Oulun ammattikorkeakoulu

Säteilyn käytön turvallisuuskulttuurin kehittäminen hoitotyössä

Henner Anja, TtT, Yliopettaja, Oulun ammattikorkeakoulu

Tausta

Turvallisuuskulttuurin toteutuminen lääketieteellisessä säteilyn käytössä edellyttää, että koko säteilynkäyttöorganisaatio toiminnanharjoittajasta yksittäiseen säteilynkäyttäjään on motivoitunut, kouluttautunut ja hänen tietonsa ovat ajan tasalla. Hyvään turvallisuuskulttuuriin säteilyn käytössä kuuluu, että toimintatavat ja asenteet ovat sellaiset, että turvallisuuden ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen on mahdollista. Uusimmat tutkimustulokset ovat osoittaneet, että erityisesti lapset ja nuoret ovat herkkiä säteilyn haittavaikutuksille. Leikkaussaleissa, poliklinikoilla, kardiologiassa ja gastroenterologiassa käytetään röntgensäteilyä yhä enemmän erilaisten toimenpiteiden yhteydessä ja useimmiten työryhmään kuuluu myös sairaanhoitajia. Röntgenosastoilla tehtävät toimenpiteet vaativat yhä useammin anestesiaryhmän läsnäoloa. Kirurgisen c-kaaren vastuukäyttäjänä leikkaussalissa tai poliklinikalla on päiväaikaan useimmiten lääkintävahtimestari. Päivystysaikana laitteen käyttäjänä olevalla sairaanhoitajalla on vähän koulutusta ja kokemusta laitteen käytöstä.

Aineisto ja materiaali

ST-ohjeen 1.7 (2012) mukaisesti sairaanhoitajalla, joka työskentelee kardioangiolaboratoriossa, gastroenterologiassa tai leikkaussaleissa tulee olla vähintään 2 op (54t) säteilysuojelukoulutusta peruskoulutuksessa.. Koulutuksen sisältö määräytyy ST-ohjeen 1.7 mukaisesti sisältäen säteilyfysiikkaa, -biologiaa, lainsäädäntöä ja säteilyaltistuksen optimointia käytännössä. Koulutukseen sisältyy kirjallinen kuulustelu, jonka jälkeen hyväksytysti suoritetusta kuulustelusta osallistuja saa erillisen todistuksen. Eri puolilla Suomea järjestettyjen 70 erillisen kahden päivän koulutuksen ja Oulun ammattikorkeakoululla vuosittain menevän 3 op:n laajuisen opintojakson, johon on osallistunut vuosittain 50–100 osallistujaa, tentti vastaukset analysoitiin (n=2100). 

Tulokset

Suurin osa osallistujista on ollut sairaanhoitajia, mutta myös lääkintävahtimestareita, perushoitajia ja lääkäreitä. Useimmat läpäisivät kuulustelun ensimmäisellä kerralla, mutta n. 1% vasta kolmannella. Vaikeimmat asiat ovat keskeiset käsitteet ja niiden merkitys arkipäivän työssä. Myös c-kaaren toiminta ja erilaisten ominaisuuksien merkitys omaan / potilaan säteilyaltistukseen, ovat vaikeita ymmärtää.

Pohdinta

Leikkaussalissa suurimmat ongelmat säteilyn käytössä liittyvät yleensä puutteelliseen laite- ja tekniikkaosaamiseen. C-kaarikoulutuksissa on tullut esille puutteellisen perustiedon aiheuttamat väärinymmärrykset laitteen toiminnassa; jatkuva / pulssaava läpivalaisu, mA / kV -suhde ja sen merkitys annosnopeuteen, suurennoskuvaus, DR-toiminnon merkitys jne. Turvallisuuskulttuurin parantamiseksi teoriatiedon hallinta ja laitteen konkreettiseen käyttöön liittyvät demonstraatiot ovat tehokkaimpia keinoja. Tärkeää on saada mukaan koko leikkaustiimi, ei vain hoitajat. Kaikkien sitoutuminen turvallisuuskulttuuriin on ainoa keino edistää omaa ja potilaan turvallisuutta.