Oulun ammattikorkeakoulu

Kehittäminen kuuluu kaikille

Vuorinen Anu, KTM, kehitys- ja resurssijohtaja, Oulunkaaren kuntayhtymä

Muuttuva ja moniulotteinen toimintaympäristö edellyttää, että kehittämisosaamista ja -halua löytyy organisaation joka tasolta. Oulunkaaren kuntayhtymässä kehittäminen kuuluu jokaiselle asiakasrajapinnasta luottamuselimiin saakka. Johto tukee vahvasti kehittämistä ja kannustaa asiakaslähtöisiin kokeiluihin. Asiakkaiden ja kuntalaisten osallisuus on tärkeää. Kehittämisen tahtotila ilmenee palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Oulunkaaren kuntayhtymän henkilöstökyselyssä kartoitettiin, miten kehittäminen näkyy työyhteisössä. Vastaajat mm. kertoivat, että hyvät ideat jaetaan työkavereiden kesken ja tiimit etsivät aktiivisesti tapoja tehdä työtä entistä paremmin ja asiakaslähtöisemmin. Kehittämistyön vaikutukset ovat olleet Oulunkaarella toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä. Kokeilukulttuuria edistetään hallituksen kärkihankkeen hengessä. 

Yhteiset kehittämisen areenat, kuten esim. järjestämisneuvotteluprosessi, Innovaattori-koulutus, kehittämistiimi ja esimiesinfot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja kehittämistyölle. Kuntien kanssa käytävissä vuotuisissa järjestämisneuvotteluissa linjataan kehittämistyön suunnat ja luodaan pohja mm. kokeilujen mahdollistamiselle. Innovaattori-koulutuksessa n. 20 Oulunkaaren ja kuntien työntekijää suoritti kehittämiseen ja kokeilukulttuuriin painottuneen erikoisammattitutkinnon. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistiimi on puolestaan moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa kehittämistyön eteneminen strategian mukaisesti sekä vauhdittaa kehittämistoimintaa organisaation kaikilla tasoilla. Kuukausittain järjestettäviin videovälitteisiin esimiesinfoihin osallistuvat käytännössä kaikki Oulunkaaren lähiesimiehet. Jokaiseen infoon on varattu osio yhteiselle vuoropuhelulle ja kehittämiselle. Asiakkaat ovat mukana kehittämistyössä mm. raati- ja kehittäjäasiakastoiminnassa sekä Change Day -tempauksissa.

Kehittämistoiminnasta viestitään aktiivisesti mm. Twitterissä, Instagramin kuvapalvelussa ja paikallislehdissä. Oulunkaaren internet-sivuilta löytyy kehittäjien blogi. Kuntayhtymän kehittämistoiminnan tulokset ovat olleet esillä mm. Kuntamarkkinoilla ja Lääkäripäivillä. Esimerkiksi Change Day -päivän kädenjälkitunnukset kertovat toteutetuista kehittämistoimenpiteistä.

Palvelujen korkea laatu, asiakastyytyväisyys ja osallistava kehittäminen olivat kriteereitä, joiden perusteella STM ja Työterveyslaitos myönsivät vuonna 2015 Oulunkaarelle Mielekäs työpaikka -tunnustuksen. Mielekäs-ohjelman tarkoituksena on levittää onnistuneita sote-alan käytäntöjä. Oulunkaaren kuntayhtymän Kehittäminen kuuluu kaikille -toimintamalli on vuonna 2016 ollut myös valtakunnallisen TERVE-SOS-palkintokilpailun finalistina. 

Verkostoissa tehtävän kehittämistyön merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa. Eri toimijoiden tavoitteiden ja näkökulmien yhteisenä liimana ovat kuntalaisten laaja-alainen hyvinvointi ja palvelutarpeisiin vastaaminen. Monimutkainen toimintaympäristö edellyttää strategisia kumppanuuksia mm. koulutus- ja tutkimusorganisaatioihin, erikoissairaanhoitoon, viranomaistahoihin sekä yksityiselle ja kolmannelle sektorille.