Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen palautteen antamisen ja opiskelijan arvioinnin osalta

Tuomikoski Anna-Maria, TtM, opetuskoordinaattori, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Ruotsalainen Heidi, TtT, yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto

Kääriäinen Maria, professori (ma.) Oulun yliopisto

Sairaanhoitajien koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoittelua ja ne tulee suorittaa aidoissa toimintaympäristöissä ja niiden tulee tapahtua alan ammattilaisten ohjauksessa. Sairaanhoitajien opiskelijaohjaus osaamiselle on erittäin suuri merkitys siihen, millaisia terveysalan ammattilaisia valmistuu ammattiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata yliopistosairaaloissa työskentelevien sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista palautteen antamisen ja opiskelijan arvioinnin osalta.

Aineisto kerätään ositetulla otannalla kaikista Suomen yliopistosairaaloiden (OYS, TYKS, TAYS, KYS, HUS) hoitotyön opiskelijoiden käytännön harjoittelua ohjaavilta sairaanhoitajilta (n=3200), jotka työskentelevät yliopistosairaalassa tutkimusajankohtana. Aineisto kerätään maalis-toukokuussa 2016. Mittarina käytetään sähköistä Opiskelijaohjausosaaminen-mittaria (©Kääriäinen 2012). Aineisto analysoidaan tilastollisia menetelmiä käyttäen. 

Tutkimuksen tulokset valmistuvat ennen syyskuuta 2016.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä opiskelijaohjaajakoulutusta ja opiskelijaohjausta.