Oulun ammattikorkeakoulu

Kokonaisvaltainen hoito ja painonhallinta-asiakas

Linna Taina, sairaanhoitaja (YAMK) ja ammatillinen opettaja AmO, OSAO Kontinkangas

Aloitin apuhoitajana 1982 ja työskentelin eri puolella Suomea. Jatkoin sairaanhoitajaopintoja ammattikorkeakoulussa Oulun Diakoniaopistolla ja myöhemmin tein YAMK-tutkinnon Rovaniemellä. Opiskelujen lomassa kävin työharjoittelussa San Diegossa Kaliforniassa. Siellä kiinnostuin kokonaisvaltaisesta hoidosta ja erilaisista lääketiedettä tukevista hoitomuodoista. 

Kokonaisvaltainen hoito potilastyössä

YAMK-tutkinnon 2010 opinnäytetyöni "Sain elämäni takaisin" myötä syntyi idea jatkotutkimukseen: Ihmisen parantumista edistävä hoitomalli, jossa lähestytään asiakasta yksilöllisesti, asiakasta kuunnellen, voimavaralähtöisesti. Ei pelkästään mallinnetun teorian mukaan, vaan asiakkaan tarpeesta, pohjana sairaanhoitajan lääketieteellinen asiantuntijuus osana moniammatillista yhteistyötä. Hoitomuotona psykologinen painonhallinnan ohjaus ja kognitiivinen käyttäytymisterapia (hyväksymis- ja omistautumisterapia). Vuosien kokemukseni on osoittanut menetelmän toimivaksi. Asiakkaani ymmärtävät terveyteensä ja elämäntapoihinsa liittyvät haasteet. Itsetunto on vahvistunut ja ymmärrys oman elämän tilanteesta voimavaralähtöisesti on lisääntynyt. Psykologisessa painonhallinnan ohjauksessa otetaan huomioon mieli ja keho kokonaisvaltaisesti. 

Kokonaisvaltaiseen hoitoon voidaan lukea myös muun muassa Healing touch -hoitomuoto, jota käytetään muun muassa USA:ssa lääketieteellisen hoidon tueksi, josta on myös tutkittua tietoa. Sairaanhoitajat ja lääkärit ovat saaneet tähän koulutusta eri puolilla maailmaa. Merkittävä taho, joka on tutkinut ja käyttää potilashoidossa tätä menetelmää on http://www.chi.is/media/pdfs/Jain-et-al-2012-Military-Medicine.pdf

Mitä on kokonaisvaltainen hoito?

Kokonaisvaltaisen hoidon malli painonhallinta asiakkaalla:

Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen olento, mieli ja keho. Voidakseen elää tasapainoisesti täytyy olla riittävästi ravintoa, lepoa ja fyysistä aktiivisuutta sekä sosiaalista kanssakäymistä. Jos jokin edellisistä radikaalisti muuttuu, tasapaino järkkyy jonka seuraus näkyy arjen ongelmissa vaikuttaen mieleen ja kehoon. Vaikutukset ulottuvat myös ihmisen ympäristöön. Ongelmakehä on valmis: ahdistus, syömisen hallinta, liikkumattomuus, seurauksena fysiologinen ongelma, jonka seurauksena ahdistus.

Hoitopolku: Psykologinen painonhallinnan ohjaus kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla, jossa otetaan huomioon asiakkaan yksilöllinen alkutilanne, motivaatio, voimavarat ja ympäristö. Alkuanalyysin jälkeen asiakas ja ohjaaja tekevät yhdessä "hyvän elämän vision", yhteisesti asetetut hoidon tavoitteet ja toistuvia tapaamisia on 5-10 kertaa. Hoitojakson aikana kontrolloidaan tarkennetaan hoitotoimenpiteitä ja niiden vaikutusta. 

Painonhallinta on kehitetty Tampereen yliopiston psykologian laitoksella.

 

Lähteet:

Lappalainen, R. 2006. Syömisen hallinta ja kognitiivinen käyttäytymisterapia. Teoksessa P. Mustajoki, M. Fogelholm, A. Rissanen & M. Uusitupa (toim.) Lihavuus: ongelma ja hoito. 3. uud. p. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Lappalainen, R, & Lappalainen, P. 2010. Painon ja Mielen psykologiaa. Hyväksymis- ja omistautumisterapia & kognitiivinen käyttäytymisterapia painonhallinnassa. Ohjaajan opas.

Hayes, S. C. & Smith, S. 2011. Vapaudu mielesi vallasta ja ala elää.

http://www.terveysinfo.fi/uutiset/artikkeli_lue/586

http://pacificpearllajolla.com/rauni-king/

http://www.via.fi/tiedostot/US_2013-1_6-11_Ainutlaatuinen_filosofi.pdf

http://imjournal.com/openaccess/guarneri121.pdf

http://www.miraglofoundation.org/educationinternational/educationintlindia.html

http://pacificpearllajolla.com/