Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajakoulutuksen jälkeiset erikoistumisopinnot

Opiskelijat: Korhonen Aada, Kumpula Marika, Lohikoski Heidi & Löytynoja Sara, Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajat ovat voineet syventää ja laajentaa ammattiosaamistaan lisä- ja täydennyskoulutuksien avulla 1990- luvun alusta lähtien, jolloin erikoissairaanhoitajatutkinto lakkautettiin. Ennen sairaanhoitajakoulutukseen ei sisältynyt suuntautumisopintoja, vaan erikoistuminen tapahtui valmistumisen jälkeen lisäopintoina valitun suuntautumisen mukaan. Näiden opintojen jälkeen sairaanhoitaja sai erikoissairaanhoitajan pätevyyden.

Nykyään ammattikorkeakouluissa järjestetään erikoistumisopintoja, jotka ovat laajuudeltaan yleensä 30-60 opintopisteen kokonaisuuksia. Erikoistumiskoulutukset eivät johda tutkintoon, vaan niistä saa erityispätevyysnimikkeen. 

Erikoistumiskoulutukset sopivat henkilöille, jotka haluavat syventää asiantuntemustaan, tarvitsevat monipuolisempaa osaamista tai haluavat suuntautua vaativimpiin työtehtäviin. Koulutuksia järjestetään työelämän tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Koulutusvaihtoehdot

Erikoistumiskoulutuksia tarjotaan useissa eri ammattikorkeakouluissa ja tarjonta vaihtelee kaupungeittain. Koulutukset vaihtelevat vuosittain kysynnän mukaan. 

Vuonna 2016 tarjolla on seuraavia vaihtoehtoja:

 • Haavanhoidon erikoispätevyys (30 op)
  • Saadaan osaamista haavanhoidon asiantuntijana toimimiseen sekä kehitetään samalla työyhteisön haavanhoidon osaamista.
 • Sairaanhoitajan lääkkeenmäärämisen lisäkoulutus (45 op)
  • Saadaan tarvittava osaaminen lääkkeenmääräämiseen annettuja säädöksiä ja potilasturvallisuutta noudattaen.
 • Seksuaalineuvojan erikoispätevyys (30 op)
  • Laajennetaan näkemystä seksuaalisuudesta ja saadaan valmiudet toteuttaa seksuaalineuvontaa.
 • Hoitotason ensihoidon täydennyskoulutus (30 op)
  • Täydennetään ensihoidon ja ensihoidon johtamisen osaamista, jonka jälkeen voi toimia hoitotason ensihoitajana.
 • Hygieniahoitajan erikoispätevyys (30 op)
  • Tavoitteena syventää osaamistaan hoitoon liittyvien infektioiden torjunnassa ja hallinnassa sekä torjuntatoimien laadun kehittämisessä.
 • Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (30 op)
  • Täydennetään ammatillista osaamista psykoterapeuttisten valmiuksien osalta.

Hakeminen

Koulutuksiin voi hakea työelämässä oleva tutkinnon suorittanut sairaanhoitaja. Joihinkin koulutuksiin vaaditaan lisäksi myös tietty määrä alan työkokemusta. Koulutukset suoritetaan yleensä työn ohessa, noin 1-2:ssa vuodessa. Erikoistumisopintoihin järjestetään ammattikorkeakouluissa erillinen haku kerran vuodessa ja niihin haetaan erillisellä hakulomakkeella. Koulutukset ovat maksullisia; joko omakustanteisia tai työpaikan kustantamia. 

Kustannukset

Koulutukset ovat maksullisia: ne ovat joko omakustanteisia tai työpaikan kustantamia. Hinnat vaihtelevat eri koulutuksien välillä, halvimmat maksavat noin 600 euroa ja kalleimmat noin 5000 euroa.

Lähteet 

Arcada fortbildning. 2016. Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutus 30 op. Hakupäivä 9.5.2016. https://fortbildning.arcada.fi/fi-fi/Education/Details/277

Flickr. 2012. Hakupäivä 9.5.2016. https://www.flickr.com/photos/83633410@N07/7658219802

Metropolia ammattikorkeakoulu. 2014. Seksuaalineuvonta, 30 op. Hakupäivä 9.5.2016. http://www.metropolia.fi/koulutukset/taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveysala/koulutustarjonta/seksuaalineuvonta-30-op-syksy-2015/

Opintopolku. 2016. Ammattikorkeakoulujen erikoistumisopinnot. Hakupäivä 9.5.2016. https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/ammattikorkeakoulujen-erikoistumiskoulutus/

Oulun ammattikorkeakoulu. 2016. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisäkoulutus. Hakupäivä 9.5.2016. http://www.oamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/?id=626&kid=1117&kieli=FI

Sairaanhoitajat. 2014. Erikoistumisopinnot ammattikorkeakouluissa. Hakupäivä 9.5.2016. https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/erikoistumisopinnot-ammattikorkeakouluissa/

Tampereen ammattikorkeakoulu. 2016. Haavanhoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus. Hakupäivä 9.5.2016. http://www.tamk.fi/web/tamk/-/haavahoidon-asiantuntija-erikoistumiskoulutus

Turun ammattikorkeakoulu. 2016. Hoitotason ensihoito. Hakupäivä 9.5.2016. http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/koulutushaku/hoitotason-ensihoito/