Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Niemelä Eija, TtT, yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Alahuhta Maija, TtT, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

Lääkkeenmääräämisoikeuden laajentaminen on osa lääkärien ja sairaanhoitajien työnjaon ja tehtäväkuvien uudistamista. Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen lisäkoulutus (45 op) tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010).

Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea Valvirasta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä sekä yksilöintitunnusta.

Oikeus lääkkeiden määräämiseen on mahdollista vain lisäkoulutuksen suorittamisen jälkeen kulloinkin voimassaolevan terveydenhuoltolain ja STM:n lääkkeen määräämisasetuksen (A 1088/2010) mukaan terveyskeskuksen vastaavan lääkärin (yhteispäivystyksen osalta sairaanhoitopiirin johtavan lääkärin) määräyksestä.

Koulutuksen rakenne

  • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
  • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
  • Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
  • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
  • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

Koulutuksen toteutus

Farmakologian ja reseptiopin opetuksen toteuttaa tällä hetkellä Itä-Suomen yliopisto. Farmakologia opiskellaan laajana, vaikka sairaanhoitajien oikeus määrätä lääkkeitä on toistaiseksi hyvin rajoitettua. Sairaanhoitaja voi esimerkiksi aloittaa lääkityksen virtsatietulehduksen hoitoon tai jatkaa lääkärin hoitosuunnitelman mukaan lääkettä verenpainetaudin hoitoon. Farmakologian lisäksi opintoihin kuuluu esimerkiksi tautiopin, kliinisen lääketieteen ja potilaan kliinisen tutkimisen opintoja. Koulutus kestää 1,5 vuotta ja toteutuu pääosin verkko-opintoina. Lähiopetuspäiviä on 1-2 päivää kuukaudessa. Koulutuksesta yli neljäsosa tapahtuu sairaanhoitajan työpaikalla lääkärin ohjauksessa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitys rajatun lääkkeenmääräämisen toteutumisesta ja kehittämisestä

STM:n raportin (12/2015) mukaan potilaista valtaosa luotti lääkkeitä määräävän sairaanhoitajan ammattitaitoon, osaamiseen ja siihen, että sairaanhoitaja ohjaa potilaan tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Työryhmä ehdottaa muun muassa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen käyttöönottoa erikoissairaanhoidossa ja osittain ostopalveluissa, sairaanhoitajan kansalliseen lääkelistaan lisättäväksi lääkkeitä sekä joustavampia opintopolkuja. Ammattikorkeakouluja kehotetaan arvioimaan mahdollisuutta sisällyttää lääkkeenmääräämiskoulutuksen teoriaopintoja osaksi soveltuvia ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.