Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Omalle polulle jo hakuvaiheessa

Metatiedot

Nimeke: Omalle polulle jo hakuvaiheessa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Kilja Päivi; Karjalainen Päivi; Oikarinen Pia; Halonen Laura; Korkala Hannu

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Opintojen henkilökohtaistaminen on mielekästä aloittaa jo koulutukseen hakeuduttaessa. Koulutuksesta kiinnostuneelle annetaan riittävästi sellaista tietoa ja neuvontaa, että hän pystyy arvioimaan omaa lähtötilannettaan sekä pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Myös hakeutujan koulutukselle antamat merkitykset, toiveet ja unelmat ovat vastaanottavan tahon kiinnostuksen kohteena.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638897

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Kilja, P., Karjalainen, P., Oikarinen, P., Halonen, L. & Korkala, H. 2018. Omalle polulle jo hakuvaiheessa. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 12.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638897.

Opintojen henkilökohtaistaminen on mielekästä aloittaa jo koulutukseen hakeuduttaessa. Koulutuksesta kiinnostuneelle annetaan riittävästi sellaista tietoa ja neuvontaa, että hän pystyy arvioimaan omaa lähtötilannettaan sekä pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Myös hakeutujan koulutukselle antamat merkitykset, toiveet ja unelmat ovat vastaanottavan tahon kiinnostuksen kohteena. 

Hakuvaiheen ohjaus lähtee hakijan omista lähtökohdista, suunnitelmista ja tavoitteista. Kun hakija ja ohjaaja pääsevät vuoropuheluun hakuvaiheessa, hakija voi tuoda esiin, miksi ja minkälaisin tavoittein hän on pyrkimässä koulutukseen, ja ohjaaja taas selvittelee saadun tiedon avulla lähtötilannetta ja sitä, mitä oppilaitos voi hänelle tarjota. Oman polun löytymistä edistää, kun varhaisessa vaiheessa otetaan huomioon hakijan tavoitteena olevan tutkinnon tai pätevyyden merkitys hänen elämän- ja työtilanteessaan.  Mikäli näyttäytyy siltä, että koulutusväylä osoittautuu mahdottomaksi, hakija ohjataan toisen koulutuksen järjestäjän tai palvelun piiriin. 

Jos molempien intressit kohtaavat, henkilökohtaistamisessa on päästy jo hyvään alkuun. Tämän lisäksi on saatu realistinen tilannekuva, eli hakija on tietoinen koulutuksen erityispiirteistä, ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista ja siitä, mitä osallistuminen edellyttää häneltä henkilökohtaisesti. Ohjaaja on saanut käsityksen hakijan päämääristä, motiivista ja hänen mahdollisuuksistaan selviytyä koulutuksesta. Koulutukseen pääsyn jälkeen henkilökohtaistaminen jatkuu osaamisen tunnistamisena ja tunnustamisena sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisena.  


Lukemistoa

Salo, J. & Korkala, H. 2012. Hakeutumisvaiheen merkitys opintojen henkilökohtaistamisessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 14 (1), 36–46.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus