Oulun ammattikorkeakoulu

Opettajaksi kehittyminen korkeakoulussa opettajankoulutuksen avulla

Karjalainen Asko, Nissilä Säde-Pirkko

15.9.2017
Miten korkeakouluopettajat määrittelevät työidentiteettinsä, oli Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutettuun 60 opintopisteen laajuiseen korkeakoulupedagogiseen opettajankoulutukseen liittyvän seurantatutkimuksen aihe. Koulutuksen alussa opettajat määrittelivät itsensä ensisijaisesti tutkijoiksi, mutta korkeakoulupedagogisen valmennuksen aikana heidän näkemyksensä laajeni – opettajuuden sekä työyhteisön kehittämishaasteet alkoivat näyttäytyä tärkeinä. Tutkijan identiteetti muuntui lopulta tutkimustyötä tekeväksi opettajaksi. Opettajuus alkoi näyttäytyä jopa mahdollisena urapolkuna.


Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa

28.8.2017
Miten uraohjausosaaminen kehittyy opinto-ohjaajankoulutuksen aikana? Tarkastelemme artikkelissa opinto-ohjaajaopiskelijoiden ura…

Hokajärvi Raili, Kastikainen Jarmo, Takala Tuomo, Pesola Tuomo

24.8.2017
Biotalous monissa muodoissaan haastaa maatiloja monipuoliseen ja tehokkaaseen toimintaan. Maatila on vahvasti paikkaan sidottu y…

Alatalo Sari

16.8.2017
I was about to enter a new territory: teaching English virtually, not seeing my students at all. In Finland there is a tendency …

Vitikka Päivi, Laitinen Sirpa, Kianto Sirkku

20.6.2017
Eeva-Kaisa on maitotilayrittäjä Tervolasta. Eeva-Kaisan väsyminen alkoi 20 vuotta sitten nuorimmaisen synnyttyä. Heikin tilalla …

Kurki Raija, Palokangas Teemu

15.6.2017
Yleisön tarpeita tyydytetään yhdistämällä journalismiin digitaalisia innovaatioita ja eri taiteenlajeja. Uudet ilmaisumuodot tuo…

Harju Teija, Pietikäinen Virpi

13.6.2017
Pedagogisen kirjastonhoitajuuden opintojakso koki ison muutoksen, kun se perustui uudenlaiseen yhteistyöhön koulutuksen ja työel…

Viinikka Sinikka

9.6.2017
Tuutoroinnilla tuetaan opintojen etenemistä ja ammatillista kasvua. Tuutoropettaja kulkee opiskelijoiden rinnalla elämän eri til…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

21.9.2017 ::
Draaman keinoin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta edistämässä
Katso julkaisun tiedot »
20.9.2017 ::
Oamk yrittäjien tukena
Katso julkaisun tiedot »
19.9.2017 ::
Pään ja kaulan alueen sädehoitoa saavan potilaan hoitokokemus
Katso julkaisun tiedot »
18.9.2017 ::
Challenges in mammography education and training today : the perspectives of radiography teachers/mentors and students in five European countries
Katso julkaisun tiedot »
14.9.2017 ::
Ikääntyneiden turvallinen lääkehoito : mittarin kehittämisprosessi
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

19.9.2017 ::
Rajayrittäjyyden haasteet ja julkiset rahoitusmallit rajayrittäjyyden näkökulmasta Tornio-Haaparanta alueella
Lue lisää »
19.9.2017 ::
Tapaustutkimus:Osastonhoitaja lähiesimiehenä avoterveydenhuollossa
Lue lisää »
15.9.2017 ::
Opettajaksi kehittyminen korkeakoulussa opettajankoulutuksen avulla
Lue lisää »
14.9.2017 ::
2D-pelin toteutus ja puhelimen liikesensorit Unity-ympäristössä
Lue lisää »