Oulun ammattikorkeakoulu

Nuorten aikuisten käsityksiä tulevaisuuden sote-palveluista vuonna 2030

Inkamo Kaisa, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK tutkinto-ohjelma

Juuth Susanna, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK tutkinto-ohjelma

Koivisto Kaisa, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Tausta

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat muutoksessa ja palvelut ovat siirtymässä pois kunnilta. Kunnille kuitenkin jää kokonaisvastuu sote-palvelutyön edistämisessä. Tarvitaan selkeät rakenteet, jotta sote-palvelut ovat mahdollisimman tehokkaita ja asukkaita palvelevia. Tämän vuoksi, on erityisen tärkeää kuntien asukkaiden osallisuuden vahvistaminen, myös sote-palvelujen järjestämisessä. 

Opinnäytetyömme liittyy vahvasti sote-uudistukseen Pohjois-Pohjanmaan liiton Signaalit ja trendit -hankkeen kautta. Opinnäytetyömme on kehittämistyö, jonka tavoitteena on selvittää ja edistää palveluprosessien syntymistä alueelle palvelujen käyttäjien näkökulmasta. 

Opinnäytetyön tarkoitus

On kuvata sote-palveluiden käyttäjien (25–35 vuotiaiden nuorten aikuisten) käsityksiä tulevaisuuden sote- palveluista vuonna 2030 ja tuottaa tietoa palveluiden käyttäjien kokemusten perusteella palveluiden kehittämiseksi. 

Aineiston keruu ja tutkimukseen osallistujat

Opinnäytetyömme lähestymistapa on kvalitatiivinen ja aineisto on kerätty teema-haastattelumenetelmällä. Haastatteluun osallistui nuoria aikuisia (25–34-vuotiaat) yhteensä 12 kpl Oulun kaupungista, Kempeleestä ja Iistä. 

Aineiston analysointi

Haastatteluaineisto analysoitiin sisällönanalyysi menetelmällä. Analysoitu aineisto esitettiin mukana oleville nuorille aikuisille uudelleen ja tässä aineistonkeruu vaiheessa käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä Spice-metodikortteja ja jatkotarinamenetelmää. 

Tutkimustuloksina saadaan nuorten aikuisten (12 kpl) käsityksiä tulevaisuuden sote-palveluista sekä heidän ideoimaansa ja yhteisesti kehittämää palvelukonseptia.