Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 56/2018

Suunnitellaan tarjouma

Metatiedot

Nimeke: Suunnitellaan tarjouma. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja

Tekijä: Salo Jarmo; Korkala Hannu; Kilja Päivi

Aihe, asiasanat: HOPS, pedagogiikka, osaaminen, osaamisperusteisuus

Tiivistelmä: Osaamisperusteisessa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeä käsite on affordanssi eli tarjouma. Tarjouma tarkoittaa sitä, että oppimisympäristön osat tai tapahtumat tarjoutuvat opiskelijalle tavalla tai toisella havaittavaksi ja sen kautta hänen käytettävikseen. Olemme koko ajan ihmisyksilöinä, ryhminä, yhteisöinä ja verkostoina tekemisissä tarjoumien ja tarjoumaverkostojen kanssa. Jokainen tutkinto on havaitsemis- ja toimimisympäristönä tarjouma ja tarjoumien monisyinen verkosto, jossa havaitseminen, tietäminen ja toimiminen tapahtuvat.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2018-11-14

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638913

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Salo, J., Korkala, H. & Kilja, P. 2018. Suunnitellaan tarjouma. Teoksessa A. Karjalainen (toim.) Osaamisen opettaja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. Hakupäivä 12.4.2021. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018102638913.

Osaamisperusteisessa opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tärkeä käsite on affordanssi eli tarjouma. Tarjouma tarkoittaa sitä, että oppimisympäristön osat tai tapahtumat tarjoutuvat opiskelijalle tavalla tai toisella havaittavaksi ja sen kautta hänen käytettävikseen. Olemme koko ajan ihmisyksilöinä, ryhminä, yhteisöinä ja verkostoina tekemisissä tarjoumien ja tarjoumaverkostojen kanssa. Jokainen tutkinto on havaitsemis- ja toimimisympäristönä tarjouma ja tarjoumien monisyinen verkosto, jossa havaitseminen, tietäminen ja toimiminen tapahtuvat. 

Ero tavanomaiseen opetussuunnitelma-ajatteluun on siinä, kuka johtaa oppimisprosessia: onko se koulutuksen järjestäjä vai onko se opiskelija? Mikäli oppimisprosessia johtaa koulutuksen järjestäjä, silloin ennalta strukturoitu opetussuunnitelma on avainasemassa, ja koulutuksen järjestäjästä tulee eräänlainen "antaja", joka kärjistetysti tarjoaa vain yhden havainto- ja toimintakanavan. Mikäli hyväksytään se, että opiskelija johtaa oppimisprosessiaan, se muuttaa tarjouman toisenlaiseksi. Kun hyväksytään, että opiskelija voi hankkia osaamista muualtakin kuin osallistumalla oppilaitoksen järjestämään opetukseen, tarjoumaverkosto laajenee ratkaisevasti ja mahdollisuus käyttää useampia havainto- ja toimintakanavia lisääntyy.

Tarjouma-ajattelussa koulutuksen järjestäjä omalla toimintatavallaan mahdollistaa opiskelijalle mahdollisimman monikanavaiset tavat tunnistaa, hankkia ja osoittaa vaadittavaa ammattitaitoa. 

Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuuksia hankkia ja osoittaa ammattitaitoa työskentelemällä erilaisissa ryhmissä ja työpareina esimerkiksi siten, että työelämän edustajat ja ammatilliset opettajat työskentelevät yhdessä. Erityisen vaikuttava tarjouma on, jos opiskelijan omassa työssä on sellaisia työtehtäviä, jotka vastaavat koulutuksen osaamisvaatimuksia. Tällöin erityisesti vertaisoppimisen mahdollisuus kasvaa oleellisesti. Kun työtehtävistä saatuja havaintoja ja kokemuksia jaetaan muiden opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa, voidaan olettaa saatavan aikaiseksi uusi tarjouma eli jaettu asiantuntijuus.

Osaamisen opettajan tehtävänä on toiminnallisen vuorovaikutteisuuden ja monikanavaisen havaitsemisen vahvistamisella parantaa tarjoumalaatua.

 

Lukemistoa

Gibson, J. 1966. The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton Mifflin Company.

Gibson, J. 1979. The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin Company.

Salo, J. & Korkala, H. 2012. Hakeutumisvaiheen merkitys opintojen henkilökohtaistamisessa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja 1.

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus