Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Oppiaineista opiskeltaviin ilmiöihin ja osaamiseen

Metatiedot

Nimeke: Oppiaineista opiskeltaviin ilmiöihin ja osaamiseen. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Erkkilä Raija; Kiviniemi Kari; Perunka Sirpa; Karjalainen Asko

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisperusteisessa pedagogiikassa ei pidetä ratkaisevan tärkeänä oppimiseen käytettävää aikaa eikä korosteta yksittäisiä oppiaineita. Ihmisen käytännön toiminta on kokonaisvaltaista tekemistä sekä yksilön, yhteisön että lajin palveluksessa, siis osaamisperusteista selviytymistä. Vain osaaja osaa tehdä oikeanlaisia tekoja.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638895

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Erkkilä, R., Kiviniemi, K., Perunka, S. & Karjalainen, A. 2018. Oppiaineista opiskeltaviin ilmiöihin ja osaamiseen. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 11.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638895.

Osaamisperusteisessa pedagogiikassa ei pidetä ratkaisevan tärkeänä oppimiseen käytettävää aikaa eikä korosteta yksittäisiä oppiaineita. Ihmisen käytännön toiminta on kokonaisvaltaista tekemistä sekä yksilön, yhteisön että lajin palveluksessa, siis osaamisperusteista selviytymistä. Vain osaaja osaa tehdä oikeanlaisia tekoja. 

Käytännön toiminta on kokonaisvaltaista samalla tavoin kuin reaalimaailman ilmiöt toimivat erottelemattomina kokonaisuuksina. Esimerkiksi ihmiskehon toiminta voidaan jaotella satoihin oppiaineisiin, mutta yksikään niistä ei saa ihmistä toimimaan ilman kaikkien muiden oppiaineiden kokonaisuutta. Tällainen ajattelu haastaa voimakkaasti perinteisen didaktiikan, erityisesti ainedidaktiikan. 

Oppiaineiden opettaminen ei itsessään riitä osaamisen tuottamiseen, vaikka niiden oppiminen on yhtä tärkeää kuin aiemminkin. Ammatillisten asioiden ja oppiaineiden merkitys oikeastaan vain korostuu, kun niiden todellinen merkitys osaamisen kokonaisuudessa selvenee. Osaamisperusteinen kysymys oppiaineille kuuluu seuraavasti: millä tavalla asiat ja oppiaineet ovat osa osaamisen tuottamisen, ohjaamisen ja hankkimisen prosessia?

Oppiaineet syntyivät tieteen kehityksen kautta. Niiden avulla ilmiöt avataan älylliseen tarkasteluun. Vaikka oppiaineiden opetuksessa on tavallisena kritiikin kohteena ollut taipumus liialliseen teoreettisuuteen, oppiaineiden synnyllä on ollut tärkeä osa oleellisen erottamisessa epäoleellisesta. Oppiaineet toimivat ymmärrystä tarkentavina näkökulmina ilmiötodellisuuteen. Osaamisen ilmiössä oppiaineiden yhteisvaikutus ja yhteistyö ratkaisevat onnistumisen. Oppiaineiden kokonaisuus toimii karttana, joka auttaa suunnistamaan osaamisvaatimuksissa. Hyvä kartta nopeuttaa ja helpottaa osaamisen hankkimisen prosessia.

Osaamisperusteisessa opetusajattelussa oppiaineet avustavat osaamisen hankkimista. Ne muodostavat ilmiöiden hallinnan työkaluja. Keskeistä ei ole jonkin oppiaineen, esimerkiksi matematiikan, oppiminen ilman sovellutusta vaan ilmiömaailman ja oman työn hallinnan saavuttaminen matematiikan avustuksella.


Lukemistoa

Laajala, T. 2015. Diskurssianalyyttinen tutkimus ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman kehittämisprosessista. Väitöskirja. Lapin yliopisto. Acta Electronica Universitatis Lapponiensis 177.

Mulder, M. & Winterton, J. 2017. Introduction. In M. Mulder (Ed.) Competence-Based Vocational and Professional Education. Bridging the Worlds of Work and Education. Cham, Switzerland: Springer, pp. 1–43.

Opetushallitus. 2014. Osaamisperusteisuus todeksi -askelmerkkejä koulutuksen järjestäjälle. TUTKE 2-toimeenpanon tukimateriaali. Oppaat ja käsikirjat 8. 

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus