Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Ryhmätyönohjauksella kohti arvostavaa työotetta päihdealalla

Rautio Päivi

7.4.2014
Päihdetyön moniammatillisiin erikoistumisopintoihin kuuluva Reflektoiva oppiminen -opintojakso toteutettiin verkossa korkeakoulujen yhteistyönä ryhmätyönohjausta käyttäen. Tavoitteena oli oppia tunnistamaan ne arvot ja eettiset periaatteet, jotka vaikuttavat päihdeasiakkaan kanssa työskentelyyn. Moniammatillisen yhteistyön etuna on, että päihderiippuvaisen asiakkaan kokonaisuuden huomioimisessa ja yhteisen tiedon prosessoinnissa voidaan ottaa huomioon eri asiantuntijoiden tiedot ja taidot. Opinnot koettiin voimaannuttavana ja vapauttavana. Lisäksi ne toivat uutta ymmärrystä päihdeasiakkaan kohtaamiseen.


Juntunen Jouni

1.4.2014
VALO-ohjelmistojen (Vapaan ja avoimen lähdekoodin -ohjelmisto) merkitys on kasvanut viime vuosien aikana huomattavasti. Esimerki…

Hirvonen Antti

27.3.2014
Korkeakoulutettujen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus on uudehko koulutusmalli korkeakoulututkinnon jälkeiseen osaamistarpe…

Nousiainen Eero, Peltola Anne, Ilmakangas Virpi, Rontu Riitta

20.3.2014
Oulu UAS educates professionals for the needs of Northern Finland, whose competence corresponds to the needs and development of …

Mustakangas Terhi

14.3.2014
Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) tutkitaan paraikaa osaamisen johtamista väitöstutkimuksena. Tässä artikkelissa on esimerkkejä…

Sarja Tiina, Hilli Anu

20.2.2014
Oulun seudun ammattikorkeakoulu järjesti aikuisille suunnatun agrologikoulutuksen vuosina 2009-2013. Agrologiksi valmistui yhtee…

Tenno Tiiu

21.1.2014
Oulun ammattikorkeakoulun logo on virkistynyt. Moni asia on muuttunut kotiammattikorkeakoulumme elämässä – me olemme pian osakey…

Dahmane Noora, Karjalainen Janne, Vesikukka Miia

13.12.2013
Voisiko pitkiä jonoja pankeissa lyhentää mobiilipalvelulla, joka kertoo jonotusnumeron reaaliajassa? Kuinka lasten mediakriittis…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
15.4.2014 ::
Erasmus-viikko Cardiffissa (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »
tumppikuva
10.4.2014 ::
Laadukasta työaikaa! (Laatuleipuri)
Lue lisää »
tumppikuva
5.4.2014 ::
Pidä huolta itsestäsi (Joukolta joukoille)
Lue lisää »
tumppikuva
4.4.2014 ::
International tutors = support and guidance (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
3.4.2014 ::
Alumnit jälleen jousiampumassa! (Alumnit)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

11.4.2014 ::
Pohjoisen puolestapuhuja : Reino Rinne
Katso julkaisun tiedot »
16.12.2013 ::
Simulation as learning method in teaching nurse students in mental health care studies
Katso julkaisun tiedot »
4.11.2013 ::
Luonnontuoteala Pohjois-Pohjanmaalla
Katso julkaisun tiedot »
16.1.2013 ::
On the brink of adulthood : a qualitative study of adolescent engagement with the internet
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

22.4.2014 ::
Arvoja tukevien palkitsemiskeinojen kehittäminen : case Liikuntakeskus Hukka
Lue lisää »
16.4.2014 ::
SERVICE ORIENTED PROCESS MODEL FOR TEST ORGANIZATION PORTFOLIO MANAGEMENT
Lue lisää »
16.4.2014 ::
RST-puu-uunin tuotteistaminen
Lue lisää »
16.4.2014 ::
Hevos- ja autotallirakennuksen suunnittelu
Lue lisää »