Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Matkailijoiden näkemykset Rukan alueen talousmetsien hoidosta

Hilli Anu, Hokajärvi Raili

22.8.2014
Metsänhoito vaikuttaa metsien rakenteen lisäksi metsän maisemallisiin arvoihin ja metsästä aistittavaan tunnelmaan. Virkistyskäytössä olevien metsäalueiden omistajat ja virkistysreittien ylläpitäjät tarvitsevat tietoa siitä, minkälaisen ulkoiluympäristön kävijät kokevat viihtyisäksi. Oulun ammattikorkeakoulun hankkeessa selvitettiin matkailijoiden näkemyksiä Rukan alueelle soveltuvista metsänhoito- ja hakkuumenetelmistä. Taimikonhoitotyöt, puuston harvennukset ja muut metsän peittävyyden säilyttävät hakkuut soveltuvat matkailijoiden mukaan alueelle hyvin.


Alatalo Nina, Kuusipalo Jaana

6.6.2014
Oulun ammattikorkeakoulun ylemmän tradenomitutkinnon opiskelija Nina Alatalo tutki opinnäytetyössään Sanomalehti Kalevan organis…

Rautio Päivi

7.4.2014
Päihdetyön moniammatillisiin erikoistumisopintoihin kuuluva Reflektoiva oppiminen -opintojakso toteutettiin verkossa korkeakoulu…

Juntunen Jouni

1.4.2014
VALO-ohjelmistojen (Vapaan ja avoimen lähdekoodin -ohjelmisto) merkitys on kasvanut viime vuosien aikana huomattavasti. Esimerki…

Hirvonen Antti

27.3.2014
Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uudehko koulutusmalli korkeakoulututkinnon jälkeiseen osaamistarpe…

Nousiainen Eero, Peltola Anne, Ilmakangas Virpi, Rontu Riitta

20.3.2014
Oulu UAS educates professionals for the needs of Northern Finland, whose competence corresponds to the needs and development of …

Mustakangas Terhi

14.3.2014
Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) tutkitaan paraikaa osaamisen johtamista väitöstutkimuksena. Tässä artikkelissa on esimerkkejä…

Sarja Tiina, Hilli Anu

20.2.2014
Oulun seudun ammattikorkeakoulu järjesti aikuisille suunnatun agrologikoulutuksen vuosina 2009-2013. Agrologiksi valmistui yhtee…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
20.8.2014 ::
Opiskelijoiden äänenä (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
6.8.2014 ::
Iloinen Amsterdam… ei kun Antwerpen! (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »
tumppikuva
19.6.2014 ::
"Most expensive solution is not to do anything" (Arkista kestävyyttä)
Lue lisää »
tumppikuva
17.6.2014 ::
Juhannustervehdys Kulttuurialan yksiköstä (Pieninkin yhteinen jaettava)
Lue lisää »
tumppikuva
13.6.2014 ::
Voittajan on helppo hymyillä! (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

2.9.2014 ::
Challenges and strengths of early childhood education in sparsely populated small provinces the case of Lapland, Finland
Katso julkaisun tiedot »
1.9.2014 ::
Education about dental Imaging quality assurance for different profesional groups working in dental imaging \ E. Metsälä, A. Henner, M. Ekholm, E. Stranden, V. Hårsaker, T. Kukkes, H. Varonen, P. Vähäkangas, L. Sorakari-Mikkonen, L. Muru, T. Parviain
Katso julkaisun tiedot »
1.9.2014 ::
The syrvey conducted by Finnish Radiation and Nuclear Safety Authority in 2010 indicated that radiation protection training should be improved in Finland
Katso julkaisun tiedot »
1.9.2014 ::
Radiography Reseacrh Assosiation in Finland \ E. Metsälä, Anja Henner.
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

1.9.2014 ::
Nauhalevynippujen paketointilinjojen toiminnan kehittäminen
Lue lisää »
1.9.2014 ::
Pienen tilitoimiston ohjelmistovalinta
Lue lisää »
1.9.2014 ::
Röntgensäteilyn vaimeneminen hiilinanoputkilla kyllästetyssä selluloosakuitulevyssä
Lue lisää »
29.8.2014 ::
Hilan vaikutus kuvanlaatuun ja potilasannoksiin aikuisten natiivitutkimuksissa kuvattaessa taulukuvailmaisimelle ja kuvalevylle : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus
Lue lisää »