Oulun seudun ammattikorkeakoulu

LAB-koulutusmalli ja tietotekniikan opetussuunnitelmien rakenne Oulun ammattikorkeakoulussa

Nousiainen Eero

13.11.2014
Tässä dokumentissa on kuvattu Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön, tietotekniikan tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien rakenne peilaten sitä Oamkin ajatukseen LAB-koulutusmallista. LAB-koulutusmalli tarkoittaa tässä yhteydessä opettajien, opiskelijoiden ja alueen eri yritysten asiantuntijoiden yhdessä tekemistä monialaisissa tiimeissä. Perusajatuksena on uusien asioiden opiskelu perinteisestä opiskelutavasta poiketen, ja niiden uusien asioiden ja ideoiden soveltaminen käytäntöön.


Koivisto Kaisa, Paaso Leena, Sandelin Pirkko

13.11.2014
Oulun ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojektissa vuosina 2012-2014 arvioitiin maste…

Kolanen Mira, Kontturi-Paasikko Liisa

11.11.2014
Vuosittain järjestettävä tanssitapahtuma Arktiset Askeleet kokoaa Ouluun reilut 300 tanssijaa ympäri Suomea. Tapahtuma tarjoaa n…

Marjala Minna, Pinola Satu

16.10.2014
Oulun Eteläisen alueella kehitettiin hankkeen avulla ikääntyvien palveluja ja vanhustyön henkilöstön ammatillista osaamista. Tav…

Melakari-Mustonen Paulina, Taivalkoski Marko

15.9.2014
Datajournalismi on tuore ja vielä melko harvinainen journalismin laji suomalaisessa mediassa. Sen edelläkävijöitä ja edelleen ha…

Hilli Anu, Pyy Jussi-Pekka, Imppola Ritva

12.9.2014
Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä pyritään lisäämään. Suomessa lisäykset kohdistuvat erityisesti tuulivoimaan ja biopolttoai…

Huhtamäki Aino-Mari, Pesonen Annukka, Puotiniemi Maria

11.9.2014
Työhyvinvointi rakentuu muun muassa hyvästä johtamisesta ja esimiestyöstä, työn organisoinnista, työyhteisön yhteisistä pelisään…

Hilli Anu, Hokajärvi Raili

22.8.2014
Metsänhoito vaikuttaa metsien rakenteen lisäksi metsän maisemallisiin arvoihin ja metsästä aistittavaan tunnelmaan. Virkistyskäy…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
19.11.2014 ::
Korkeakouluissakin kiusataan (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
6.11.2014 ::
Joululahjaksi ystävä (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
2.11.2014 ::
Opetusvaihto ja konferenssi Bratislavaan (Pieninkin yhteinen jaettava)
Lue lisää »
tumppikuva
2.11.2014 ::
Muy bien, muy bien! (Joukolta joukoille)
Lue lisää »
tumppikuva
31.10.2014 ::
Ehdokkaita ja korkeakouludemokratiaa (Haikuja kellarista)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

17.11.2014 ::
Situation in Engineering Universities of Applied Science in Oulu and Eindhoven to teach methods to achieve innovations in businesses
Katso julkaisun tiedot »
17.11.2014 ::
In-service teachers' learning through integrating theory and practice
Katso julkaisun tiedot »
17.11.2014 ::
Mentors' perceptions of teacher practice : a case study of the School of Vocational Teacher Education
Katso julkaisun tiedot »
13.11.2014 ::
Oulun ammattikorkeakoulun master-tutkintojen opinnäytetöiden itsearviointien kuvaus ja kehittämishaasteet
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

20.11.2014 ::
Magnesiumin imeytyminen voiteesta
Lue lisää »
20.11.2014 ::
Limingan kunnan leikkipuistot
Lue lisää »
19.11.2014 ::
1970-LUVUN PIENTALOJEN RAKENTEET JA VESIVAHINGOT
Lue lisää »
19.11.2014 ::
WSI-skannereiden vertailu sekä toimivuuden testaaminen kliinisillä näytteillä
Lue lisää »