Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 24/2016

Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Konferenssi 22.–23.9.2016. Tiivistelmät :: Nurse Education for 120 Years in Oulu – Conference 22.–23.9.2016, Abstracts

Metatiedot

Nimeke: Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Konferenssi 22.–23.9.2016. Tiivistelmät :: Nurse Education for 120 Years in Oulu – Conference 22.–23.9.2016, Abstracts

Tekijä: Koivisto Kaisa; Kiviniemi Liisa; Tuisku Maiju (toim.)

Aihe, asiasanat: ammattikorkeakoulututkinnot, hoitoala, koulutus, sairaanhoitajat

Tiivistelmä: Muutokset yhteiskunnassa ovat muokanneet ja kehittäneet sairaanhoitajakoulutusta ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Sairaanhoitajakoulutus 120 vuotta juhlakonferenssia ovat olleet järjestämässä useat alueen organisaatiot ja yhteistyökumppanit. Juhlakonferenssin tiivistelmäkirjassa kuvataan Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen painopisteitä, jotka ovat koulutus, tutkimus- ja kehittämistoiminta, johtaminen ja esimiestyö, sairaanhoitajan työ tulevaisuudessa ja kansainvälinen yhteistyö.

Sisällöllisiin teemoihin integroituu juhlakonferenssiin lähetetyt ja hyväksytyt suulliset esitykset ja posterit. Suulliset esitykset ja posterit kuvaavat laaja-alaista kehittämistoimintaa, mitä tehdään Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa opiskelijoiden, opettajien, työelämän ja alueen henkilöiden yhteistyönä. Lisäksi sairaanhoitajakoulutuksen kansainvälisen yhteistyön merkitys näkyy sisällöissä.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2016-09-21

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-138-8

Kieli: suomi

ISBN: 978-951-597-138-8

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Videon lisenssi – video license: CC BY-NC-ND

Näin viittaat tähän julkaisuun

Koivisto, K., Kiviniemi, L. & Tuisku, M. (toim.) 2016. Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Konferenssi 22.–23.9.2016. Tiivistelmät :: Nurse Education for 120 Years in Oulu – Conference 22.–23.9.2016, Abstracts. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 24. Hakupäivä 28.1.2023. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-138-8.

Oulussa on järjestetty sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta. Koulutus on aina heijastellut aikaa ja yhteiskunnallista tilannetta. Muutokset yhteiskunnassa ovat muokanneet ja kehittäneet sairaanhoitajakoulutusta. Näin tapahtuu myös nyt ja tulevaisuudessa. 

Sairaanhoitajakoulutuksen juhlakonferenssia (22.8.–23.9.2016) ovat olleet järjestämässä useat alueen organisaatiot ja yhteistyökumppanit. Kiitämme juhlakonferenssia tukeneita Suomen sairaanhoitajaliittoa, Tehyä ja Oulun kaupunkia. 

 

Työryhmän jäsenet:

Satu Elo, TtT, dosentti, yliopistonlehtori Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö 
Raija Fors, TtM, ylitarkastaja  Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue
Liisa Kiviniemi, TtT, yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulu
Kaisa Koivisto (puheenjohtaja), TtT, yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulu
Timo Latomaa, FT, KL, PsM, johtaja Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti
Merja Meriläinen, sairaanhoitaja, TtT, ylihoitaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)
Anneli Näppä, sairaanhoitaja, varapääluottamusmies  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP)
Ulla Paananen, THM, lehtori Oulun ammattikorkeakoulu
Pirjo Hannele Sirviö, SRN, clinical study coordinator Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) (Oulu University Hospital), Operative Care
Pirkko Sandelin (sihteeri), TtT, yliopettaja Oulun ammattikorkeakoulu
Marianne Tensing, LitM, kehittämisjohtaja Metanoia Instituutti
Terttu Turunen, THM, MBE, palvelupäällikkö Oulun kaupunki, Tuiran hyvinvointikeskus

 

Aputytöstä asiantuntijaksi – 120 vuotta sairaanhoitajakoulutusta Oulussa

Kaisa Koivisto, Timo Latomaa, Pirkko Sandelin 

120 vuotta sitten kuusi naispuolista oppilasta Oulaisista, Raahesta, Pyhäjärveltä, Kajaanista ja Oulusta aloittivat puoli vuotta kestävän sairaanhoitajatarkurssin Oulussa tammikuussa 1896. Pohjaa koulutuksen aloittamiselle loivat jo vuonna 1792 perustettu lääninsairaala ja muut valtion ja kaupungin ylläpitämät terveydenhuoltopalvelut...

 
1

Koulutus :: Education


SUULLISET ESITYKSET :: ORAL PRESENTATIONS

I  Koulutuksen kehittyminen kursseista korkeakoulutukseen :: The development of nurse education from courses to higher education

Opetustila B3033

Puheenjohtaja :: Chairman Minna Perälä, tuntiopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Florence Nightingalen jalanjäljillä - Lasaretin kursseista korkeakouluun 

Lämsä Annikki

Hoitotieteellisen koulutuksen ja tutkimustoiminnan alkuvaiheita Oulun yliopistossa 

Aavarinne Helena (Lämsä Annikki, Halme Sirkka-Liisa)

Hoitotiede ja tutkimus- ja kehittämistoiminta ammattikorkeakoulussa

Halme Sirkka-Liisa (Lämsä Annikki, Aavarinne Helena)

”Inka E:n muisto”

Hyyppä Harri  

 
 
 
 

II  Koulutuksen monialaisuutta, e- ja simulaatio-oppimista kehittämässä :: Developing multidisciplinarity, e- and simulation learning

Opetustila B3032

Puheenjohtaja :: Chairman Leena Paaso, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksia koulutukseen hakeutumisestaan ja opiskelustaan

Elsilä Ulla, Isohätälä Annika, Keimiöniemi Kaisa-Leena, Patronen Niina, Pietikäinen Anne, Rantala Ulla, Heikka Helena, Koivunen Kirsi

Opinnäytetyöprosessin kehittäminen verkkototeutukseksi

Koivisto Kaisa, Paaso Leena, Kiviniemi Liisa, Sandelin Pirkko

Tiimiopettajuus Oulun ammattikorkeakoulussa

Koivisto Kaisa, Henner Anja

Opiskelijoiden kokemuksia monialaisista master-opinnoista

Henner Anja, Koivisto Kaisa 

Master-koulutuksen tulevaisuuden näkymät

Rantala Suvi, Koivunen Kirsi

Kysy ja kuuntele – Simulaatio mielenterveys- ja päihdetyön opetusmenetelmänä

Alakulppi Juha, Suua Pirkko

 
 
 
 

III  Hoitotyön opiskelijoiden oppimisympäristöjen kehittäminen monialaisesti :: Developing learning environments of nurse education multidisciplinarily

Opetustila B3021

Puheenjohtaja :: Chairman Helena Heikka, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen palautteen antamisen ja opiskelijan arvioinnin osalta

Tuomikoski Anna-Maria, Ruotsalainen Heidi, Kääriäinen Maria

Hoitotyön opiskelijoiden käytännön harjoittelun kehittäminen opetusmoduulissa sisätautien vuodeosastolla

Koskela Tarja, Mustakangas Satu, Kivimäki Sanna, Juntunen Jonna, Tuomikoski Annukka, Mäenpää Pia

Opiskelijaohjauskoulutuksella voidaan edistää opiskelijaohjaajien ohjausosaamista kliinisissä oppimisympäristöissä

Tuomikoski Anna-Maria, Ruotsalainen Heidi, Kääriäinen Maria

Oulu Sote Labs Terveyttä ja hyvinvointia monialaisesti

Heikka Helena

Työelämälähtöinen, uusia pedagogisia malleja hyödyntävä Haavahoidon asiantuntija 30 op erikoistumiskoulutus

Alahuhta Maija, Jylkkä Merja, Männistö Niina

Rintasyövän varhainen havaitseminen - Open Access materiaali Bachelor/AMK-opiskelijoille

Henner Anja, Paalimäki-Paakki Karoliina, Metsälä Eija, Lindholm Carita, Rannisto Kirsi, Elomaa-Krapu Minna, Lumme Riitta, Varonen Heidi, Jorge Jose, Richli Nicole, Reis Claudia, Lanca Luis, Hafslund Bjorg, Strom Bergliot, Kukkes Tiina 

 
 
 
 
 

POSTERIESITYKSET :: POSTER PRESENTATIONS

Sisätautien ja kirurgisen sairaanhoitajan työn koulutus ja historia

Nukari Ulrika, Karjalainen Heidi, Mykkänen Tia, Harju Annika, Nissinen Anna-Kaisa, Hyrkäs Saila, Juujärvi Pirjo

Vanhustenhoidon historia

Fagerström Sofia, Launonen Suvi, Lehtinen Tarleena, Nikula Anni 

Sairaanhoitajakoulutuksen jälkeiset erikoistumisopinnot

Korhonen Aada, Kumpula Marika, Lohikoski Heidi, Löytynoja Sari

Opiskelijaelämää sairaanhoitajakoulutuksen aikana Oulussa

Hautamäki Hanna, Heinola Laura, Huhtaniska Emma, Kolehmainen Saija 

Lastensairaanhoitajan työn koulutus ja historia

Harju Sofia, Kallio Heidi, Karppinen Tuuli, Kirveskoski Tiina 

Multidisciplinarity team-teaching in Oulu University of Applied Sciences

Koivisto Kaisa, Paaso Leena

Tki-pankista opinnäytetyön aiheita

Niemelä Eija, Sandelin Pirkko

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Niemelä Eija, Alahuhta Maija

Simulaatioiden toteuttaminen sairaanhoitajan perustutkinnon opiskelijoiden ja sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen täydennyskoulutuksessa olevien opinnoissa

Alahuhta Maija, Niemelä Eija 

”Minä, lääkkeitä määräävä sairaanhoitaja” – Miksi hakeuduin koulutukseen?

Niemelä Eija, Alahuhta Maija

Akuutti- ja tehohoidon koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Hyvämäki Piia, Vanhanen Minna

Perioperatiivisen hoitotyön syventävät opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa

Ervasti Helka, Karttunen Markus

Mielenterveysalan ammattilaiset valmiina dialogiin

Koivisto Kaisa

Hyvinvointikoulu yhdessä kehittäen Kempeleessä

Koivisto Kaisa, Ojala Jukka, Rautakoski Pentti

 
Koskela Terttu
 
 
Ahola Annukka, Isokangas Maria, Koivukangas Veera, Linna Veera, Mustonen Aino, Valkola Eveliina, Koistinen Anitta
 
 
Haapalahti Henna, Heiskanen Mira, Niemelä Emilia, Niinikoski Laura, Ronkainen Jenna, Sundell Linda, Turunen Helmiina, Majamaa Marja-Liisa
 
 
Heikkinen Sonja, Kakko Kristiina, Kontio Piia, Korvela Kari, Kärsämä Anna-Liisa, Lukkarila Kreetta, Moilanen Iida, Vuori-Herronen Elina, Manninen Minna

 
Mikkonen Neda, Riipinen Noora, Soukkamäki Iiris, Huurinainen Sofia, Halmesmäki Sanna 

 
Hunnakko Iida, Hyvärinen Milla, Kemppainen Iida-Maria, Korpela Elisa, Onkalo Johanna, Salonen Jannika 
 
 
Illikainen Anniina, Kivirinta Anni, Pitkämäki Jenny, Savolainen Jenni, Välikangas Sonja, Ylipekkala Jennimari 

 
Kemppainen Carita, Korvala-Keskitalo Anna, Kurunsaari Emmi, Mäki Jutta, Tammela Anna-Kaisa, Tammela Salla 
 
 
Heikura Minna-Mari, Kellokumpu Jenni, Tolonen Noora, Tuorila Johanna, Sundell Linda  
 
 
Bacsa Lilla, Heikkinen Greetta, Huotari Raisa, Lantto Riikka, Salmi Henna 
 
 
Hyytinen Susanna, Kauhanen Emmi, Kumpula Laura, Lauri Johanna, Takkinen Anna, Vähäkuopus Henna 
 
 
 
Mäenpää Pia, Nissinen Tuula, Karttunen Markus, Koskela Terttu
 
 
 
 
 
Jurvansuu-Honkala Emilia, Lehtikangas Miia, Alatalo Minna, Ojala Aini, Virolainen Kari, Kiviniemi Liisa
 
 
Haukipuro Asta, Laurila Salla, Matkaselkä Mika, Kiviniemi Liisa
 
 
Korhonen Aada, Kumpula Marika, Lohikoski Heidi, Löytynoja Sari
 
 
 
2

Tutkimus- ja kehittämistoiminta :: Research And Development Work


SUULLISET ESITYKSET :: ORAL PRESENTATIONS

I  Lähelle asiakasta – uusia palvelumuotoja tutkimalla ja kehittämällä :: Client centred service – Researching and developing new health services

Opetustila C3003

Puheenjohtaja :: Chairman Satu Elo, yliopistolehtori, Oulun yliopisto

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Elo Satu, Mustonen Riikka, Nikula Anna-Leena, Leikas Jaana, Kaartinen Jouni, Pesonen Hanna-Mari, Immonen Milla

Teknologia kotona asumisen tukemisessa – Peikko vai pelastaja? 

Kokko Jaana, Saarela Sirpa

Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden kokemuksia lääkeautomaatista

Niemelä Maiju

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa – Katsaus kehittämistarpeisiin

Hiltunen Piritta, Elo Satu

Oulun yliopistollisen sairaalan Kuntoutusosaston terapiahenkilöstön työnkuva ja tarve osaston potilaspaikkoja lisättäessä

Pietikäinen Anne 

Matalan kynnyksen terveyspalvelut Mankilan kylätalolla

Niskala Elina, Hautala Eija, Köngäs Jukka, Ojala Aini, Porkka Rita

Nuorten näkemyksiä sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa tarjottavista matalan kynnyksen terveyspalveluista

Martimo Emilia, Tolonen Minna

 

II Hoivakokemus, hoito ja hoivasuhde – Kokemukset tutkimuksen kohteena :: Care experience, nurture and care relationship – Researching experiences

Opetustila C3007

Puheenjohtaja :: Chairman Satu K. Perttunen, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto

Hoivakokemus: Teoreettinen ja käsitteellinen tarkastelu

Latomaa Timo

Hoitaminen pedagogisena ohjauksellisena toimintana hoivakäsitteen perspektiivistä 

Perttunen Satu

Hoivakokemus psyykkisen tarvitsevuuden näkökulmasta

Pudas Johanna

Kokemukset käyttöön – Mielen hyvinvoinnin valmentajakoulutus työelämään

Hyväri Susanna, Vuokila-Oikkonen Päivi

Kokonaisvaltainen hoito ja painonhallinta-asiakas

Linna Taina

Suomalaisten ja kenialaisten isien kokemukset vaimoille tarjotun tuen merkityksestä raskauden aikana ja sen jälkeen

Mesiäislehto-Soukka Helena 

 
 
 
 

III  Hoito- ja palvelupolkujen kehittäminen :: Developing treatment and health service processes

Opetustila C3008

Puheenjohtaja :: Chairman Piia Hyvämäki, tuntiopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

AVH-potilaan hoitopolku

Aula Sari, Mäkelä Janne, Lahdenperä Elina

My data case: Glaukooma-asiakkaan palvelupolku erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon 

Autio Anna, Kinnunen Marke

Primaariin pallolaajennukseen tulleen STEMI-potilaan hoitoketjun toimivuus Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 2011–2013

Kilpeläinen Marja, Määttä Tuula, Mölsä Seija, Niemelä Matti, Nyman Minna, Parkkila Tanja, Vesikukka Emilia

INR-poliklinikkatoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen Haukiputaan terveysasemalla

Kinnunen Marke

Sairaanhoitajan työ muutoksessa – MS- ja epilepsiapotilaan sairaanhoitajavastaanotto

Ala-Aho Tuula, Järvimäki Leena, Hulkko Tarja, Meriläinen Merja

Kudosnäytelasiskannerin mahdollisuudet ja kustannusvaikutukset osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen patologian osaston kudosnäyteprosessia

Isohätälä Annika

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä 

Henner Anja

 
 
 
 

IV  Kehittämistyöllä hyvinvointia :: Achieving well-being through development

Opetustila C3010

Puheenjohtaja :: Chairman Liisa Kiviniemi, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Kehittäminen kuuluu kaikille

Vuorinen Anu

Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen yritysten kasvu- ja kehitysvaiheissa 

Eilittä Tuija, Juola Katariina, Marttila Tiina, Hautala Eija, Kiviniemi Liisa

Mielenterveyden edistämisen interventiot kouluympäristössä: Toiminnan arviointia

Onnela Anna

Lapset puheeksi – Keskustelun jalkautuminen terveydenhoitajan työhön Pohjois-Pohjanmaalla

Honkanen Hilkka, Männistö Merja, Jokinen Jaana

MULTUM, NON MULTA – Heavy users in Oulu University hospital emergency department services, customer profile and the cost of social and health care services

Hannus Anne, Palokangas Minna, Kurkela Tommi, Sandelin Pirkko, Koivunen Kirsi

Voimavaroja vahvistava moniammatillinen toimintamalli paljon palveluja käyttävän asiakkaan ohjaamiseen

Kiviniemi Liisa, Vuokila-Oikkonen Päivi 

 
 
 
 
 

POSTERIESITYKSET :: POSTER PRESENTATIONS

Hoitotieteellisen tutkimuksen painopisteet Oulun yliopistossa

Kääriäinen Maria, Elo Satu, Kaakinen Pirjo, Ruotsalainen Heidi, Mikkonen Kristina, Kajula Outi, Kyngäs Helvi
 

Koivisto Kaisa

Hyvällä käsihygienialla voidaan vähentää hoitoon liittyviä infektioita

Ojanperä Helena

Käsihygieniahavainnoinnilla kohti parempaa potilasturvallisuutta

Keränen Tuula, Ojanperä Helena, Järvinen Raija, Ukkola Sirpa, Korhonen Anne, Puhto Teija

Voiko potilas vaatia käsihuuhteen käyttöä? Kyselytutkimus potilaille ja henkilökunnalle

Järvinen Raija, Ojanperä Helena, Keränen Tuula, Ukkola Sirpa, Syrjälä Hannu

Hoitohenkilökunta on opiskelijoille esimerkki hyvästä käsihygieniasta – Toteutuuko käsihygienia käytännössä opiskelijoiden havainnoimana?

Perälä Minna, Koskela Terttu 

AVH-potilaan hoitopolku

Aula Sari, Mäkelä Janne, Lahdenperä Elina

GCP (Good Clinical Practise) ohjeet tutkimussairaanhoitajan työkaluna kliinisessä lääketutkimuksessa

Sirviö Pirjo, Vaihoja Katja, Kivimaa Tuula

Älykäs valaistus muistisairaan henkilön asumisen ja hyvinvoinnin tukena 

Mustonen Riikka, Hallikainen Ilona, Hallikainen Merja, Merilahti Juho, Elo Satu

Paljon palveluja käyttävän asiakkaan kokemukset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Savilampi Johanna, Sumukari Minna, Alahuhta Maija, Niemelä Eija

Papereista älypuhelimeen – Hoitotyön kirjaamisen kehittyminen Oulun yliopistollisessa sairaalassa

Malmqvist Satu

Hyvinvointikeskustoimintamalli

Kaltakari Sirkku, Kuorilehto Ritva, Turunen Terttu, Lähde Susanna, Kinnunen Nina

Terveyskeskussairaalan hoitohenkilökunnan osaamisen kehittäminen. Osaamisen kehittämisen keskustelulla kohti tulevaisuuden haasteita

Hautala Pasi

1 HOIPAS -projekti (Ikääntyneiden painehaavojen ennaltaehkäisy ja hoito-opas)

Piri Päivi, Riekki Anne

Päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton toimivuus

Muikku Sisko
 
 
 
 
 
3

Johtaminen ja esimiestyö :: Management and leadership


SUULLISET ESITYKSET :: ORAL PRESENTATIONS

Opetustila A2082

Puheenjohtaja :: Chairman Marianne Tensing, työnohjaaja/organisaatioanalyytikko, Metanoia Instituutti

Osaamisen johtaminen ja sen kehittäminen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelussa

Ottelin Sini, Luokkanen Tero, Sandelin Pirkko

Jännitteet ja ristiriidat organisaatioissa 

Tensing Marianne

HaiPro-vaaratapahtumailmoitukset potilasturvallisuuden johtamisen välineenä

Niemi-Himanka Anu

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon

Peltola Päivi, Hyvönen Marko, Immonen Arto, Karhunen Anna-Maija, Kellokoski Timo, Koskenkari Juha, Lämsä Marja, Mustonen Susanna, Yliniemi Maarit

Hoitotyön kirjaaminen Tornion kotihoidon palvelutiimissä

Pennanen Anne, Sandelin Pirkko

 
 
 
 
 
4

Sairaanhoitajan työn tulevaisuuden näkymiä :: Future prospects of nursing


SUULLISET ESITYKSET :: ORAL PRESENTATIONS

Opetustila C3000

Puheenjohtajat :: Chairmen Pirkko Sandelin, yliopettaja sekä Markus Karttunen, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus valtion aluehallinnon näkökulmasta tarkasteltuna

Päätalo Margit

Sairaanhoitajan työ ja osaaminen tietoyhteiskunnan kehityksessä –Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015–2020 

Ahonen Outi, Kouri Pirkko, Liljamo Pia, Granqvist Henna, Junttila Kristiina, Kinnunen Ulla-Mari, Kuurne Salla, Numminen Jari, Salanterä Sanna, Saranto Kaija

Muuttuva toimintaympäristö: Tele-tehohoidon vaatimukset järjestelmille ja sairaanhoitajien osaamiselle

Meriläinen Merja, Larinkari Simo, Ala-Lääkkölä Timo, Liisanantti Janne, Kyngäs Helvi, Ala-Kokko Tero

Sote-lähipalvelut vuonna 2030 12 ikääntyvän ihmisen kuvaamana ja kokemana

Lehtola Tuija, Pätsi Merja, Kaisa Koivisto

Nuorten aikuisten käsityksiä tulevaisuuden sote-palveluista vuonna 2030

Inkamo Kaisa, Juuth Susanna, Kaisa Koivisto

Hoitoisuusluokittelua 20 vuotta – Mitä hyötyä?

Liljamo Pia

Tähtäimessä tulevaisuus – Gynekologisen leikkauspotilaan hoitoprosessin kehittäminen

Huhtala Katariina, Miettunen Katja, Vuokila Lotta, Sandelin Pirkko, Kiviniemi Liisa

 
 
 
 
 
5

Kansainvälinen yhteistyö :: Networking and international collaboration


SUULLISET ESITYKSET :: ORAL PRESENTATIONS

Opetustila D2052

Puheenjohtaja :: Chairman Tiina Tervaskanto-Mäentausta, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Integrative and holistic medicine/nursing

Prittinen-King Rauni

Researching the public health – PhD study in publlic health

Starc Andrej

Embodied resiliency – Anthropopsychoecological, WSW model based clinical hypnosis as a facilitator of epigenetic change

Perat Mitja

The relationship between problematic gaming behavior and negative health outcomes: A systematic review

Männikkö Niko, Halley M. Pontes, Kääriäinen Maria

Interprofessional education as a means of improving the quality of care in Germany – Learning from Finland

Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Vanhanen Minna, Hyvämäki Piia, Cassier-Woidasky Anne-Kathrin

Interprofessional training in outpatient primary health care

Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Manninen Minna