Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Terveysalan tietojenkäsittelyä monialaisesti ja monimuotoisesti

Viinikka Sinikka, Laukkanen Elisa

27.8.2015
Terveysalan tietojenkäsittelyssä on meneillään suuria muutoksia. Tietojärjestelmien kehittäjien, niitä hankkivien asiakkaiden sekä pää- ja peruskäyttäjien on ymmärrettävä toisiaan yhteisissä projekteissa. Monialaisessa Terveysalan tietojärjestelmät -opintokokonaisuudessa tartuttiin tähän haasteeseen. Opiskelijat edustivat monialaisissa ryhmissä oman alansa asiantuntijoita opettaen alansa perusasioita muiden alojen opiskelijoille.


Sillanpää Pertti

18.6.2015
Opiskelijoiden välinen vertaisryhmämentorointi lisäsi mentoroitavien kokemusperäisiä tietoja opiskelusta ja työelämästä sekä ant…

Sirviö Anu, Illikainen Kimmo

11.6.2015
Worldwide, buildings are responsible for one-third of the total final energy consumption, and are among most significant creator…

Rajakangas Eija, Romppainen Henna

11.6.2015
Miten vastuuttaa opiskelijat omasta oppimisestaan? Miten saada syntymään opiskelijoille oivalluksia, jotka kantavat vielä opinto…

Kangasoja Jussi, Timonen Anna

3.6.2015
Oulun seudulla on panostettu voimakkaasti virtuaalisuuteen ja virtuaaliympäristöjen kehittämiseen. Painotus on aiemmin ollut hyv…

Alatalo Sari

2.6.2015
We all think. It’s an essential part of us being human beings. But critical thinking – why should we be concerned with it? Don’t…

Lehtelä Pirjo-Liisa, Laajala Tiina

28.5.2015
Osaamisperusteisuus on ammatillisessa koulutuksessa ajankohtaista – se haastaa niin pedagogiikan, kuin ohjausosaamisen kehittämi…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

28.8.2015 ::
Osaamisperusteisuus ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa
Katso julkaisun tiedot »
27.8.2015 ::
Opiskelijalähtöinen moniammatillinen yhteistyö ammatillisessa erityisopetuksessa : kohti osallistavia käytäntöjä
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

27.8.2015 ::
Terveysalan tietojenkäsittelyä monialaisesti ja monimuotoisesti
Lue lisää »
27.8.2015 ::
YRITTÄJÄN TYÖHYVINVOINNIN LÄHTEILLÄ : Verkkopalvelun kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin
Lue lisää »
27.8.2015 ::
VAL201-peptidin vaikutus eturauhassyöpäsolujen signaalinvälitykseen
Lue lisää »
25.8.2015 ::
Jakun koulun lämmitysmuodon muuttaminen öljylämmityksestä maalämpöön
Lue lisää »