Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osaamisen Study Group

Metatiedot

Nimeke: Osaamisen Study Group. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Alaniska Hanna; Karjalainen Asko

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisperusteisuus korostaa vahvasti opiskelijan itsenäistä kykyä tunnistaa omaa osaamistaan, taitoa rakentaa omanlainen oppimisen polku ja aktiivista roolia puuttuvan osaamisen hankkimisessa ja sen näyttämisessä. Silti osaamisperusteisuuden ei tarvitse tarkoittaa yksin oppimista ja tekemistä, vaan oppimisprosessiin rakennetaan mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden kanssa.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638915

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Alaniska, H. & Karjalainen, A. 2018. Osaamisen Study Group. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 11.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638915.

Osaamisperusteisuus korostaa vahvasti opiskelijan itsenäistä kykyä tunnistaa omaa osaamistaan, taitoa rakentaa omanlainen oppimisen polku ja aktiivista roolia puuttuvan osaamisen hankkimisessa ja sen näyttämisessä. Silti osaamisperusteisuuden ei tarvitse tarkoittaa yksin oppimista ja tekemistä, vaan oppimisprosessiin rakennetaan mahdollisuuksia sosiaaliseen vuorovaikutukseen muiden opiskelijoiden kanssa. 

Tunnetusti oppiminen yhdessä vertaistensa kanssa parantaa itse oppimisprosessia, mutta samalla se tuo tärkeän yhteenkuuluvuuden tunteen, joka sitouttaa opintoihin. Ryhmässä opitaan tärkeitä työelämän arvostamia geneerisiä taitoja.

Opiskelija löytää usein itse luontaisesti samankaltaisia oppimiskumppaneita, mutta oppilaitos ja opettajat voivat helpottaa tutustumista luomalla opintoihin vertaisoppimisen muotoja ja tilaisuuksia. Jo opintojen alussa opintojen henkilökohtaistamisessa ja osaamisen tunnistamisessa opettaja voi ohjeistaa asiasta ryhmätasolla ja rakentaa erilaisia keskustelupaikkoja ja tehtäviä, joissa opiskelijat keskenään tunnistavat toistensa osaamista. Vertaisille omasta osaamisesta kertominen on luontevaa ja helppoa, samoin kuin toisten kuunteleminen, jotka molemmat auttavat oman osaamisen löytämisessä ja sanoittamisessa. Vertaisryhmältä saadun vahvistuksen myötä myös opettaja on helpompi kohdata. 

Kun opiskelijat lähtevät hankkimaan tarvittavaa osaamista, opettaja voi yhdistää samankaltaista osaamista tarvitsevat yhteiseksi osaamisen etsijöiden Study Group -tiimiksi. Tässä tiimissä he voivat yhdessä suunnitella tavoitteiden mukaisia oppimistilanteita ja -paikkoja. Oman tutun pienryhmän kanssa voidaan harjoitella myös osaamisen näyttöjä opettajan laatiman ohjeistuksen avulla. 

Luonnollisesti oppilaitoksen tarjoumapäivät suunnitellaan sosiaalista vuorovaikutusta hyödyntäen ja opiskelijoille annetaan mahdollisuuksia keskustella, tehdä tehtäviä ja toimia ryhmässä. Tässä vaiheessa tutun ryhmän sijaan voidaan sekoittaa ryhmiä ja opetella työskentelemään erilaisten ryhmien kanssa.

 

Lukemistoa

Boud, D., Cohen, R. & Sampson, J. (toim.) 2013. Peer learning in higher education. Learning from & with each other. London and New York: Routledge.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus