Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lasta odottavan perheen hyvä ohjaus sikiöultraääniseulonnoissa

Alpua Mari, Sankala Tanja, Koski Tuula, Perälä Minna

23.11.2015
Kaikille lasta odottaville perheille tarjotaan vapaaehtoisia sikiöseulontoja. Osallistuminen seulontoihin edellyttää heiltä tietoista päätöksentekoa. Lasta odottava perhe tarvitsee tietoa seulonnan tavoitteista ja menetelmistä, mahdollisista jatkotutkimuksista sekä erilaisista toimintavaihtoehdoista. Oulun kaupungissa toiminta toteutetaan keskitetysti sikiöseulontayksikössä. Seulontoja tekevät kätilö-terveydenhoitajat ovat kouluttautuneet tehtävään Oulun ammattikorkeakoulussa sonografian erikoistumisopinnoissa.


Kostamo Taina, Ruhanen Päivi, Tervonen Anne, Koski Tuula, Perälä Minna

20.11.2015
Työpuhelimen tekstiviestiääni ilmoittaa asiakkaalta saapuneesta viestistä: ”Soitatko heti kun ehdit, rakenneultraäänitutkimukses…

Illikainen Kimmo, Sirviö Anu

7.10.2015
Depending on the intended use lifecycle of buildings may vary remarkably. Short term constructions such as summer cottages may l…

Ojala Pekka

6.10.2015
Pilvipalveluilla on merkittävä rooli ohjelmistokehityksessä. Kun opiskelijoita koulutetaan ohjelmistokehittäjiksi, on tärkeää, e…

Kuusipalo Jaana, Poussu Tiia, Zaburchik Veronika

1.9.2015
Valmentavan johtamisen ydintavoite on vapauttaa yksilössä oleva potentiaali. Lähtökohtaisesti ajatellaan niin, että johtamisen t…

Viinikka Sinikka, Laukkanen Elisa

27.8.2015
Terveysalan tietojenkäsittelyssä on meneillään suuria muutoksia. Tietojärjestelmien kehittäjien, niitä hankkivien asiakkaiden se…

Männistö Merja

19.8.2015
Hoitotyössä ratkaistavat ongelmat ovat monimutkaisia. Se edellyttää hoitajilta kykyä yhdistää tietoa, jakaa asiantuntijuutta sek…

Sillanpää Pertti

18.6.2015
Opiskelijoiden välinen vertaisryhmämentorointi lisäsi mentoroitavien kokemusperäisiä tietoja opiskelusta ja työelämästä sekä ant…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

24.11.2015 ::
LAB studio model : developing external networks for learning entrepreneurship in higher education
Katso julkaisun tiedot »
3.9.2015 ::
Kuluttajakäyttäytyminen muuttuu, mistä rakentaa kannattavuutta?
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

23.11.2015 ::
Uusien nettisivujen suunnittelu ja toteutus: Classart Oy
Lue lisää »
23.11.2015 ::
Omaehtoinen eläkesäästäminen
Lue lisää »
23.11.2015 ::
"Kirjasto on paikka, jossa ei tuomita" : Laadullinen tutkimus sateenkaarinuorten kirjastonkäytöstä Lapissa
Lue lisää »
23.11.2015 ::
Hammasproteesia käyttävän suunhoito-opas hoitohenkilökunnalle
Lue lisää »