Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Ensiapua! Ruotsin kielioppi harjoituksineen sosiaali- ja terveysalalle

Tolonen Anja

29.4.2015
Ensiapua! Ruotsin kielioppi harjoituksineen sosiaali- ja terveysalalle on vastaus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden toiveeseen saada helppokäyttöinen kielioppi ruotsin kielen sanaston ja rakenteiden kertaamista varten. Oppimateriaali sisältää kolme osaa: sanastotaso, lausetaso ja harjoitukset.


Keränen Heikki, Ruokamo Irja, Karhu Laura

31.3.2015
Maaseutuyrittäjät kaipaavat enemmän tukea uusiutuvan energiantuotannon innovaatioprosessiin ja kehittämiseen. Nykyisellään prose…

Hyyppä Harri, Kiviniemi Liisa, Kukkola Jani, Latomaa Timo, Sandelin Pirkko

30.3.2015
Kokemus on ihmiselämän keskeinen osa. Kokemuksen kuvaaminen, erittely ja tutkiminen on osa jokaisen ihmisen arkea. Kokemus on lä…

Kääriäinen Jouni

13.3.2015
Kontissa toimivaa modulaarista sähkön- ja lämmöntuotannon pilotointilaitosta voidaan liikuttaa eri puolille maakuntaa esimerkik…

Svanberg Eija, Isola Marianne

2.3.2015
Alankomaiden Eindhoveniin suuntautuneella benchmarking-vierailulla liiketalouden opettaja- ja opiskelijaryhmä tutustui Fontys Ho…

Juntunen Jouni

20.2.2015
Vapaan ja avoimen (VALO) ohjelmistojen oppimismallissa pyritään huomioimaan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen merkityksen kasvu …

Juntunen Jouni

19.2.2015
Avoimen lähdekoodin projektissa yhteisö tuottaa ohjelmiston jakaen tietoja internetin ja sosiaalisen median välityksellä. Yhteis…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

23.4.2015 ::
Digijournalismin uudet aatteet : Digisilta-hankkeen loppujulkaisu
Katso julkaisun tiedot »
12.1.2015 ::
Integrating theory and practice in vocational teacher education
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

30.4.2015 ::
PERHEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN JA PUHEEKSI OTTAMINEN : Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueiden äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä päivystysten asiakastyötä tekevien työntekijöiden osaaminen perheväkivallan tunnistamisessa ja puheeksi ottamisessa
Lue lisää »
30.4.2015 ::
Autolaboratorion suunnittelu
Lue lisää »
30.4.2015 ::
Kosteus- ja lämpösimulointi WUFI Pro 4.2.0- ja WUFI 2D 3.3.0 -ohjelmilla
Lue lisää »
30.4.2015 ::
Indoor positioning system with a view to team sport tracking
Lue lisää »