Oulun ammattikorkeakoulu
ePooki 87/2019

Luomukeruutuotteita kysytään enemmän kuin tarjotaan

10.12.2019 ::

Metatiedot

Nimeke: Luomukeruutuotteita kysytään enemmän kuin tarjotaan. Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen

Tekijä: Timonen Eija; Hilli Anu

Aihe, asiasanat: kysyntä, luomutuotteet, luonnonkasvit, luonnonmarjat, mahla, pakurikääpä, tarjonta

Tiivistelmä: Luonnontuotteiden kysyntä luomuna kasvaa. Suomessa kerätään luomusertifioituja marjoja ja sieniä sekä vähäisessä määrin myös muita luonnontuotteita. Kysynnän kasvaessa luomuraaka-aineiden saatavuus tulee varmistaa keruuverkostoja, toimitusketjuja ja sopimusmalleja kehittämällä. Myös metsänomistajien tietoisuutta luomukeruutuotteiden mahdollisuuksista osana metsästä saatavia tuloja tulee edistää.

Julkaisija: Oulun ammattikorkeakoulu, Oamk

Aikamääre: Julkaistu 2019-12-10

Pysyvä osoite: http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644406

Kieli: suomi

Suhde: http://urn.fi/URN:ISSN:1798-2022, ePooki - Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut

Oikeudet: CC BY-NC-ND 4.0

Näin viittaat tähän julkaisuun

Timonen, E. & Hilli, A. 2019. Luomukeruutuotteita kysytään enemmän kuin tarjotaan. Teoksessa M-L. Järvelä & M. Tiermas (toim.) Luomukeruutuotanto ja luomukeruualueiden perustaminen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 87. Hakupäivä 5.6.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644406.

Luonnontuotteiden kysyntä luomuna kasvaa. Suomessa kerätään luomusertifioituja marjoja ja sieniä sekä vähäisessä määrin myös muita luonnontuotteita. Kysynnän kasvaessa luomuraaka-aineiden saatavuus tulee varmistaa keruuverkostoja, toimitusketjuja ja sopimusmalleja kehittämällä. Myös metsänomistajien tietoisuutta luomukeruutuotteiden mahdollisuuksista osana metsästä saatavia tuloja tulee edistää.

Luomutuotteiden kysyntä Suomessa ja maailmalla on kasvussa luonnonmukaisuuden kuuluessa kuluttamisen nykytrendeihin. Terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen sekä halu syödä puhtaasti ja eettisesti tuovat lisänostetta luonnontuotteille. Myös arktisella kasvuvyöhykkeellä kasvaneiden luonnontuotteiden bioaktiiviset ainesosat ja lukuisat hyvät terveysvaikutukset lisäävät niiden vetovoimaa. Kysyntää luomuna on useille eri kasveille ja kasvinosille. Ristioja, A. 2018. Liiketoimintaa luonnontuotteista – toimialaraportti luonnontuotealasta. Toimialaraportti 2. Luonnontuoteala. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. Hakupäivä 23.4.2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160733/Luonnontuoteala_2018.pdf Vaara, M. & Mustonen, M. 2017. Luonnontuotteista merkittäviä lisätuloja metsänomistajille ja yrityksille. Ajassa, Itä-Suomen yliopisto. Hakupäivä 9.4.2019. https://www.uef.fi/-/luonnontuotteista-merkittavia-lisatuloja-metsanomistajille-ja-yrityksille Vuorela, E. 2019. CASE LUOMU - se kolmas sertifikaatti. Tiedetreffit. eOppimispalvelut LapinAMK. Youngfour Oy/4H. Video. Hakupäivä 23.4.2019. https://www.youtube.com/watch?v=twXcZRsFo-g

Vuonna 2018 luomutuotteiden kysyntä kasvoi Suomessa 14 %, Euroopassa 10 % ja Yhdysvalloissa samoin 10 %. Kiinnostus puhtaaseen ruokaan ja luonnontuotteisiin on huomattavaa erityisesti Aasiassa, missä nähdäänkin olevan kasvavat markkinat luomutuotteille. Erityisesti kansainvälisillä vientimarkkinoilla luomusertifikaatti on tae laadusta ja markkinavaltti, joka tuo arvonlisäystä keruutuotteille. Ristioja, A. 2018. Liiketoimintaa luonnontuotteista – toimialaraportti luonnontuotealasta. Toimialaraportti 2. Luonnontuoteala. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. Hakupäivä 23.4.2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160733/Luonnontuoteala_2018.pdf Vaara, M. & Mustonen, M. 2017. Luonnontuotteista merkittäviä lisätuloja metsänomistajille ja yrityksille. Ajassa, Itä-Suomen yliopisto. Hakupäivä 9.4.2019. https://www.uef.fi/-/luonnontuotteista-merkittavia-lisatuloja-metsanomistajille-ja-yrityksille

Kuva: Shutterstock

KUVA: Tanhu/Shutterstock.com

Tavoitteena jalostetut luomutuotteet vientiin

Suomessa on tarjolla luomusertifioituja luonnonmarjoja, sieniä, pakuria ja mahlaa. Vuonna 2018 mustikkaa kerättiin luomuna myyntiin 3,4 miljoonaa kg, puolukkaa 97 000 kg ja lakkaa 42 000 kg Ruokavirasto. 2018. Marsi 2018 – Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät vuonna 2018. Hakupäivä 13.11.2019. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/marsi-2018-raportti.pdf. Myös muita luonnonkasveja kerätään luomuna, mutta kaupankäynti niiden osalta on vielä melko vähäistä verrattuna marjoihin, pakuriin ja mahlaan Ristioja, A. 2018. Liiketoimintaa luonnontuotteista – toimialaraportti luonnontuotealasta. Toimialaraportti 2. Luonnontuoteala. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. Hakupäivä 23.4.2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160733/Luonnontuoteala_2018.pdf.

Mahla on uusimpia suuria luonnontuotealan vientituotteita. Sitä kerätään maassamme jo noin kaksi miljoonaa litraa vuodessa ja suurin osa tästä menee vientiin. Pohjois-Karjalassa toimiva Nordic Koivu Oy on Euroopan suurin mahlayritys. Heidän tuotteillaan on luomusertifikaatti. Nordic Koivu. 2019. Sertifikaatit. Hakupäivä 23.4.2019. http://www.nordickoivu.com/corporate/fin/sertifikaatit/index.html 

Nykyisin noin kolmannes kaikista luonnontuotteista viedään jalostettuna ja jalostettujen tuotteiden osuus on kasvussa Ristioja, A. 2018. Liiketoimintaa luonnontuotteista – toimialaraportti luonnontuotealasta. Toimialaraportti 2. Luonnontuoteala. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. Hakupäivä 23.4.2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160733/Luonnontuoteala_2018.pdf. Jalostusastetta nostamalla luodaan maahamme myös lisää työpaikkoja.

Luomuraaka-aineen saatavuus varmistettava

Raaka-aineen saatavuus ja toimitusvarmuus ovat tärkeässä asemassa, kun luomutuotteiden kysyntä ja koko luonnontuoteala kasvaa. Lisätietoa tarvitaan esimerkiksi metsien liittämisestä luomuvalvontaan, kerättävistä kasveista ja niiden osista sekä keruutavoista Vaara, M. & Mustonen, M. 2017. Luonnontuotteista merkittäviä lisätuloja metsänomistajille ja yrityksille. Ajassa, Itä-Suomen yliopisto. Hakupäivä 9.4.2019. https://www.uef.fi/-/luonnontuotteista-merkittavia-lisatuloja-metsanomistajille-ja-yrityksille. Tällä hetkellä käsityövaltaisen keruutoiminnan tehostamiseksi tarvitaan myös muun muassa teknologiakehitystä.

