Oulun ammattikorkeakoulu

Asiakas- tai ihmislähtöisyys – tasavertaisuutta ja vastavuoroisuutta ammattilaisten ja palvelun käyttäjien kanssa

Koivunen Kirsi

27.2.2017
Nykyisin monet organisaatiot korostavat asiakaslähtöisyyttä toimintansa arvoperustana. Myös monet kansalliset ja alueelliset strategiat, ohjelmat ja uudistukset perustavat kehittämistyötään asiakaslähtöisyyteen. Harvoin kuitenkin käydään keskustelua siitä, mitä asiakas- ja ihmislähtöisyys käytännössä tarkoittaa: millaista on asiakas- ja ihmislähtöinen toiminta ja kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa?


Veijola Arja (postuumisti), Honkanen Hilkka, Tervaskanto-Mäentausta Tiina

21.2.2017
Moniammatillisessa osastoharjoittelupilotissa fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja lääkäriopiskelijat työskentelivät yhdessä keu…

Korhonen Tanja, Kiviniemi Liisa, Sandelin Pirkko

26.1.2017
Suomalaiseen koulutusjärjestelmään kuuluva ylempi ammattikorkeakoulu- eli master-tutkinto on vielä melko tuntematon. Osaltaan tä…

Pihlajamaa Johanna, Virkkula Outi

20.1.2017
Toimintakykyiset eli resilientit yhteisöt kykenevät sopeutumaan toimintaympäristön muutoksiin ja jopa vahvistumaan niistä. Towar…

Virkkula Outi, Pihlajamaa Johanna

17.1.2017
Ruohonjuuritason toiminta on paikallisesti toteutuvaa kansalaisaktiivisuutta, vapaaehtoista osallistumista yhteiskunnan asioihin…

Aaltonen Kati, Sotaniemi Elina, Kuure Marja

11.1.2017
Varhainen mukaantulo kasvatuskumppanuudessa on sosiaalinen investointi. Se on sijoittamista riskien ehkäisyyn ja tilanteisiin, j…

Honkaniemi Hanne-Mari, Koivisto Emmi, Jussila Aino-Liisa

23.12.2016
Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat ja Silmäasema Fennica Oy Seinäjoki järjestivät yhteistyössä näönseulontahankkeen Atria Oyj…

Koivula Lotta, Luoma Satu, Niskala Janica, Koski Tuula, Juustila Tuomas, Jussila Aino-Liisa

22.12.2016
Optisen alan liikkeiden välinen hintakilpailu on koventunut, palveluita on leikattu ja työntekijöitä vähennetty. Optikot ovat to…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

27.2.2017 ::
Sähköalan opetusmateriaalin kokonaisvaltainen kehittäminen : raportti
Katso julkaisun tiedot »
27.2.2017 ::
Pikisaari liikkuu monella tapaa
Katso julkaisun tiedot »
27.2.2017 ::
Kehon ja teknologian symbioosi : Oulu Dance Hack kannustaa rohkeisiin rajan ylityksiin teknologian ja taiteen aloilla
Katso julkaisun tiedot »
27.2.2017 ::
Vihainen manifesti lihapullille
Katso julkaisun tiedot »
27.2.2017 ::
Pitkä ja pimeä hittiputki
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

27.2.2017 ::
Toimialan analysointi sekä jälleenmyyntiverkoston kartoittaminen uudelle tuoteryhmälle
Lue lisää »
24.2.2017 ::
Kuvakortit kommunikoinnin apuvälineenä, kun yhteinen kieli puuttuu
Lue lisää »
24.2.2017 ::
Paljon yhteispäivystyksen palveluja käyttävät asiakkaat : Oulun seudun yhteispäivystyksessä
Lue lisää »
23.2.2017 ::
Mobiilisovellukset hoitotyön apuna : Mobiiliterveyssovellusten yleistyminen Suomessa
Lue lisää »