Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun master-koulutuksen opinnäytetyön kehittämistyöryhmän toiminta ja tulokset

Koivisto Kaisa, Paaso Leena, Sandelin Pirkko, Kosonen Katri, Päätalo Hannu, Pesola Tuomo

12.12.2014
Oulun ammattikorkeakoulun master-tutkintoa kehitettiin ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojektissa vuosina 2012–2014. Yhteiset osaamisalueet ja opintojaksot käynnistivät master-opettajien yhteistyön. Eri yksiköiden opettajat jatkoivat yhteissuunnittelua opinnäytetyöprosessia ja verkko-opetusta kehittämällä.


Aro Päivi, Heikka Helena

12.12.2014
Oulun ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojektissa vuosina 2012–2014 on kehitetty yle…

Virkkula Outi, Pihlajamaa Johanna, Haara Arto, Tikkanen Jukka

11.12.2014
Alueiden kehittäminen sekä hyvinvointi- ja ympäristöteot nojaavat entistä enemmän lähiyhteisöjen aktiivisuuteen. Myös Suomessa e…

Korkiakangas Eveliina, Vanhanen Minna

10.12.2014
Ikääntyneiden hoidon ja palvelun painopiste on ikääntyneiden kotona asumisessa ja kotiin annettavissa palveluissa. Ikääntyneet s…

Isohanni Irene, Huttunen Johanna

10.12.2014
Ylempää ammattikorkeakoulututkintokoulutusta on toteutettu Suomessa ja Oulun ammattikorkeakoulussa vuodesta 2002 alkaen. Master-…

Pokela Anu, Gallén Tiina

10.12.2014
Menestyksellinen projektiosaaminen ja asiantunteva muutosjohtaminen ovat taitoja, joita nykyajan työelämä tarvitsee. Valtaosassa…

Koivunen Kirsi, Vuorela Taina, Haukkamaa Jussi

10.12.2014
Palveluihin liittyvä tutkimus on suhteellisen uutta, koska niihin kohdistuva tutkimus aloitettiin vasta 1970-luvulla. Osittain t…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
19.12.2014 ::
19. luukku: Kierrätyshyllyt ja -kärryt (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »
tumppikuva
18.12.2014 ::
18. luukku: Tiedonhankinnan tunnilla (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »
tumppikuva
18.12.2014 ::
Uudelleenorganisointia kirjastossa (Laatuleipuri)
Lue lisää »
tumppikuva
17.12.2014 ::
Anna hyvän kiertää (Arkista kestävyyttä)
Lue lisää »
tumppikuva
17.12.2014 ::
17. luukku: Keikkaa pukkaa… (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

19.12.2014 ::
Ammatillinen pedagogiikka ja ammatillinen kasvu : kohti pragmatistis-transaktiivista ammatillista pedagogiikkaa
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »
15.12.2014 ::
Tangibilizing the service concept of the nordic network of applied imaging and analysis
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

18.12.2014 ::
Cross-platform mobile application testing
Lue lisää »
18.12.2014 ::
”Kaikista tärkein se on tuo ihmisten ossaaminen” : Työvalmennuksen osaamisen kehittäminen Kainuussa
Lue lisää »
18.12.2014 ::
VPN virtuaalikoneiden etäkäytössä
Lue lisää »
18.12.2014 ::
Asiakkaan alkuarvioinnin kehittäminen mielenterveysyksikössä
Lue lisää »