Esimerkiksi pakurin suurimmat markkinat ovat Aasiassa ja nykyiset myyntimäärät ovat tällä hetkellä muutamissa tuhansissa kiloissa. Menekkiä olisi huomattavasti enemmän, mutta luonnonpakurin saatavuus rajoittaa vientiä. Tulevaisuudessa pakurin vuosittainen vientitavoite on 200–300 tonnia. Lampela, E. 2018. Pakuriyhdistys etsii metsänomistajista uusia kasvattajia – tarjolla hyvät lisätulot omasta metsästä. Aarre 30.1. Hakupäivä 23.4.2019. https://www.aarrelehti.fi/uutiset/artikkeli-1.222578 Saatavuutta on tarkoitus kasvattaa pakurin puoliviljelyllä eli ymppäämällä pakurisieni puuhun. Puoliviljelyn avulla myös metsänomistaja saa vajaatuottoisesta koivikosta lisätuloa. Kun ympätty metsä pidetään pakurin kasvatuksen ajan (5–10 vuotta) luomukelpoisena ja ennen keruuta ilmoitetaan metsä luomuvalvonnan alaiseksi, saadaan kasvatetusta pakurista luomuksi sertifioitua raaka-ainetta.

Pakurin lisäksi muun muassa kuusenkerkälle, kanervalle, koivunlehdille, mesiangervolle, mustikan lehdille ja versoille, männynkuorelle, nokkoselle sekä pihkalle olisi kysyntää laajemminkin kuin tällä hetkellä saadaan kerättyä Ristioja, A. 2018. Liiketoimintaa luonnontuotteista – toimialaraportti luonnontuotealasta. Toimialaraportti 2. Luonnontuoteala. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. Hakupäivä 23.4.2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160733/Luonnontuoteala_2018.pdf. Esimerkiksi toissa vuonna kuusenkerkkää kerättiin pelkästään Kuusamossa paikallisten yritysten käyttöön kaikkiaan 2 000 kg Lampela, E. 2017. Kuusamossa kerätään tänä keväänä 2000 kg kuusenkerkkää - keruu alkaa kesäkuun lopussa. Aarre 31.5. Hakupäivä 9.4.2019. https://www.aarrelehti.fi/uutiset/kuusamossa-ker%C3%A4t%C3%A4%C3%A4n-t%C3%A4n%C3%A4-kev%C3%A4%C3%A4n%C3%A4-2-000-kiloa-kuusenkerkk%C3%A4%C3%A4-keruu-alkaa-kes%C3%A4kuun-lopussa-1.191515.

Luomuna kysytään myös luonnontuotepohjaisia lemmikkieläinten rehuja, joulukuusia ja tupasvillaa. Lisäksi vähäistä kysyntää on esimerkiksi luomusertifioidulle maitohorsmalle, ruusun ja vadelman lehdille sekä voikukalle Aitoluonto.fi. 2019. Alihankintapörssi. Hakupäivä 9.4.2019. http://www.aitoluonto.fi/myy--osta/. Näitä kasveja, lukuun ottamatta tupasvillaa, käytetään muun muassa mausteeksi juomiin, teesekoituksiin, viherjauheisiin ja kosmetiikkaan. Tupasvillaa käytetään tekstiilikuituna: sen lämpöarvo ja imukyky on villaa parempi ja se on puhtaasti vegaaninen tekstiilituote Arktiset Aromit ry. 2019. Erikoisluonnontuotteet. Tupasvilla. Hakupäivä 23.4.2019. https://www.arktisetaromit.fi/fi/erikoisluonnontuotteet/tupasvilla/.

