelupäällikkö, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut

Lähde Susanna, YtM, palvelupäällikkö, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut

Kinnunen Nina, YtM, palvelupäällikkö, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut

Oulussa on siirrytty vaiheittain neljän hyvinvointialueen (eteläinen, itäinen, pohjoinen ja keskinen) ja kuuden hyvinvointikeskuksen malliin (Kaakkuri, Kiiminki, Myllyoja, Tuira, Haukipudas ja Kontinkangas). Hyvinvointikeskusten toimintaa täydentävät hyvinvointipisteet. Hyvinvointikeskusmallissa palvelut on suunniteltu asiakaslähtöisesti elämänkaarinäkökulmasta väestön tarpeita vastaaviksi. Mallissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja kuntalaisten omavastuuta. 

Hyvinvointikeskustoimintamallissa hyvinvointi käsitetään hallintorajat rikkovana kuntalaisten hyvinvointia edistävänä toimintana. Toimintamallin periaatteita ovat asiakaslähtöisyys, monialaisuus, monikanavaisuus, monituottajuus ja poikkitoiminnallinen väestövastuu. Hyvinvointikeskustoimintamallin tarkoituksena on ollut luoda uusia asiakaslähtöisiä työtapoja yhdessä sivistys- ja kulttuuripalveluiden, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen, järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa. Asiakaslähtöisessä palvelumallissa sähköisiä palveluita ja etäratkaisuja voidaan käyttää sekä perinteisten fyysisten palvelujen rinnalla että niiden korvaajana. Asiakaslähtöistä palvelua parantavat myös moniammatillinen työ ja tilojen yhteiskäyttö. Hyvinvointikeskusmallin tarkoituksena on tuoda lähipalveluja kuntalaisille tieto- ja viestintäkanavien tai ammattilaisten jalkautumisen avulla. Hyvinvointikeskusmallin monialaisuus ilmenee eri toimijoiden yhteistyönä, jonka tavoitteena edistää kuntalaisten hyvinvointia ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen tarjoamisen avulla.

Hyvinvointikeskukset ovat mukana hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kehittämisessä (vm:n kuntakokeilu). Kuntalaisista 10% tarvitsee moniammatillista palvelua, kuten mm. tukea terveydellisiin ongelmiin tai mielenterveyden sekä päihdekäytön ongelmiin. Integroidussa toimintamallissa paljon palveluita ja moniammatillista tukea tarvitseville asiakasryhmille tehdään yhteinen palvelusuunnitelma. Yhteisen palvelusuunnitelman avulla tarpeenmukaiset ammattilaiset ja asiakas laativat yhteenvedon asiakkaan nykytilanteesta ja suunnitelman palveluista sekä määrittävät asiakkaalle vastuutyöntekijän. Hyvinvoinnin integroidun toimintamallin avulla on mahdollista tunnistaa paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat ja järjestää heidän palvelukokonaisuutensa vaikuttavalla tavalla.

Toimintamallin hyvinvointikeskus ja -piste eivät ole pelkkiä fyysisiä rakennuksia, vaan kyse on laajemmasta periaatteesta järjestää alueen palvelut asiakaslähtöisesti, monitoimijaisesti, kunnan toimijoiden, yksityisten toimijoiden ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Hyvinvointikeskuksissa tarjotaan lakisääteisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaupungin yhteisten kriteerien mukaisesti. Kuntalaisen näkökulmasta hyvinvointipalvelut jaetaan kotona ja arkiympäristössä tapahtuvaan arjen tukeen ja palveluihin, hyvinvointipisteen, hyvinvointikeskuksen sekä kaikkien oululaisten yhteisiin palveluihin. Hyvinvointikeskusten ja -pisteiden on eritasoiset palvelut ja toiminnot vaihtelevat alueen ja väestön tarpeiden mukaisesti. Matalan kynnyksen palveluita toteutetaan väestön palvelutarpeiden mukaisesti luontevissa fyysisissä asiointipisteissä yhdessä järjestöjen, seurakuntien, työllisyyspalveluiden, sivistys- ja kulttuuripalveluiden, Oulu 10 toiminnan sekä yhteisötoiminnan kanssa.