Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Kokemuksen tutkimuksen ulottuvuudet

Hyyppä Harri, Kiviniemi Liisa, Kukkola Jani, Latomaa Timo, Sandelin Pirkko

30.3.2015
Kokemus on ihmiselämän keskeinen osa. Kokemuksen kuvaaminen, erittely ja tutkiminen on osa jokaisen ihmisen arkea. Kokemus on läsnä kaiken aikaa. Muistelemme menneitä, koemme rikkaita elämyksiä tässä ja nyt sekä pohdimme tulevaa. Tällaiseen eivät ainakaan eloton luonto, eivätkä välttämättä muutkaan eliölajit aivan täysin pysty. Kokemus on oikeastaan ihmiselämän, taiteen ja myös tieteen viimeisiä suuria mysteerejä. Kuinka inhimillinen kokemus voi olla mahdollista?


Kääriäinen Jouni

13.3.2015
Kontissa toimivaa modulaarista sähkön- ja lämmöntuotannon pilotointilaitosta voidaan liikuttaa eri puolille maakuntaa esimerkik…

Svanberg Eija, Isola Marianne

2.3.2015
Alankomaiden Eindhoveniin suuntautuneella benchmarking-vierailulla liiketalouden opettaja- ja opiskelijaryhmä tutustui Fontys Ho…

Juntunen Jouni

20.2.2015
Vapaan ja avoimen (VALO) ohjelmistojen oppimismallissa pyritään huomioimaan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen merkityksen kasvu …

Juntunen Jouni

19.2.2015
Avoimen lähdekoodin projektissa yhteisö tuottaa ohjelmiston jakaen tietoja internetin ja sosiaalisen median välityksellä. Yhteis…

Karukka Minna, Laine Senni, Ålander Heidi

17.2.2015
Media-alalla on jo useamman vuoden vallinnut muutos digitalisoitumiseen. Se tuo haasteita ja mahdollisuuksia sanomalehdille ja e…

Juntunen Jouni

4.2.2015
Vapaan ja avoimen lähdekoodin (VALO) ohjelmistoja voidaan hyödyntää oppimisessa järjestämällä tarvittavia oppimisympäristöjä opi…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
27.3.2015 ::
Uusien tuutoreiden aalto, A wave of new tutors (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
18.3.2015 ::
Paljon puhetta, vähän kysymyksiä (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
17.3.2015 ::
Kokoelmia siirretään Teuvo Pakkalan kadun kirjastossa (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »
tumppikuva
9.3.2015 ::
OSASTO ry:n vastine varhaiskasvatustieteen opiskelijoiden kannanottoon varhaiskasvatuslakiehdotuksesta (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
4.3.2015 ::
Kehityskeskusteluissa on vastuu jokaisella (Joukolta joukoille)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

11.3.2015 ::
Näyttötutkintomestariksi Oulussa.
Katso julkaisun tiedot »
12.1.2015 ::
Integrating theory and practice in vocational teacher education
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

30.3.2015 ::
Kokemuksen tutkimuksen ulottuvuudet
Lue lisää »
27.3.2015 ::
Väestönsuojien käyttöönottosuunnitelmat, esimerkkitapauksia
Lue lisää »
27.3.2015 ::
Osaamisen osoittaminen – praktista toimintaa ja syvällistä ajattelua
Lue lisää »
27.3.2015 ::
Kuntouttava luontopiha : Kotikartanon palvelukeskuksen kunnostussuunnitelma
Lue lisää »