Luomuraaka-aineen tuottajaverkostoja tehostettava

Luomukeruutuotannon uuden viranomaisohjeistuksen myötä Suomen luomukeruuala pirstaloitui ja pieneni lähes puoleen. Muutoksen myötä luomuraaka-aineen saatavuus huolettaa suomalaisia luonnontuotealan yrityksiä Tuukkanen, P. & Heikinmatti, A. 2019. Maailman suurin yhtenäinen luomumarjojen keruualue lakkasi olemasta Suomessa – "Jos haluamme poimia luomua Lapista, niin nyt se on mahdotonta". Yle Uutiset 15.8. Hakupäivä 28.8.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10919975. Luomuraaka-aineen saatavuuden takaamiseksi tarvitaan luomukeruupinta-alan kasvattamisen lisäksi hyvin toimivia raaka-aineverkostoja ja toimitusketjuja Ristioja, A. 2018. Liiketoimintaa luonnontuotteista – toimialaraportti luonnontuotealasta. Toimialaraportti 2. Luonnontuoteala. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. Hakupäivä 23.4.2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160733/Luonnontuoteala_2018.pdf. Erityisesti yksittäisten kerääjien tarjoamia pieniä raaka-aine-eriä ostajat pitävät haasteellisina, koska ne nostavat kuljetuskustannuksia, eivätkä laatu ja käsittely aina vastaa ostajan odotuksia Aitoluonto.fi. 2019. Luonnontuotteiden saatavuuden varmistaminen ja yhteistyömuodot -selvitys (LT-RASA). Hakupäivä 9.4.2019. http://www.aitoluonto.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/hankkeet/lt-rasa/. Raaka-aineiden kerääjien verkostoja tulisikin kehittää, jotta jalostukseen ja markkinoille saataisiin riittävän suuria eriä. Tahkola, J. 2019. Loppuraportti: Villiruuan saatavuuden kehittäminen Koillismaalla 15.5.-31.12.2018. Hakupäivä 25.11.2019. https://www.naturpolis.fi/files/7015/5170/4171/Villiruuan_saatavuuden_kehittaminen_Koillismaalla_loppuraportti.pdf

Raaka-aineverkostojen kehittämisen lisäksi luonnosta saataville keruutuotteille on laadittu esimerkiksi metsänomistajien ja luonnontuotteiden ostajien välisiä ansainta-, toimitus- ja sopimusmalleja, joita tulee kehittää edelleen Vaara, M. & Mustonen, M. 2017. Luonnontuotteista merkittäviä lisätuloja metsänomistajille ja yrityksille. Ajassa, Itä-Suomen yliopisto. Hakupäivä 9.4.2019. https://www.uef.fi/-/luonnontuotteista-merkittavia-lisatuloja-metsanomistajille-ja-yrityksille. Tällä hetkellä onkin käynnissä useita hankkeita asian edistämiseksi: esimerkiksi Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja Pohjois-Pohjanmaalla toteutettava ”Metsästä monituotebisnestä” -hanke Metsäkeskus. 2019. Metsästä monituotebisnestä. Hakupäivä 28.4.2019. https://www.metsakeskus.fi/metsasta-monituotebisnesta sekä Luonnonvarakeskuksen (Luke) hallinnoima ja Pohjois-Karjalassa toteutettava ”LULUme – Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin” -hanke Metsäkeskus. 2019. Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin – LULUME. Hakupäivä 28.4.2019. https://www.metsakeskus.fi/lulume. Hankkeissa tulisi kiinnittää huomiota myös metsänomistajien tietoisuuden lisäämiseen luonnontuotteiden mahdollisuuksista osana metsistä saatavia tuloja.

Luomuraaka-aineen tuottajia löytyy muualtakin kuin Suomesta Tuukkanen, P. & Heikinmatti, A. 2019. Maailman suurin yhtenäinen luomumarjojen keruualue lakkasi olemasta Suomessa – "Jos haluamme poimia luomua Lapista, niin nyt se on mahdotonta". Yle Uutiset 15.8. Hakupäivä 28.8.2019. https://yle.fi/uutiset/3-10919975. Nyt onkin tärkeää miettiä luomusertifiointia suomalaisen metsänomistajan ja koko luonnontuotealan näkökulmasta, jotta emme menetä luomun tuomaa lisäarvoa luonnontuotteillemme.

Lähteet

    Kommentit

    blog comments powered by Disqus