Oulun ammattikorkeakoulu

Projektiharjoittelun myötä aukeaa tämän päivän lapsiperheiden arki ja heidän selviytymisensä siitä

Hoitotyön opiskelijat: Ahola Annukka, Isokangas Maria, Koivukangas Veera, Linna Veera, Mustonen Aino & Valkola Eveliina, Oulun ammattikorkeakoulu

Ohjaava opettaja: Koistinen Anitta, Oulun ammattikorkeakoulu

Projektiharjoittelu kuuluu Perheiden erilaiset elämäntilanteet -harjoitteluun, joka toteutetaan pareittain. Perheen luona työskennellessä tavoitteena on tunnistaa perheen voimavaroja ja erityisen tuen tarpeita, sekä tukea perheen arjessa selviytymistä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Harjoittelu on suunniteltu vastaamaan entistä paremmin muuttuvan sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden tarpeisiin. Jatkossa asiakkaita hoidetaan yhä enemmän kotona ja tähän tulevilla ammattilaisilla tulee olla valmiudet.

Lapsiperheiden arjessa näkyy usein ajanpuute. Oma ja vanhempien yhteinen aika voi olla haasteellista järjestää. Vanhemmat voivat olla huolissaan, etteivät ehdi antaa kiireetöntä huomiota jokaiselle lapselle tasapuolisesti. Vanhemmat voivat olla väsyneitä, varsinkin jos perheessä on imeväisikäisiä heräilemässä öisin. Arjesta haasteellista tekee myös jonkun lapsista ollessa erityistukea tarvitseva. Muita vanhempien jaksamista heikentäviä tekijöitä ovat mm. väsymys, yksinhuoltajuus, kulttuurierot, vuorotyö, heikko tukiverkosto, liiallinen työmäärä, työttömyys, yksinäisyyden tunne ja oman vanhemmuutensa kyseenalaistaminen. 

Isät osallistuvat nykyään entistä enemmän lapsien hoitoon ja suurin osa pitääkin isyysvapaata. Onnekkaimmissa tapauksissa perhe ja ystävät ovat tukena jokapäiväisessä arjessa ja he ovat merkittävä voimavara vanhemmille. Myös perheen ulkopuolisia tukimuotoja on laajasti, ulottuen perhekahviloista kotihoitoon. Erilaista tukea on mahdollista saada kolmannen sektorin palveluista, julkisesta ja yksityisestä terveydenhuollosta. Jaksamista edistää myös arjen rytmittäminen niin, että päivät etenevät samalla kaavalla ruokailujen ja nukkumisten suhteen. Tämä palvelee myös lapsen etua. Viikoittaiset pienet asiat, vaikkapa käyminen muuallakin kuin kaupassa ja leikkipuistossa, voivat auttaa arjessa jaksamisessa.

Huomasimme harjoitteluidemme aikana, että haasteiden kirjo voi olla laaja, joillekin haaste voi olla suurempi kuin toisille. Ne tuovat oman lisänsä arjesta selviytymiseen. Täytyykin muistaa, että haasteita on yhtä paljon kuin on perheitä. On tärkeää, että ammattilaisena löydämme yhdessä perheen kanssa heille sopivimman tavan helpottamaan arjen ongelmia ja haasteita.