Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Palvelujen kehittäminen ikääntyneille Oulun Eteläisellä alueella

Marjala Minna, Pinola Satu

16.10.2014
Oulun Eteläisen alueella kehitettiin hankkeen avulla ikääntyvien palveluja ja vanhustyön henkilöstön ammatillista osaamista. Tavoitteena oli ikääntyvien toimintakyvyn ja kotona selviytymisen edistäminen. Tavoitteena oli myös vahvistaa asiakasnäkökulmaa kehittämistyössä ja lisätä vanhustyön positiivista julkisuutta.


Melakari-Mustonen Paulina, Taivalkoski Marko

15.9.2014
Datajournalismi on tuore ja vielä melko harvinainen journalismin laji suomalaisessa mediassa. Sen edelläkävijöitä ja edelleen ha…

Hilli Anu, Pyy Jussi-Pekka, Imppola Ritva

12.9.2014
Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä pyritään lisäämään. Suomessa lisäykset kohdistuvat erityisesti tuulivoimaan ja biopolttoai…

Huhtamäki Aino-Mari, Pesonen Annukka, Puotiniemi Maria

11.9.2014
Työhyvinvointi rakentuu muun muassa hyvästä johtamisesta ja esimiestyöstä, työn organisoinnista, työyhteisön yhteisistä pelisään…

Hilli Anu, Hokajärvi Raili

22.8.2014
Metsänhoito vaikuttaa metsien rakenteen lisäksi metsän maisemallisiin arvoihin ja metsästä aistittavaan tunnelmaan. Virkistyskäy…

Alatalo Nina, Kuusipalo Jaana

6.6.2014
Oulun ammattikorkeakoulun ylemmän tradenomitutkinnon opiskelija Nina Alatalo tutki opinnäytetyössään Sanomalehti Kalevan organis…

Rautio Päivi

7.4.2014
Päihdetyön moniammatillisiin erikoistumisopintoihin kuuluva Reflektoiva oppiminen -opintojakso toteutettiin verkossa korkeakoulu…

Juntunen Jouni

1.4.2014
VALO-ohjelmistojen (Vapaan ja avoimen lähdekoodin -ohjelmisto) merkitys on kasvanut viime vuosien aikana huomattavasti. Esimerki…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
22.10.2014 ::
Me akateemiset amikset (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
13.10.2014 ::
Kotkantiellä on nyt yksi yhteinen kirjasto! (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »
tumppikuva
9.10.2014 ::
Korkean paikan leirillä opittua (Pieninkin yhteinen jaettava)
Lue lisää »
tumppikuva
9.10.2014 ::
Edustajistovaalit – täältä tullaan! (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
2.10.2014 ::
Ajatuksia maaseuturahastosta, sen ympäristövaikutuksista ja vaikuttavuudesta (Luovalla päällä)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

31.10.2014 ::
Säteilyonnettomuuteen täytyy varautua
Katso julkaisun tiedot »
31.10.2014 ::
Radiografian tutkimusseuran kuulumisia
Katso julkaisun tiedot »
31.10.2014 ::
Ergonomia ultraäänityössä paranee hyvällä suunnittelulla
Katso julkaisun tiedot »
30.10.2014 ::
Uudet radionuklidit isotooppihoidoissa
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

30.10.2014 ::
Raskaudenaikaisten infektioiden vaikutus raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneen terveyteen
Lue lisää »
30.10.2014 ::
Oulun kaupungin työpajapalvelujen vaikuttavuus : Nuorten palautekyselyn pilotointi
Lue lisää »
28.10.2014 ::
Kastellin monitoimitalon ulkopuolen luovutus
Lue lisää »
28.10.2014 ::
Pientalon pohjarakentaminen : Opas työnjohdolle
Lue lisää »