Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Matkailijoiden näkemykset Rukan alueen talousmetsien hoidosta

Hilli Anu, Hokajärvi Raili

22.8.2014
Metsänhoito vaikuttaa metsien rakenteen lisäksi metsän maisemallisiin arvoihin ja metsästä aistittavaan tunnelmaan. Virkistyskäytössä olevien metsäalueiden omistajat ja virkistysreittien ylläpitäjät tarvitsevat tietoa siitä, minkälaisen ulkoiluympäristön kävijät kokevat viihtyisäksi. Oulun ammattikorkeakoulun hankkeessa selvitettiin matkailijoiden näkemyksiä Rukan alueelle soveltuvista metsänhoito- ja hakkuumenetelmistä. Taimikonhoitotyöt, puuston harvennukset ja muut metsän peittävyyden säilyttävät hakkuut soveltuvat matkailijoiden mukaan alueelle hyvin.


Alatalo Nina, Kuusipalo Jaana

6.6.2014
Oulun ammattikorkeakoulun ylemmän tradenomitutkinnon opiskelija Nina Alatalo tutki opinnäytetyössään Sanomalehti Kalevan organis…

Rautio Päivi

7.4.2014
Päihdetyön moniammatillisiin erikoistumisopintoihin kuuluva Reflektoiva oppiminen -opintojakso toteutettiin verkossa korkeakoulu…

Juntunen Jouni

1.4.2014
VALO-ohjelmistojen (Vapaan ja avoimen lähdekoodin -ohjelmisto) merkitys on kasvanut viime vuosien aikana huomattavasti. Esimerki…

Hirvonen Antti

27.3.2014
Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uudehko koulutusmalli korkeakoulututkinnon jälkeiseen osaamistarpe…

Nousiainen Eero, Peltola Anne, Ilmakangas Virpi, Rontu Riitta

20.3.2014
Oulu UAS educates professionals for the needs of Northern Finland, whose competence corresponds to the needs and development of …

Mustakangas Terhi

14.3.2014
Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) tutkitaan paraikaa osaamisen johtamista väitöstutkimuksena. Tässä artikkelissa on esimerkkejä…

Sarja Tiina, Hilli Anu

20.2.2014
Oulun seudun ammattikorkeakoulu järjesti aikuisille suunnatun agrologikoulutuksen vuosina 2009-2013. Agrologiksi valmistui yhtee…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
20.8.2014 ::
Opiskelijoiden äänenä (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
6.8.2014 ::
Iloinen Amsterdam… ei kun Antwerpen! (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »
tumppikuva
19.6.2014 ::
"Most expensive solution is not to do anything" (Arkista kestävyyttä)
Lue lisää »
tumppikuva
17.6.2014 ::
Juhannustervehdys Kulttuurialan yksiköstä (Pieninkin yhteinen jaettava)
Lue lisää »
tumppikuva
13.6.2014 ::
Voittajan on helppo hymyillä! (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

27.8.2014 ::
Sonography students have graduated
Katso julkaisun tiedot »
16.12.2013 ::
Simulation as learning method in teaching nurse students in mental health care studies
Katso julkaisun tiedot »
4.11.2013 ::
Luonnontuoteala Pohjois-Pohjanmaalla
Katso julkaisun tiedot »
16.1.2013 ::
On the brink of adulthood : a qualitative study of adolescent engagement with the internet
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

26.8.2014 ::
SÄHKÖINEN LÄÄKEMÄÄRÄYS OSANA KANSALLISEN TERVEYSARKISTON PALVELUITA : Koulutustilaisuus hoitotyön opiskelijoille
Lue lisää »
26.8.2014 ::
Kohti kumppanuutta : Kehitysvammaisten asukkaiden lähiomaisten kokemuksia yhteistyöstä ryhmäkotien työntekijöiden kanssa
Lue lisää »
26.8.2014 ::
Konserttiohjelman ulottuvuudet : Näkemyksiä ja kokemuksia konserttiohjelmien synnystä ja toimivuudesta
Lue lisää »
25.8.2014 ::
Aulapalvelutyöntekijöiden perehdytysprosessin kehittäminen : Case Technopolis Oyj
Lue lisää »