Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Erityistä tukea tarvitseva opiskelija osaamisperusteisessa mallissa

Metatiedot

Nimeke: Erityistä tukea tarvitseva opiskelija osaamisperusteisessa mallissa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Kepanen Pirkko; Koukkari Marja; Happo Iiris

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Opiskelijan osaamisen tunnistaminen on oleellinen osa erityisopetuksen järjestämistä. Näin sanotaan erityisopetuksen käsikirjassa. Kun nuori tai aikuinen siirtyy oppilaitoksesta toiseen, hänestä välitetään tietoja vastaanottavaan oppilaitokseen. Tietoa hyödynnetään, kun opetusta järjestetään. Aika usein erityistä tukea tarvitsevan kohdalla tätä tietoa käytetään tuen järjestämiseen. Tällöin oppilaitoksessa otetaan opiskelijan kanssa puheeksi hänen oppimisensa vaikeudet tai yleensä koulunkäynnin ongelmat. Nuori saa kokea jälleen kerran, että hänellä on vika, vamma tai sairaus, joka vaatii jotakin erityistä. Tähän nuori on tottunut jo aikaisemmissa kouluissa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638900

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kepanen, P., Koukkari, M. & Happo, I. 2018. Erityistä tukea tarvitseva opiskelija osaamisperusteisessa mallissa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 11.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638900.

Opiskelijan osaamisen tunnistaminen on oleellinen osa erityisopetuksen järjestämistä. Näin sanotaan erityisopetuksen käsikirjassa. Kun nuori tai aikuinen siirtyy oppilaitoksesta toiseen, hänestä välitetään tietoja vastaanottavaan oppilaitokseen. Tietoa hyödynnetään, kun opetusta järjestetään. Aika usein erityistä tukea tarvitsevan kohdalla tätä tietoa käytetään tuen järjestämiseen. Tällöin oppilaitoksessa otetaan opiskelijan kanssa puheeksi hänen oppimisensa vaikeudet tai yleensä koulunkäynnin ongelmat. Nuori saa kokea jälleen kerran, että hänellä on vika, vamma tai sairaus, joka vaatii jotakin erityistä. Tähän nuori on tottunut jo aikaisemmissa kouluissa. 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tapahtuvat kuitenkin erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla samalla tavalla kuin muidenkin opiskelijoiden. Tämä on periaate, jota tulee osaamisperusteisessa koulutuksessa toteuttaa. Puhutaan osaamisesta, ei sen puutteesta. Sellaisellakin opiskelijalla, joka tarvitsee erityistä tukea, voi olla, ja lähes aina onkin, monenlaisia elämässä hankittuja tietoja ja taitoja, joiden voidaan katsoa olevan tärkeitä ammatissa, johon hän on kouluttautumassa. Tieto ja taito on voitu hankkia kotona erilaisissa arjen askareissa tai harrastuksissa. Autoa on rassattu, talo on rakennettu, pullaa on leivottu, ruokaa laitettu, ulkonäköön on panostettu jne. Tiedon ja taidon lisäksi asennekin voi olla kohdallaan. Kaikkea osaamista pitää tunnistaa. Tuosta kaikesta hyvästä pitää puhua opiskelijan kanssa, etsiä osaamista ja asennetta. 

Erityiselle nuorelle voi olla ensimmäinen kerta koulupolulla, kun katsotaankin sitä, mitä hän osaa, lähdetään liikkeelle vahvuuksista eikä heikkouksista. Pienikin hyvä asia ja sen esille nostaminen saa ihmeitä aikaan opiskelijan itsetunnolle.

Opettajalta tällainen toiminta vaatii sitä, että hän on valmis pysähtymään ja kysymään, on valmis onkimaan esille sellaista, mikä ei heti ole näkyvissä. Tämä vaatii välittämistä ja viitseliäisyyttä, tietysti resursseja myös. Eikä pidä antaa periksi, vaan pitää tutustua opiskelijaan. Pitää rakentaa luottamusta ja olla opiskelijan puolella. Kun tämän työn tekee huolella, jatkossa säästyy aikaa. Opiskelija sitoutuu ja motivoituu paremmin, kun huomaa, että hänestä on johonkin eikä ei aina kaivella vain hänen puutteitaan ja ongelmiaan. 

Vahvuuksille on hyvä rakentaa, niistä saa korjaavia kokemuksia entisiin kolhuihin. Oppimisen tuki pitää antaa aina, kun siihen on tarvetta, mutta ongelmiin ei kannata jäädä rypemään. Eikä tämä usein vaadi isoja tekoja, pienikin asia, kommentti tai kiinnostuksen osoitus osaamisen opettajalta voi riittää. Kaikki voimavaroja kunnioittava ohjaus tukee nuoren itsetuntoa ja johtaa positiiviseen kasvuun – osaamisen kasvuun.


Lukemistoa

Kepanen, P. 2018. "Ymmärsin olevani jonkin täysin uuden opiskelutavan edessä" Narratiivinen tutkimus polusta ammatilliseksi erityisopettajaksi osaamisperusteisessa koulutuksessa. Väitöskirja. Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 374. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus