Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 13/2017

Osaamisen osoittaminen opettajan työssä

Metatiedot

Nimeke: Osaamisen osoittaminen opettajan työssä. Video

Tekijä: Tenno Tiiu; Koukkari Marja; Pousi Juha; Karjalainen Tommi; Karjalainen Asko

Aihe, asiasanat: ammatillinen opettajankoulutus, opetusharjoittelu

Tiivistelmä: Video käsittelee onnistuneen harjoittelun suunnittelua ja lähtökohtia. Siinä keskitytään opettajakorkeakoulun tuutorin, harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan välisiin keskusteluihin. Videota katsoessa voi pohtia, mitkä ovat ammatillisen opettajan osaamisalueet, millä tavoin osaamisen voi osoittaa, mitä ja miten osaamista voi osoittaa opetusharjoittelussa sekä mitä osapuolia on onnistuneessa harjoittelussa.

Videon kesto: 5:02

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2017-05-10

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201705106363

Kieli: suomi, englanninkielinen tekstitys

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. Videon lisenssi – video license: CC BY-NC-ND

Näin viittaat tähän julkaisuun

Tenno, T., Koukkari, M., Pousi, J., Karjalainen, T. & Karjalainen, A. 2017. Osaamisen osoittaminen opettajan työssä. Video. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 13. Hakupäivä 23.5.2018. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201705106363.

Videossa keskitytään opettajakorkeakoulun tuutorin, harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan opettajan ja opettajaopiskelijan välisiin keskusteluihin. Video pyrkii näyttämään onnistuneen harjoittelun suunnittelua ja lähtökohtia.

 

Käsikirjoitus Tiiu Tenno, Marja Koukkari, Juha Pousi ja Tommi Karjalainen Ohjaus Tommi Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok

Kysymyksiä videoon Karjalainen, A. 2016. Osaamisen opettaja. Tarinoita osaamisen opettajilta osaamisen opettajille. Oulun ammattikorkeakoulu, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hakupäivä 21.2.2017. http://oamk.fi/amok/emateriaalit/files/5514/7936/3756/Osaamisenopettaja-Amok_2016.pdf Happo, I. & Lehtelä, P-L. 2015. Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä ajattelua. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 8. Hakupäivä 11.4.2017. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201502191652 liittyen:

This video continues the story of the previous instalment, The Steps of Competence Based Learning. This video concentrates on the discussions between the student, his tutor and the guiding teacher from the practise school. The video demonstrates a successfully planned practise period. 

Trigger questions:

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus