Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Vertaismentorointi tukee ammatillista kasvua

Sillanpää Pertti

18.6.2015
Opiskelijoiden välinen vertaisryhmämentorointi lisäsi mentoroitavien kokemusperäisiä tietoja opiskelusta ja työelämästä sekä antoi uskoa tulevaan. Mentoreiden kokema hyöty liittyi ryhmän ohjaamiseen, vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Myös tietoisuus omasta osaamisesta parani. Oulun ammattikorkeakoulun journalismin koulutuksessa toteutettu vertaisryhmämentorointi osoitti, että vanhempien opiskelijoiden kokemustiedosta on hyötyä opintojensa alussa oleville. Luottamuksellinen keskustelufoorumi tukee ammatillisen identiteetin kehittymistä.


Sirviö Anu, Illikainen Kimmo

11.6.2015
Worldwide, buildings are responsible for one-third of the total final energy consumption, and are among most significant creator…

Rajakangas Eija, Romppainen Henna

11.6.2015
Miten vastuuttaa opiskelijat omasta oppimisestaan? Miten saada syntymään opiskelijoille oivalluksia, jotka kantavat vielä opinto…

Kangasoja Jussi, Timonen Anna

3.6.2015
Oulun seudulla on panostettu voimakkaasti virtuaalisuuteen ja virtuaaliympäristöjen kehittämiseen. Painotus on aiemmin ollut hyv…

Alatalo Sari

2.6.2015
We all think. It’s an essential part of us being human beings. But critical thinking – why should we be concerned with it? Don’t…

Lehtelä Pirjo-Liisa, Laajala Tiina

28.5.2015
Osaamisperusteisuus on ammatillisessa koulutuksessa ajankohtaista – se haastaa niin pedagogiikan, kuin ohjausosaamisen kehittämi…

Tolonen Anja

15.5.2015
Opiskelijoiden ruotsin kielen taitoa lähdettiin parantamaan Oulun ammattikorkeakoulun, Tallinnan yliopiston ja Taalainmaan korke…

Tolonen Anja

29.4.2015
Ensiapua! Ruotsin kielioppi harjoituksineen sosiaali- ja terveysalalle on vastaus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden toivee…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Henkilökunnan julkaisuja

29.6.2015 ::
Lääkehoito-osaamisen kehittyminen röntgenhoitajaopintojen aikana
Katso julkaisun tiedot »
25.6.2015 ::
Ammattikorkeakoulujen verkosto pitää huolta ensihoitaja (AMK) - koulutuksen laadusta
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

30.6.2015 ::
Vaatemyymälän visuaalisen markkinoinnin merkitys kuluttajien käyttäytymiseen : Case: Oulun Mick's
Lue lisää »
23.6.2015 ::
Tietokannan suunnittelu Elehuolto Oy:lle
Lue lisää »
18.6.2015 ::
Vertaismentorointi tukee ammatillista kasvua
Lue lisää »
17.6.2015 ::
YMPÄRISTÖPARAMETRIEN VAIKUTUS LASERMITTAUKSEEN
Lue lisää »