Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Harjoittelun kehittämistä yhteistyössä työpaikkojen kanssa - tavoitteena opiskelijoiden työllistyminen

Karhunen Kaija, Maunumäki Arja

27.11.2014
Opiskelijoiden sujuva siirtyminen opinnoista työelämään on ammattikorkeakoulujen keskeinen haaste. Valmistuneiden työllistyminen on myös yksi kriteeri nykyisessä ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa. Tutkinnon suorittaneiden nopeaa siirtymistä työelämään voidaan edistää vain lisäämällä ja kehittämällä ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä yhteistyötä. Tähän on pyritty eri ammattikorkeakouluissa monin eri keinoin ja muun muassa useiden kehittämishankkeiden avulla.


Kinnunen Johanna, Laurell Hanna

25.11.2014
Biotalous, uusiutuvat luonnonvarat, bioenergia, lähiruoka, luonnonmukaisuus ja ekologisuus ovat trendejä sekä kuluttajien keskuu…

Nousiainen Eero

13.11.2014
Tässä dokumentissa on kuvattu Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön, tietotekniikan tutkinto-oh…

Koivisto Kaisa, Paaso Leena, Sandelin Pirkko

13.11.2014
Oulun ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojektissa vuosina 2012-2014 arvioitiin maste…

Kolanen Mira, Kontturi-Paasikko Liisa

11.11.2014
Vuosittain järjestettävä tanssitapahtuma Arktiset Askeleet kokoaa Ouluun reilut 300 tanssijaa ympäri Suomea. Tapahtuma tarjoaa n…

Marjala Minna, Pinola Satu

16.10.2014
Oulun Eteläisen alueella kehitettiin hankkeen avulla ikääntyvien palveluja ja vanhustyön henkilöstön ammatillista osaamista. Tav…

Melakari-Mustonen Paulina, Taivalkoski Marko

15.9.2014
Datajournalismi on tuore ja vielä melko harvinainen journalismin laji suomalaisessa mediassa. Sen edelläkävijöitä ja edelleen ha…

Hilli Anu, Pyy Jussi-Pekka, Imppola Ritva

12.9.2014
Uusiutuvien energianlähteiden käyttöä pyritään lisäämään. Suomessa lisäykset kohdistuvat erityisesti tuulivoimaan ja biopolttoai…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
19.11.2014 ::
Korkeakouluissakin kiusataan (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
6.11.2014 ::
Joululahjaksi ystävä (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
2.11.2014 ::
Opetusvaihto ja konferenssi Bratislavaan (Pieninkin yhteinen jaettava)
Lue lisää »
tumppikuva
2.11.2014 ::
Muy bien, muy bien! (Joukolta joukoille)
Lue lisää »
tumppikuva
31.10.2014 ::
Ehdokkaita ja korkeakouludemokratiaa (Haikuja kellarista)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

27.11.2014 ::
ICT:stä kilpailukykyä luontoyrittäjyyteen
Katso julkaisun tiedot »
27.11.2014 ::
Johtajana onnettomuustilanteessa
Katso julkaisun tiedot »
26.11.2014 ::
E-oppimisen uusia menetelmiä ja työkaluja : innostavan oppimisen näkökulmia Kuusio-hankkeessa
Katso julkaisun tiedot »
25.11.2014 ::
Leikkaussalihenkilökunnan säteilyaltistus C-kaariavusteisissa traumakirurgisissa leikkauksissa
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

26.11.2014 ::
68Ga-Dotanoc-radiolääkkeen laadunvarmistus : Perehdytysmateriaali OYS:n isotooppiosaston henkilökunnalle HPLC- ja TLC-menetelmistä
Lue lisää »
26.11.2014 ::
Suuhygienistiopiskelijoiden ja asiakkaiden mielipiteet Yotuel-valkaisutuotteesta
Lue lisää »
26.11.2014 ::
Langaton muistitikku
Lue lisää »
26.11.2014 ::
Käyttäjälähtöinen työhyvinvoinnin edistäminen : Työhyvinvointisuunnitelmaluonnoksen laatiminen Lapinlahden kunnalle
Lue lisää »