Oulun ammattikorkeakoulu

Hyvinvointikoulua yhdessä kehittäen Kempeleessä

Koivisto Kaisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Ojala Jukka, KM, verkostorehtori, Kempeleen Kirkonkylän yhtenäiskoulu

Rautakoski Pentti, KM, rehtori Kempeleen kunnan Santamäkitalon koulu

Taustaa

Oulun ammattikorkeakoulun hoitoalojen osasto ja Kempeleen Santamäkitalon ja Kirkonkylän koulut ovat tehneet yhteistyötä kouluhyvinvoinnin edistämiseksi vuodesta 1993 alkaen. Yhteistyötä on pidetty tärkeänä, koska koulu on yksi tärkeimmistä lasten ja nuorten elämän kehitysympäristöistä. Hyvinvointi koulussa sisältää kasvatuksen, opetuksen ja hyvinvointitiedon yhteyksien koontia ja kuvaamista. Oamkin opiskelijat ovat järjestäneet kouluilla hyvinvointi tapahtumia, tehneet opinnäytetöitä ja monialaisen kouluyhteistyön ideaa on esitelty eri seminaareissa ja konferensseissa. 

Kouluhyvinvointi on tietoista toimintaa lasten ja nuorten vahvuuksien nimeämiseen, heidän osallisuuden vahvistamiseen ja huolten kuulemiseen ajoissa sekä systemaattisesti. Kodin ja koulun yhteistyö on perheen sitoutumista lapsen ja nuoren kasvun ja oppimisen tukemiseen yhdessä opettajien kanssa. Vahvuudet ja myönteinen kokemus itsestä ovat perusta hyvinvoinnille. Lapsen syntymässään omaavien vahvuuksien lisäksi niitä kehittyy myönteisissä suojaavissa perhe- ja kasvuolosuhteissa vuorovaikutuksessa läheisten kanssa. Lapsen ja nuoren osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä ja mahdollisuudesta ilmaista mielipiteensä. Dialogisen vuorovaikutuksen osaamisella on mahdollista saavuttaa hyvinvointia kouluissa.

Tulokset

Projektissa on toteutettu hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tapahtumia ja tehty yhteistyötä vanhempien kanssa. Opinnäytetöitä, joissa tietoa on tuotettu lasten ja nuorten sekä vanhempien että opettajien näkökulmista, on tehty yhteensä 30. Monialaista yhteistyötä on esitelty kansainvälisissä konferenssissa Promoting Well Being and Holistic Care (1996) Oulu, All Together Better Health (1997) Lontoo ja Nip Net (2012) Oulu. Projektin tuloksia ja toimintaa on esitelty Kempeleen kunnan päättäjille (1999), Sairaanhoitajapäivillä (2009), Pohjois-Suomen hyvinvointi- ja terveyspäivillä (2011), Kempeleen kirkonkylän koululla (2014) ja Irene Isohannille omistetun juhlakirjan "Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä" julkistamistilaisuudessa (2015). Erikoistumisopiskelijat ovat tehneet "Terve koulu" -lehden (1997), artikkeleita on kirjoitettu (8) ja sanomalehti Kaleva (2013) ja paikallislehti Rantalakeus (2014) julkaisivat kirjoituksen yhteistyöstä. 

Johtopäätökset

Dialogisen vuorovaikutuksen osaaminen kaikissa koulun tilanteissa luo on osa kouluhyvinvointia. Dialoginen ajattelu sisältää kuuntelua ja herkkyyttä lapsen koko olemukselle; tietoisuutta kasvavan yksilön erityisistä tarpeista ja lapsen elämän ainutlaatuisuuden hyväksymistä että ehdotonta kunnioittamista. Dialoginen puhetapa on avointa ja kutsuu ajattelemaan yhdessä. Tällöin ihmisten ei tarvitse olla samanlaisia, vaan jokaisen ainutlaatuisuus ja toisen tuntemattomuus tekevät dialogin tarpeelliseksi.