Oulun ammattikorkeakoulu

Rintasyövän varhainen havaitseminen - Open Access materiaali bachelor / AMK-opiskelijoille

Paalimäki-Paakki Karoliina, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Henner Anja, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Metsälä Eija, yliopettaja, Metropolia ammattikorkeakoulu

Lindholm Carita, tarkastaja, Säteilyturvakeskus

Rannisto Kirsi, ylihoitaja, OYS

Elomaa-Krapu Minna, lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu

Lumme Riitta, yliopettaja, Metropolia ammattikorkeakoulu

Varonen Heidi, lehtori, Metropolia ammattikorkeakoulu

Jorge Jose, Professor, Haute Ecole de Santé Vaud

Richli Meystre Nicole, Professor, Haute Ecole de Santé Vaud

Sá dos Reis Cláudia, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

Lanca Luis, Vice president, Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa

Hafslund Bjorg, Professor, Bergen University College

Strom Bergliot, Lecturer, Bergen University College

Kukkes Tiina, Lecturer, Tartu Health Care College

Rintasyövän varhaisen havaitsemisen palveluketjussa työskentelee lukuisia terveysalan ammattilaisia: röntgenhoitajia, radiologeja, perhe-, yleis- ja erikoislääkäreitä, hoitotyön ammattilaisia, bioanalyytikkoja, terveydenhoitajia, kätilöitä ja patologeja. Tästä huolimatta terveysalan ammattilaisten koulutus ja sen saatavuus tällä alueella on erittäin vaihtelevaa. Terveysalan ammattilaiset tietävät myös huonosti, mitä muut kyseiseen palveluketjuun liittyvät terveysalan ammattilaiset tekevät. Toisaalta asiakkaan saamien palveluiden laadun näkökulmasta tämä tieto on oleellinen, jotta palveluketju voi toimia saumattomasti. 

Syyskuussa 2015 alkoi hanke, jossa tutkitaan rintasyövän diagnostisen ketjun haasteita terveysalan henkilöstön näkökulmasta. Hankkeessa kehitetään moniammatillinen verkkokoulutuskokonaisuus rintasyövän varhaisen havaitsemisen palveluketjussa toimiville terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille. 

Erasmus+ Strategic partnerships -ohjelmasta rahoituksen saaneen hankkeen nimi on Education and training in early detection of breast cancer for health care professionals (EBreast) ja se toteutuu 1.9.2015-1.9.2018. Hankkeen rahoitushallinnollisena koordinaattorina toimii Tartu Health Care college ja Metropolia on vastuussa sen sisällöllisestä johtamisesta. Hankkeen muita partnereita ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Säteilyturvakeskus, Oulun yliopistollisen sairaalaan mammografiayksikkö, Bergen University College Norjasta, Haute Ecole Specialisee de Suisse Occidentale Sveitsistä ja Instituto Politecnico de Lisboa Portugalista. 

Hankkeessa on neljä työpakettia, joista ensimmäisessä tutkitaan, mitkä ovat suurimmat haasteet röntgenhoitajien näkökulmasta rintasyöpäseulonnoissa ja kliinisissä mammografioissa sekä niihin liittyvässä koulutuksessa. Hankkeen työpaketeissa kaksi - neljä kehitetään aiheeseen liittyvä verkkokoulutuskokonaisuus, jonka koulutusmateriaalit ovat kaikille vapaasti saatavilla (Open Access). 

Verkkokoulutuksessa ensimmäinen osa käsittelee hankkeen pääteeman mukaisesti terveysalan ammattilaisten rooleja moniammatillisessa rintasyövän varhaisen havaitsemisen diagnostisessa ketjussa alkaen siitä, kun asiakas hakeutuu tai kutsutaan diagnostisten palveluiden piiriin, siihen asti kunnes hänen diagnoosinsa lopullisesti varmistuu patologin antamasta kudosnäytteestä. Projektissa kuvataan kaikkien ketjuun osallistuvien roolit, mutta se on suunnattu ja keskittyy erityisesti Bachelor/AMK-tason ammattilaisiin. 

Verkkokurssin toinen osa on suunnattu röntgenhoitajille ja siinä keskitytään optimaaliseen rintojen peruskuvantamiseen ja siihen liittyvään digitaalisen kuvantamiseen ja laadunvarmistukseen. Verkkokurssin kolmas osa puolestaan keskittyy jatkotutkimuksiin, jotka liittyvät rintasyövän varhaiseen havaitsemiseen. Tässä osassa mennään ensimmäistä verkkokurssin osaa syvemmälle moniammatilliseen työskentelyyn esimerkiksi erilaisissa kuvantamistutkimuksissa ja näytteenotoissa. Tässä osiossa käsitellään lisäksi ns. uusia rintojen kuvantamisen menetelmiä kuten rintojen magneetti- ja tomosynteesikuvantamista.