Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Osaamisen tiimiopettaja

Metatiedot

Nimeke: Osaamisen tiimiopettaja. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Happo Iiris; Erkkilä Raija; Huttu Pirkko; Junkkari Maarit; Kotimäki Erja; Koukkari Marja; Kuortti Kimmo; Laajala Tiina; Lehtelä Pirjo-Liisa; Perunka Sirpa

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisperusteinen opetus sekä haastaa yhteistyöhön, että tarjoaa opettajille uudenlaisen keskinäisen työskentelytavan, tiimiopettajuuden. Aito tiimiopettajuus voidaan katsoa toteutuvan silloin, kun opettajat jakavat tasavertaisesti vastuun opiskelijoiden ohjaamisesta alkaen opetussuunnitelman rakentamisesta aina osaamisen arviointiin saakka. Niin ikään tiimiopettajat toimivat yhdessä ohjatessaan opiskelijoita ryhmänä ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Tiimiopettajuuden avaintekijöitä ovat opettajien tasavertainen osallisuus, avoimesti jaettu osaaminen, itsetuntemus sekä itsesäätelytaidot.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938965

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Happo, I., Erkkilä, R., Huttu, P., Junkkari, M., Kotimäki, E., Koukkari, M., Kuortti, K., Laajala, T., Lehtelä, P-L. & Perunka, S. 2018. Osaamisen tiimiopettaja. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 11.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102938965.

Osaamisperusteinen opetus sekä haastaa yhteistyöhön, että tarjoaa opettajille uudenlaisen keskinäisen työskentelytavan, tiimiopettajuuden. Aito tiimiopettajuus voidaan katsoa toteutuvan silloin, kun opettajat jakavat tasavertaisesti vastuun opiskelijoiden ohjaamisesta alkaen opetussuunnitelman rakentamisesta aina osaamisen arviointiin saakka. Niin ikään tiimiopettajat toimivat yhdessä ohjatessaan opiskelijoita ryhmänä ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Tiimiopettajuuden avaintekijöitä ovat opettajien tasavertainen osallisuus, avoimesti jaettu osaaminen, itsetuntemus sekä itsesäätelytaidot. 

Aito tiimiopettajuus mahdollistaa opettajan osaamisen jakamisen, sen näkyväksi tekemisen ja antaa myös opettajille itselleen mahdollisuuden kasvattaa omaa osaamistaan aidossa tilanteessa. Samoin kuin opiskelijat oppivat toisiltaan yhteisissä reflektiivisissä toiminnoissa, myös opettajat reflektoivat omaa osaamistaan toimiessaan tiimiopettajina.  

Yksi konkreettinen esimerkki tiimiopettajuuden voimasta on opiskelijoiden osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Osaaminen arvioidaan, siitä keskustellaan ja osaaminen rekonstruoidaan, jolloin kaikkien tietotaito kyseisestä osaamisesta tulee näkyväksi ja osaaminen voidaan tunnistaa yhteistyössä. 

Mitä enemmän opettajat toimivat tiiminä, sen parempia he ovat keskustelemaan, ymmärtämään ja hyväksymään toistensa erilaisia tapoja tehdä opetustyötä. Tiimiopettajuus myös kutsuu opettajaa näkemään opiskelijan oppimispolun kokonaisuuden ja oman panoksensa merkityksen siinä. 

Luottamus on yksi tiimiopettajuuden keskeinen elementti ja sen on todettu vahvistuvan ajan saatossa ja se perustuu opettajien avoimuuteen.  On myös havaittu, että tiimiopettajuus vaikuttaa opiskelijoiden aktiivisuuteen ja keskinäisen yhteistyön lisääntymiseen positiivisesti. Opiskelijoista tulee oman oppimisensa asiantuntijoita, mikä edelleen edesauttaa osaamisen tunnistamista ja osaamisen kehittämistä.


Lukemistoa

Erkkilä, R. & Perunka, S. 2016. Näkökulma tiimiopettajuuteen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. Oulu.

Perunka, S. & Erkkilä, R. 2018. Team teaching strengthens professional growth. CollectivED Working Papers Issue 3, April, pp. 40-46. Leeds Beckett University. 

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus