Oulun ammattikorkeakoulu

Opiskelijaelämää sairaanhoitajakoulutuksen aikana Oulussa

Opiskelijat: Hautamäki Hanna, Heinola Laura, Huhtaniska Emma & Kolehmainen Saija, Oulun ammattikorkeakoulu

1970- ja 1980-luvulla sairaanhoitajaksi opiskeltiin Oulun sairaanhoito-oppilaitoksessa ja koulutus kesti 2,5 vuotta. Jatkokoulutuksena oli mahdollisuus erikoistua. Opinnot rahoitettiin opintolainalla ja kesätöillä eikä nykyisen kaltaista opinto- tai asumistukea ollut. Opiskelu oli enimmäkseen luokkaopetusta isossa ryhmässä kahdeksasta neljään. Harjoitustunnit erilaisista hoitotyön aiheista olivat pienemmissä ryhmissä. Tunneilla oli läsnäolopakko.

Oulun ulkopuolelta tulleet ensimmäisen vuoden opiskelijat asuivat asuntolassa kahden hengen huoneissa. Asuminen asuntolassa oli ilmaista ja ruoka koulussa oli maksuton. Asuntolanhoitaja valvoi asumista vielä 70-luvulla ja järjestyssääntöjen rikkomisesta joutui puhutteluun. 80-luvulla ei enää ollut mm. Kotiintuloaikoja ja elämä asuntolassa oli vapaampaa. Tärkeintä vapaa-ajalla oli opiskelutehtävien tekeminen ja tentteihin lukeminen. Opiskelijat saivat käyttää voimistelusalia peleihin esim. koripalloa ja lentopalloa harrastettiin. Asuntolassa vietettiin aikaa jutellen, musiikkia levyiltä kuunnellen. Viikonloppuisin ja keskiviikkoisin osa opiskelijoista kävi ravintoloissa. Oppilaitoksen voimistelusalissa järjestettiin "sukkahippoja", joihin tuotiin Oulun Kasarmilta varusmiehiä tanssittamaan naisopiskelijoita. Oppilaskunta toimi jo 70-luvulla, ja politiikka oli siinä vahvasti esillä. 

Sairaanhoitajan AMK-koulutus kesti 1990-luvun loppupuolella kolme ja puoli vuotta. Opiskelussa läsnäolojen pakollisuus oli määritelty prosentuaalisesti ja harjoitukset olivat pakollisia. Harjoitukset tehtiin nukeilla eikä simulaatioista oltu vielä kuultukaan. Opiskeluun kuului paljon hoitosuunnitelmatehtäviä. Koulun toimesta oli järjestetty samalla tavalla harrastustoimintaa kuten nykyäänkin. Opiskelijat kävivät opiskelijoiden tapahtumissa ja iltaelämässä erityisesti keskiviikkoisin. Oppilaskunta näkyi samaan tapaan kuin nykyään. Useat opiskelijoista löysivät elämänkumppanin opintojen parista.

2000-luvulla opiskelija kykenee rahoittamaan opiskelunsa opintotuella tai opintolainalla, sekä tekemällä töitä. Noin reilu kymmenen vuotta sitten opiskelu on ollut luentopohjaista ja kotitehtävät olivat pitkälti esseitä. Harjoitustunteja tai simulaatio-harjoituksia ei ollut, kuten nykyisin. Tänä päivänä opiskelu painottuu enemmän sähköiseen muotoon ja luokkaopetus on vähenemään päin. Opiskelija voi suunnitella opintonsa itse. Opiskelijakortilla on mahdollista osallistua edullisesti erilaisiin harrastustoimintoihin ja niitä järjestää opiskelijakunta. Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia valkoiset haalarit, joita käytetään opiskelijatapahtumissa. Ensimmäisenä kouluvuonna opiskelijoiden tukena on tuutoropiskelija. Oppilaita kannustetaan lähtemään kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Lähteet

Vuosina 1972–2016 Oulussa sairaanhoitajaksi opiskelleiden haastattelut.