Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Sustainable Buildings for the High North. Existing buildings – technologies and challenges for residential and commercial use

Illikainen Kimmo, Sirviö Anu

7.10.2015
Depending on the intended use lifecycle of buildings may vary remarkably. Short term constructions such as summer cottages may last only a few decades whereas age of historical buildings may extend over hundreds of years. In Europe, three quarters of building stock is comprised of residential buildings. Approximately 40 % of the stock is built before 1960s, at the time when energy legislations were rather scarce. Consequently the age of buildings that have not undergone renovation is largely associated with the energy consumption level. Nowadays, scheduled renovations are commonly planned to reduce energy use in older section of building stock. Impacts of refurbishments are also associated on mitigation of the climate change as well as on improvement of indoor climate quality.


Ojala Pekka

6.10.2015
Pilvipalveluilla on merkittävä rooli ohjelmistokehityksessä. Kun opiskelijoita koulutetaan ohjelmistokehittäjiksi, on tärkeää, e…

Kuusipalo Jaana, Poussu Tiia, Zaburchik Veronika

1.9.2015
Valmentavan johtamisen ydintavoite on vapauttaa yksilössä oleva potentiaali. Lähtökohtaisesti ajatellaan niin, että johtamisen t…

Viinikka Sinikka, Laukkanen Elisa

27.8.2015
Terveysalan tietojenkäsittelyssä on meneillään suuria muutoksia. Tietojärjestelmien kehittäjien, niitä hankkivien asiakkaiden se…

Männistö Merja

19.8.2015
Hoitotyössä ratkaistavat ongelmat ovat monimutkaisia. Se edellyttää hoitajilta kykyä yhdistää tietoa, jakaa asiantuntijuutta sek…

Sillanpää Pertti

18.6.2015
Opiskelijoiden välinen vertaisryhmämentorointi lisäsi mentoroitavien kokemusperäisiä tietoja opiskelusta ja työelämästä sekä ant…

Sirviö Anu, Illikainen Kimmo

11.6.2015
Worldwide, buildings are responsible for one-third of the total final energy consumption, and are among most significant creator…

Rajakangas Eija, Romppainen Henna

11.6.2015
Miten vastuuttaa opiskelijat omasta oppimisestaan? Miten saada syntymään opiskelijoille oivalluksia, jotka kantavat vielä opinto…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

8.10.2015 ::
Clinical specialist radiation therapist : is the profession needed also in Finland?
Katso julkaisun tiedot »
3.9.2015 ::
Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu, mistä rakentaa kannattavuutta?
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

7.10.2015 ::
Sustainable Buildings for the High North. Existing buildings – technologies and challenges for residential and commercial use
Lue lisää »
7.10.2015 ::
Tietokannan suunnittelu ja käytettävyys : Case Lapin Ajokoirayhdistys
Lue lisää »
7.10.2015 ::
ORGANISAATIOMUUTOKSEN YHTEYS TYÖHYVINVOINTIIN
Lue lisää »
7.10.2015 ::
Neuvolan perhetyö terveydenhoitajan ja perhetyöntekijän näkökulmasta
Lue lisää »