Oulun ammattikorkeakoulu

INR-poliklinikka toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen Haukiputaan terveysasemalla

Kinnunen, Marke, Sairaanhoitaja (AMK), sairaanhoitaja/tiimivastaava, Oulun kaupunki, Haukiputaan hyvinvointikeskus

Noin kaksi prosenttia suomalaisista käyttää oraalista antikoagulanttia verenohennuslääkkeenä. Yleisin käytetty lääke on varfariini, kauppanimeltään Marevan®. Haukiputaan terveysasemalla Marevania® käyttäviä potilaita n. 400 kpl. 

Aikaisempi tilanne

Potilaat kävivät laboratoriossa suoniverinäytteessä, laboratorio analysoi tuloksen, lähetti tuloksen potilastietojärjestelmään. Sen jälkeen hoitaja/lääkäri määritteli annostuksen ja seuranta ajan. Hoitaja soitti potilaalle, kertoi tuloksen, annostuksen ja varasi seuraavan laboratorioajan. Tällä toimintamallilla laboratoriolle tuli useita työvaiheita, terveysasemalla tuli noin 6. Kustannukset tällä toimintatavalla muodostuivat laboratorionäytteen hinnasta, hoitajan/lääkärin ajan käytöstä. Ajan käyttö potilasta kohden vaihteli suuresti.

Potilaalle tämä toimintatapa vaatii sitoutumista yhteydenottoon terveysasemalta. (Puhelimeen piti vastata silloin kuin terveysasemalta soitettiin.) Tämä koettiin hankalana sekä potilaan näkökulmasta, että ammattilaisen näkökulmasta. INR-määrittely ja potilaisiin yhteyden ottaminen jatkohoidon osalta vei koko työpäivän yhdeltä sairaanhoitajalta. Lisäksi tarvittiin lääkärin työpanosta.

INR-poliklinikkatoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen

Ilmaisimme hoitajina halumme käynnistää INR-poliklinikkatoiminnan Haukiputaan terveysasemalle yhteistyössä NordLabin kanssa. Esimieheni vei asiaa eteenpäin. INR-koulutuksen käyneet sairaanhoitajat (4œ) saivat NordLabin koulutuksen INR vierianalyytikasta ja -laitteista lähiopetuksena terveysasemalla. INR hoitajat suunnittelivat ajanvarauskirjat ja miettivät millä tavoin potilasvastaanotto toteutetaan Haukiputaan INR-poliklinikalla. INR-poliklinikka käynnistettiin 9.6.2015. 

Nykytilanne

INR-poliklinikka on avoinna joka arkipäivä, potilaita Haukiputaan INR-poliklinikalla on n.360. Yhtä potilasta varten on varattu 10 min aikaa, jolloin otetaan näyte, analysoidaan se, vastaus siirtyy sähköisesti potilasasiakirjaan, määritellään Marevan® annostus ja annetaan seuraava INR-poliklinikka aika mukaan. Tarvittaessa lääkärin konsultaatio suuresti poikkeavasta arvosta voidaan tehdä saman käynnin aikana. INR-tutkimuksen tulokset saadaan potilaan läsnä ollessa, potilas saa tehokkaasti ja välittömästi asianmukaisen ohjauksen.

Tulokset

Potilaat ovat tyytyväisiä vieritutkimukseen, asia hoituu yhdellä käynnillä. Potilaiden tyytyväisyys on ratkaisevaa hoitoon sitoutumisen ja näin ollen myös hoidon tulosten kannalta. Laboratorioon on vapautunut aikaa ja heille on mahdollistunut ottaa uusia yksityispuolen asiakasryhmiä. INR-hoitajien työtyytyväisyys on lisääntynyt. Sairaanhoitajan työpanoksen tarve INR-potilaiden hoitoon on vähentynyt ja vapautunut resurssi voidaan käyttää muihin tehtäviin. Lääkärin työpanosta tarvitaan vähemmän. Parempi hoitotasapaino vähentää haitallisten terveysongelmien riskiä, mikä myös osaltaan lisää vierianalytiikan kustannusvaikuttavuutta.