Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 34/2016

”Yhteinen mieli, yhteinen kieli”. Oulun kaupungin Kuntoutuspalvelujen toimintamallin kehittäminen

21.12.2016 ::

Metatiedot

Nimeke: ”Yhteinen mieli, yhteinen kieli”. Oulun kaupungin Kuntoutuspalvelujen toimintamallin kehittäminen. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä

Tekijä: Aho Leena; Rauhala Panu-Pekka

Aihe, asiasanat: kehittäminen, kuntoutuspalvelut, Oulun kaupunki

Tiivistelmä: Vuoden 2012 alussa Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut yhdistettiin toiminnallisesti. Kuntoutustoimintojen yhdistämisessä muodostettiin Oulun kaupungin Kuntoutuspalvelut. Kuntoutuspalvelujen työntekijöiden oli rakennettava yhdessä uusi yhteinen toimintamalli. Kehittämistyö tehtiin yhdessä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa.

Kuntoutuspalvelujen käytäntöä ohjaavaksi yhteiseksi teoreettiseksi viitekehykseksi voitiin tunnistaa ekologiset ja ekokulttuuriset teoriat. Toiminta perustuu kuntoutujan näkemyksiin, tarpeisiin ja tasavertaiseen kumppanuuteen.
Yhteisen keskustelun tuloksena syntyi vahva käsitys siitä, että kaikkia lääkinnällisen kuntoutuksen eri ammattiryhmiä yhdistävä tekijä on toimintakyky. Yhteisiksi työvälineiksi nostettiin GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmä ja arvioinnin pohjaksi TOIMIA-tietokannan mittarit.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2016-12-21

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030099

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Näin viittaat tähän julkaisuun

Aho, L. & Rauhala, P-P. 2016. ”Yhteinen mieli, yhteinen kieli”. Oulun kaupungin Kuntoutuspalvelujen toimintamallin kehittäminen. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. Hakupäivä 9.8.2022. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030099.


Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::getList() should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::getList($akCategoryHandle, $filters = Array) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 102

Warning: Declaration of Concrete5_Model_FileAttributeKey::add($at, $args, $pkg = false) should be compatible with Concrete5_Model_AttributeKey::add($akCategoryHandle, $type, $args, $pkg = false) in /opt/www/docs/epooki/concrete/core/models/attribute/categories/file.php on line 161

Vuoden 2012 alussa Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sosiaali-ja terveydenhuollon palvelut yhdistettiin toiminnallisesti. Kuntoutustoimintojen yhdistämisessä muodostettiin Oulun kaupungin Kuntoutuspalvelut. Kuntoutuspalvelujen työntekijöiden oli rakennettava yhdessä uusi yhteinen toimintamalli. Kehittämistyö tehtiin yhdessä Oulun seudun ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoiden Erja Kaakkuriniemen ja Jaana Leinon, sekä heitä ohjaavan yliopettaja Arja Veijolan kanssa. Kuntoutuspalvelujen toiminnan perustaksi rakennettiin yhteinen toimintamalli, ”Yhteinen kieli, yhteinen mieli”.

Kuntoutus. Kuva: Shutterstock

Kuntaliitos haastoi uuden Oulun sosiaali -ja terveystoimen yksiköt ja henkilökunnan miettimään uusia toimintamalleja ja -käytäntöjä. Oulun kaupungin Kuntoutuspalveluissa tartuimme haasteeseen yhdessä Oulun seudun ammattikorkeakoulun yliopettaja Arja Veijolan ja ylemmän korkeakoulututkinnon opiskelijoiden Erja Kaakkuriniemen ja Jaana Leinon kanssa. 

Kehittämishankkeen lähtökohtana oli rakentaa uusi yhteinen toimintamalli. Hanketta varten perustettiin kolme työryhmää. Ydintyöryhmän tehtävänä oli olla ideoiva työryhmä. Laajennetun työryhmän tehtävänä oli työstää ydintyöryhmästä tulevia asioita ja viedä niitä yksikössämme eteenpäin. Ohjausryhmä seurasi kehittämistyön tuloksia ja budjettia. Koko henkilökunnan osallistuminen varmennettiin yhteisillä kehittämispäivillä. 

Kuntoutuspalvelujen käytäntöä ohjaavaksi yhteiseksi teoreettiseksi viitekehykseksi voitiin tunnistaa ekologiset ja ekokulttuuriset teoriat. Toiminta perustuu kuntoutujan näkemyksiin, tarpeisiin ja tasavertaiseen kumppanuuteen.

Yhteisen keskustelun tuloksena syntyi vahva käsitys siitä, että kaikkia lääkinnällisen kuntoutuksen eri ammattiryhmiä yhdistävä tekijä on toimintakyky. Yhteisiksi työvälineiksi nostettiin GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmä ja arvioinnin pohjaksi TOIMIA-tietokannan mittarit. Lisäksi yliopettaja Arja Veijolan johdolla kaikki työntekijät tutustuivat kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitukseen (ICF).

Yhteisen työskentelyn kautta Kuntoutuspalveluiden arvoiksi määrittyivät oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, luottamus ja työtyytyväisyys. Henkilöstö on sitoutunut Uuden Oulun arvoihin ja tavoitteisiin. Kuntoutustoiminnan tavoitteiden kautta muodostui Kuntoutuspalvelujen visio:

hipsut_oranssi.png"Kuntoutuspalvelut on hyvinvoiva työyhteisö, joka tarjoaa laadukkaat ja yksilölliset palvelut. Henkilökunta on ammattitaitoista ja luotettavaa. Kuntoutus on tasapuolista ja oikea-aikaista ja se suunnitellaan yhdessä asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti."

 

Kehittämistyön avulla saatiin Uuden Oulun Kuntoutuspalveluissa luotua yhteinen toimintamalli ja perusta kuntoutuksen toteuttamiseksi. Ilman Arja Veijolan, Erja Kaakkuriniemen ja Jaana Leinon työpanosta emme olisi saaneet vietyä näin suurta hanketta eteenpäin. Hanke on mahdollistanut jatkotyöskentelyn toiminnan sisältöjen kehittämisessä. Kaakkuriniemi, E. & Leino, J. 2013. "Yhteinen mieli, yhteinen kieli". Oulun kaupungin Kuntoutuspalveluiden toimintamallin kehittäminen. Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Kuntoutuksen koulutusohjelma, ylempi (AMK). Hakupäivä 2.11.2016. https://www.theseus.fi/handle/10024/63773

Lähteet