Oulun ammattikorkeakoulu

Voiko potilas vaatia käsihuuhteen käyttöä? Kyselytutkimus potilaille ja henkilökunnalle

Järvinen Raija, sairaanhoitaja (AMK), hygieniahoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala, infektioiden torjuntayksikkö

Ojanperä Helena, TtM, hygieniahoitaja, osastonhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala, infektioiden torjuntayksikkö

Keränen Tuula, TtM, hygieniahoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala, infektioiden torjuntayksikkö

Ukkola Sirpa, TtK, hygieniahoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala, infektioiden torjuntayksikkö

Syrjälä Hannu, LT, dosentti, osastonylilääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala, infektioiden torjuntayksikkö

Taustaa

WHO:n 5.5. pidettäviin käsihygieniakampanjapäiviin liittyen Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) infektioiden torjuntayksikkö selvitti 2011 ja 2016 aikuispuolen vuodeosastojen potilaiden ja hoitohenkilökunnan käsityksiä käsihygieniasta ja sen toteutumisesta.

Menetelmät

Henkilökuntakyselyt toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä ja potilaiden kysely paperilomakkeilla. Potilaskyselyn tulokset käsiteltiin SPSS-ohjelmalla. 

Tulokset

Henkilökuntakyselyyn vastasi 981 (v. 2011) ja 950 (v. 2016). Vastaavat luvut potilaskyselyn osalta olivat 439 ja 294. Yli 90 % vastanneista työntekijöistä koki noudattavansa hyvää käsihygieniaa potilaan hoidossa molemmissa kyselyissä; lääkärit (91 % ja 94 %) ja hoitajat (94 % ja 90 %). Potilaiden arvioiden mukaan lääkäreiden käsihygienia toteutui aina 47 % (2011) ja 57 % (2016) ja usein 23 % (2011) ja 21 % (2016). Hoitajien vastaavat luvut olivat aina; 60 % (2011) ja 73 % (2016) ja usein; 30 % (2011) ja 19 % (2016).

Valtaosa henkilökunnasta suhtautui myönteisesti potilaan oikeuteen huomauttaa käsihuuhteen käytöstä; lääkärit (82 % ja 85 %) ja hoitajat (92 % ja 92 %). Potilaista 55 % (v. 2011) ja 52 % (v. 2016) oli tietoisia oikeudestaan huomauttaa puutteellisesta käsihuuhteen käytöstä. Heistä alle 10 % oli antanut palautetta henkilökunnalle. Jos potilas huomauttaisi puutteellisesta käsihygieniasta, valtaosa henkilökunnasta aikoi parantaa käsihygieniaansa; lääkärit (85 % ja 84 %) ja hoitajat (96 % ja 95 %). Eniten henkilökunta oli saanut positiivista palautetta työtovereiltaan; lääkärit (26 % ja 34 %) ja hoitajat (29 % ja 42 %). Lääkäreistä positiivista palautetta potilailta oli saanut 11 % ja 8 % ja hoitajista 24 % ja 20 %. 

Johtopäätökset

Kahtena eri vuonna tehtyjen potilas- ja henkilökuntakyselyjen perusteella käsihygieniaan suhtauduttiin myönteisesti. Henkilökunta koki hallitsevansa käsihygienian hyvin ja oli valmis myös ottamaan vastaan palautetta potilaalta ja tarvittaessa parantamaan käsihygieniakäytäntöjään. Potilaiden mielestä henkilökunnan käsihygienia toteutuu hyvin.