Oulun ammattikorkeakoulu

"Inka E:n muisto"

Hyyppä Harri, Koulutusanalyytikko,Organisaatio Dynamiikan Instituutti ODI 

Esitys koskettelee rinnakkain kolmea teemaa, Inka Ension elämäntyötä Oulussa dynaamisen psykologian edustajana ja edelläkävijänä, toiseksi ajan muuttumista ja sen vaikutusta ammatilliseen kulttuuriin ja kolmantena kokemuksen ja kokemuksellisen oppimisen merkitystä koulutuksessa ja ammatti-identiteetin rakentumisessa. Esitystä kannattelevat runous, historia ja psykoanalyysi.

Esityksen erityinen painopiste on psykiatrinen hoitotyö ja psykoterapeuttisen asenteen rakentuminen. Välttämättömien taitojen ohella tarkastellaan kysymystä opiskelijan persoonallisista valmiuksista, niiden tunnistamista ja niiden puuttumisen seurausvaikutuksia. Näitä tutkitaan kokemuksen ulottuvuuksien, kokemuksellisuuden kehittymisen ja toisaalta myös kokemuksen karttamisen ja kokemuskauhun näkökulmista.

Erään keskeisen ongelman kokemuksellisuuteen tuo sen näennäinen itsestäänselvyys. Ajattelemme ilman muuta tietävämme mitä kokemus on. Kokemus on kuitenkin erityisen herkkä instrumentti, työkalu, jonka käyttöön hoitotyön ja psykoterapian tekijän tulisi valmentautua. Ulkoinen ja sisäinen kokemus voivat ajoittain erkaantua toisistaan, mutta löytäessään toisensa ne voivat olla rakentamassa syvenevää ammatillisuutta. Yhteisöllä on tärkeä tukirooli tässä avoimuutta ja oivallusta vaativassa kehitystehtävässä.

Runous on kokemuksen kieltä. Esitys luo vakavan, mutta samalla leikkimielisen katsauksen yhteisöllisen hoitokulttuurin rakentumiseen ja muuttumiseen ja yksittäisten henkilöiden osuuteen siinä. "Anna O:n", "Marie A:n" ja "Inka E:n" muistot ovat tässä meille historiallisina merkkeinä ja suurina siirtyminä auttamassa nykytilan hahmottamista ja ymmärtämistä.

Esityksen pitäjä, Harri Hyyppä, on Inka Ension pitkäaikainen työtoveri. Hänellä on takanaan vuosia kestänyt kokemus Inka Ension työnohjauksesta.