Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Maaseudun uusiutuvan energian innovaatioympäristöt

Keränen Heikki, Ruokamo Irja, Karhu Laura

31.3.2015
Maaseutuyrittäjät kaipaavat enemmän tukea uusiutuvan energiantuotannon innovaatioprosessiin ja kehittämiseen. Nykyisellään prosessin eteenpäin vieminen on paljolti kiinni omasta aktiivisuudesta ja mahdollisista yleishyödyllisistä kehittämishankkeista. Lähes jokaiselle yrittäjälle yhteinen ongelma on myös tiedon puute, tai sen hajanaisuus. Maaseudun yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksien (CHP) perustamiseen liittyvän innovaatioprosessin hahmottaminen luo mahdollisuuksia tukea yrittäjiä laitosten perustamiseen liittyvissä ongelmissa, kehittämistoimissa ja tulevaisuuden haasteissa. Maaseudun uusiutuvan energian laitosten perustamiseen liittyvää innovaatioprosessia on selvitetty Usva-hankkeessa tehtyjen haastattelujen avulla.


Hyyppä Harri, Kiviniemi Liisa, Kukkola Jani, Latomaa Timo, Sandelin Pirkko

30.3.2015
Kokemus on ihmiselämän keskeinen osa. Kokemuksen kuvaaminen, erittely ja tutkiminen on osa jokaisen ihmisen arkea. Kokemus on lä…

Kääriäinen Jouni

13.3.2015
Kontissa toimivaa modulaarista sähkön- ja lämmöntuotannon pilotointilaitosta voidaan liikuttaa eri puolille maakuntaa esimerkik…

Svanberg Eija, Isola Marianne

2.3.2015
Alankomaiden Eindhoveniin suuntautuneella benchmarking-vierailulla liiketalouden opettaja- ja opiskelijaryhmä tutustui Fontys Ho…

Juntunen Jouni

20.2.2015
Vapaan ja avoimen (VALO) ohjelmistojen oppimismallissa pyritään huomioimaan avoimen lähdekoodin ohjelmistojen merkityksen kasvu …

Juntunen Jouni

19.2.2015
Avoimen lähdekoodin projektissa yhteisö tuottaa ohjelmiston jakaen tietoja internetin ja sosiaalisen median välityksellä. Yhteis…

Karukka Minna, Laine Senni, Ålander Heidi

17.2.2015
Media-alalla on jo useamman vuoden vallinnut muutos digitalisoitumiseen. Se tuo haasteita ja mahdollisuuksia sanomalehdille ja e…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

23.4.2015 ::
Digijournalismin uudet aatteet : Digisilta-hankkeen loppujulkaisu
Katso julkaisun tiedot »
12.1.2015 ::
Integrating theory and practice in vocational teacher education
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

24.4.2015 ::
Nuorten kokemuksia Utajärven etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta : "No en varmaan tälläkään hetkellä tekis yhtään mittään, jos en olis ollu täällä..."
Lue lisää »
24.4.2015 ::
Rakennusliike Halonen Oy:n laatu- ja toimintasuunnitelma
Lue lisää »
24.4.2015 ::
Selkäsaaren maisemanhoitosuunnitelma ja virkistyskäyttörakenteiden kunnostussuunnitelma
Lue lisää »
24.4.2015 ::
Maidon bakteeripoikkeamatilanteiden hallinta automaattilypsyssä
Lue lisää »