Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmän toiminta ja tulokset

Koivisto Kaisa, Paaso Leena, Sandelin Pirkko, Kosonen Katri, Päätalo Hannu, Pesola Tuomo

12.12.2014
Oulun ammattikorkeakoulun master-tutkintoa kehitettiin ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojektissa vuosina 2012–2014. Yhteiset osaamisalueet ja opintojaksot käynnistivät master-opettajien yhteistyön. Eri yksiköiden opettajat jatkoivat yhteissuunnittelua opinnäytetyöprosessia ja verkko-opetusta kehittämällä.


Aro Päivi, Heikka Helena

12.12.2014
Oulun ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojektissa vuosina 2012–2014 on kehitetty yle…

Virkkula Outi, Pihlajamaa Johanna, Haara Arto, Tikkanen Jukka

11.12.2014
Alueiden kehittäminen sekä hyvinvointi- ja ympäristöteot nojaavat entistä enemmän lähiyhteisöjen aktiivisuuteen. Myös Suomessa e…

Korkiakangas Eveliina, Vanhanen Minna

10.12.2014
Ikääntyneiden hoidon ja palvelun painopiste on ikääntyneiden kotona asumisessa ja kotiin annettavissa palveluissa. Ikääntyneet s…

Isohanni Irene, Huttunen Johanna

10.12.2014
Ylempää ammattikorkeakoulututkintokoulutusta on toteutettu Suomessa ja Oulun ammattikorkeakoulussa vuodesta 2002 alkaen. Master-…

Pokela Anu, Gallén Tiina

10.12.2014
Menestyksellinen projektiosaaminen ja asiantunteva muutosjohtaminen ovat taitoja, joita nykyajan työelämä tarvitsee. Valtaosassa…

Koivunen Kirsi, Vuorela Taina, Haukkamaa Jussi

10.12.2014
Palveluihin liittyvä tutkimus on suhteellisen uutta, koska niihin kohdistuva tutkimus aloitettiin vasta 1970-luvulla. Osittain t…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
23.1.2015 ::
Iloisia lähtölaukauksia uuteen vuoteen koulutuksineen ja haasteineen (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
22.1.2015 ::
Opettajaa aina tarvitaan (Askon apajalta)
Lue lisää »
tumppikuva
16.1.2015 ::
Pysäköi aina alamäkeen (Laatuleipuri)
Lue lisää »
tumppikuva
23.12.2014 ::
23. luukku: Uusinta (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »
tumppikuva
22.12.2014 ::
22. luukku: Jouluinen pinoruno (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

23.1.2015 ::
Tutkinnot sekä lisä- ja täydennyskoulutus työelämäläheisesti verkossa
Katso julkaisun tiedot »
12.1.2015 ::
Integrating theory and practice in vocational teacher education
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

21.1.2015 ::
Uusille raiteille - Opas Ylivieskan nuorten mielenterveyspalveluista
Lue lisää »
21.1.2015 ::
Itsensä johtaminen esimiestyössä : Case kiinteistöpalveluala
Lue lisää »
19.1.2015 ::
Osinkoverotuksen muutos 2014 : Osingonjako-opas
Lue lisää »
16.1.2015 ::
Aivovamman kokeneen henkilön sosiaalisen kanssakäymisen taitojen arviointi toimintaterapiassa : Koulutustilaisuus toimintaterapeuteille
Lue lisää »