Oulun ammattikorkeakoulu

Suomalaisten ja kenialaisten isien kokemukset vaimoille tarjotun tuen merkityksestä raskauden aikana ja sen jälkeen 

Mesiäislehto-Soukka Helinä, TtT, KM, YM, kätilö

Suomalaisten ja kenialaisten isien kokemukset vaimoille tarjotun tuen merkityksestä raskauden aikana ja sen jälkeen

Kehitysyhteistyö edellyttää perhetutkimusta kulttuurisesta näkökulmasta. Eurooppalaisen ja afrikkalaisen kulttuurin väliset erot ovat suuret. Väestönkasvu, naisten koulutustaso, työssäkäynti ja asema sekä perherakenteet puhumattakaan bruttokansantuotteesta, HIV:stä ja terveydenhuoltoon käytetyistä varoista aiheuttavat eroja perheiden elämään. Äiti- ja lapsikuolleisuus ovat haaste Keniassa ja muissa kehittyvissä maissa. Kenialainen ravitsemustieteilijä, Dr. David Okey Omondi on perehtynyt erityisesti kenialaisten äitien ja lasten ravitsemukseen. Tutkimusyhteistyö isien kokemuksista vaimoille tarjotun tuen merkityksestä raskauden aikana ja sen jälkeen toteutettiin hänen kanssaan.

Tutkimuksessa kuvaillaan kahdeksan suomalisen ja kenialaisen isän kokemuksia. Suomalaiset isät olivat Etelä-Pohjanmaalta ja kenialaiset Nyanzan alueelta, Kabondosta ja edustuvat LUO-heimoa. Haastattelut tehtiin 2013-2015 molemmissa maissa. Suomalaiset isät olivat keski-iältään 33,6 vuotta ja kenialaiset 31,5 vuotta. Suomalaismiehet elivät avioliitossa tai avoliitossa, yhdellä oli kolmas liitto meneillään. Kaikki miehet olivat työelämässä mukana ja heillä oli hyvä koulutustausta. Kenialaismiesten kerronnassa siviilisääty ei paljastunut, mutta kukaan heistä ei ollut moniavioinen. Koulutustaso ja ammatti vaihtelivat hyvin matalasta yliopistotasoon. Moni teki "hanttihommia" saaden palkkansa päivittäin tai toimien bodaboda eli moottoripyörätaksina. Muutama isä viljeli maata. Molempien maiden isien elämässä korostui uskonto. Isät edustivat kristittyjä, osa kuului helluntaiseurakuntaan; kenialaisista osa adventisteihin tai AIC:hen (African Initiated Church).

Isien raskauden kokemuksessa oli yhteneväisyyttä ja eroja. Lapsen syntymisellä oli köyhyyttä vähentävä vaikutus Keniassa. Jos syntyi Poika – reaktio oli: "Jumalalle kunnia"! Onnellisuus uudesta lapsesta oli molempien maiden isien piirre. Vaimon tuntemat nälän ja heikkouden tunteet nousivat kenialaismiesten kuvauksissa esille. Myös naisen ulkonäköön liittyviä muutoksia kuvailtiin. Mikäli nainen ei saanut ruokaa, hänestä tuli epätavallisen julma ja lyhytjännitteinen. Yksi äideistä altistui raskauden aikana malarialle. Suomalaisisät puolestaan hakivat mieliruokia kymmenien kilometrien päästä grilliltä ja molemmat puolisot kerryttivät patologisesti painoaan! Maiden välillä erot vaimoille tarjotun emotionaalisen, tiedollisen, sosiaalisen ja konkreettisen tuen suhteen olivat suuria. Emotionaalisen tuen yhteydessä yhteneväisyyksiä löytyi eniten. Esirukous korostui kenialaisten isien emotionaalisen tuen muotona.