Oulun ammattikorkeakoulu

Teknologia kotona asumisen tukemisessa – Peikko vai pelastaja?

Kokko Jaana, teknologia-asiantuntija, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut

Saarela Sirpa, kotihoidon kehittämiskoordinaattori, Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut

Maija, 89 vuotta, haluaa elää itsenäistä, sosiaalista ja kaikin puolin sisältörikasta elämää omassa kodissaan ja aktiivisesti kodin ulkopuolella liikkuen. Korkea ikä ja ikääntymisen mukana tuomat vaivat tuovat kuitenkin haastetta Maijan elämään. Teknologia, tuo jo niin pelottavalta kuulostava sana, voiko se auttaa Maijaa elämään itsenäisesti? Mahdollistaako se turvallisen kotona asumisen? Tuoko se ihmiset Maijan lähelle ja mahdollistaa Maijalle sosiaalisen elämän? Miten Maijan verkostot hyötyvät teknologian mukanaan tuomista mahdollisuuksista?

Maija elää itsenäistä, sosiaalista ja sisältörikasta elämää vielä 90 vuotiaanakin. Teknologia on tuolloin Maijan elämässä mukana sekä Maijan itsensä käyttämänä että älykkäästi taustalla toimien. Me kerromme miten. Kerromme esimerkkejä kotona asumista tukevista teknologioista ja siitä miten ne voivat auttaa ikääntyneitä ja heidän omaisiaan eri tarpeissa.