Oulun ammattikorkeakoulu

Ventrogluteaalinen injektio – Turvallisesti ja näyttöön perustuen

Karttunen Markus, TtM, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu, hoitoalat

Lihaksensisäisen injektion antaminen potilaalle on sairaanhoitajan lääkehoidon perusosaamista ja sopivan pistopaikan valinnan tulee olla näyttöön perustuvaa. Injektiopaikan valintaan vaikuttavat isojen hermojen ja verisuonten määrä, lihaksen koko ja ihonalaiskudoksen määrä. Injektion antaminen ei saa aiheuttaa haittaa potilaalle ja lääkkeen tulee päästä perille lihaskudokseen, jotta se saa aikaan parhaan mahdollisen vaikutuksen. Injektion antamisen ei myöskään tulisi tuottaa turhaa kipua tai muuta epämukavuutta potilaalle. 

Suosituksia sopivan injektiopaikan valinnalle on tehty maailmanlaajuisesti, mutta edelleen sairaanhoitajat suosivat rutiininomaisesti vanhoja tuttuja paikkoja. Jo pidempiaikaisen näytön keskeinen sanoma on, että dorsogluteaalista injektioaluetta (selänpuoleinen pakaralihasalue), eli pakaran yläulkoneljännestä ei suositella lihaksensisäisen injektion antamiseen. 

Tutkimusten mukaan ensisijainen lihaksensisäisen injektionantopaikka aikuisille on ventrogluteaalinen alue. Ventrogluteaalisella alueella tarkoitetaan vatsanpuoleista pakaralihasaluetta. Alueella keskeisinä lihaksina ovat pieni- ja keskimmäinen pakaralihas. Lihakset ovat hyvin kehittyneitä kaikilla kävelevillä tai sitä harjoittelevilla yksilöillä, ja lihasmassa on näin riittävä. Ihonalaiskudoksen paksuus on yleensä vähäisempi moniin muihin kehonosiin nähden ja tällä voidaan varmistaa lääkkeen pääseminen lihaskudokseen saakka. Injektioalueella ei ole suuria verisuonia tai hermoja, joiden vaurioitumisesta olisi vakavia seurauksia.

Ventrogluteaalinen injektio voidaan antaa istuma-asennossa, selin makuulla, vatsallaan makuulla tai kylkiasennossa. Jos injektio annetaan potilaan oikealle puolelle, hoitaja käyttää paikantamiseen omaa vasenta kättään, ja päinvastoin. Hoitajan kämmen asetetaan ison sarvennoisen päälle. Tämän jälkeen etusormi viedään suoliluun yläetukärkeä kohti ja keskisormi potilaan keskiviivassa kohti kainaloa. Hoitajan etusormen ja keskisormen väliin muodostuu V-kirjain (von Hochsetterin kolmio, ks. kuva). Injektio pistetään tämän V-kirjaimen keskelle 90° kulmassa. Pistämisessä suositellaan Z-tekniikkaa.