Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Kolme digisiltaa Itämeren yli – ruotsin kielen opiskelua silloilla

Tolonen Anja

15.5.2015
Opiskelijoiden ruotsin kielen taitoa lähdettiin parantamaan Oulun ammattikorkeakoulun, Tallinnan yliopiston ja Taalainmaan korkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien yhteistyönä. Perinteisen luokkahuoneessa tapahtuvan opetuksen rinnalla käytettiin e-oppimista. Kolmen lukukauden aikana Itämeren yli syntyi kolme monialaista ja monikansallista digisiltaa.


Tolonen Anja

29.4.2015
Ensiapua! Ruotsin kielioppi harjoituksineen sosiaali- ja terveysalalle on vastaus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden toivee…

Keränen Heikki, Ruokamo Irja, Karhu Laura

31.3.2015
Maaseutuyrittäjät kaipaavat enemmän tukea uusiutuvan energiantuotannon innovaatioprosessiin ja kehittämiseen. Nykyisellään prose…

Hyyppä Harri, Kiviniemi Liisa, Kukkola Jani, Latomaa Timo, Sandelin Pirkko

30.3.2015
Kokemus on ihmiselämän keskeinen osa. Kokemuksen kuvaaminen, erittely ja tutkiminen on osa jokaisen ihmisen arkea. Kokemus on lä…

Kääriäinen Jouni

13.3.2015
Kontissa toimivaa modulaarista sähkön- ja lämmöntuotannon pilotointilaitosta voidaan liikuttaa eri puolille maakuntaa esimerkik…

Svanberg Eija, Isola Marianne

2.3.2015
Alankomaiden Eindhoveniin suuntautuneella benchmarking-vierailulla liiketalouden opettaja- ja opiskelijaryhmä tutustui Fontys Ho…

Juntunen Jouni

20.2.2015
Vapaan ja avoimen (VALO) ohjelmistojen oppimismallissa pyritään huomioimaan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen merkityksen kasvu …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

12.5.2015 ::
Akuuttitilanteet ikääntyneen hoitotyössä : oikein tehty tilannearvio takaa laadukkaan hoidon
Katso julkaisun tiedot »
23.4.2015 ::
Digijournalismin uudet aatteet : Digisilta-hankkeen loppujulkaisu
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

21.5.2015 ::
Asentajan Opas LVI-koneiden käyttöönottoon ja säätöön
Lue lisää »
21.5.2015 ::
Kärkiniemen liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma
Lue lisää »
21.5.2015 ::
"Se on tärkeä, sen voimaa ei voi vähätellä" : Tyypin 1 diabetestä sairastavien lasten vanhempien kokemuksia vertaistuesta
Lue lisää »
21.5.2015 ::
Esimiesten näkemyksiä Nuorten Ystävien henkilötietojärjestelmästä
Lue lisää »