Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Viikoittaiset kotitehtävät oppimisen tukena

Sinisalo Jaakko

30.1.2015
Toimitusketjun hallinta -opintojaksolla käytettiin viikoittaisia kotitehtäviä oppimisen tukena. Artikkelissa kuvataan niiden hyviä ja huonoja puolia opiskelijoiden antaman palautteen pohjalta. Lisäksi artikkelissa kuvataan ja arvioidaan viikottaisia kotitehtäviä opettajan näkökulmasta. Opintojakson opiskelijat olivat Oulun ammattikorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan kansainvälisiä opiskelijoita.


Koivisto Kaisa, Paaso Leena, Sandelin Pirkko, Kosonen Katri, Päätalo Hannu, Pesola Tuomo

12.12.2014
Oulun ammattikorkeakoulun master-tutkintoa kehitettiin ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojektissa vuosi…

Aro Päivi, Heikka Helena

12.12.2014
Oulun ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojektissa vuosina 2012–2014 on kehitetty yle…

Virkkula Outi, Pihlajamaa Johanna, Haara Arto, Tikkanen Jukka

11.12.2014
Alueiden kehittäminen sekä hyvinvointi- ja ympäristöteot nojaavat entistä enemmän lähiyhteisöjen aktiivisuuteen. Myös Suomessa e…

Korkiakangas Eveliina, Vanhanen Minna

10.12.2014
Ikääntyneiden hoidon ja palvelun painopiste on ikääntyneiden kotona asumisessa ja kotiin annettavissa palveluissa. Ikääntyneet s…

Isohanni Irene, Huttunen Johanna

10.12.2014
Ylempää ammattikorkeakoulututkintokoulutusta on toteutettu Suomessa ja Oulun ammattikorkeakoulussa vuodesta 2002 alkaen. Master-…

Pokela Anu, Gallén Tiina

10.12.2014
Menestyksellinen projektiosaaminen ja asiantunteva muutosjohtaminen ovat taitoja, joita nykyajan työelämä tarvitsee. Valtaosassa…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

Blogit

tumppikuva
30.1.2015 ::
Onervan ja Finnan tarina osa 1/3 (Rohkeasti kirjasto)
Lue lisää »
tumppikuva
29.1.2015 ::
Kansainvälisyys kuuluu kaikille (Haikuja kellarista)
Lue lisää »
tumppikuva
28.1.2015 ::
Helppoahan se on kysyä vai onko sittenkään? (Laatuleipuri)
Lue lisää »
tumppikuva
25.1.2015 ::
Alumnit tukemassa alakohtaista alumnitoimintaa (Alumnit)
Lue lisää »
tumppikuva
23.1.2015 ::
Iloisia lähtölaukauksia uuteen vuoteen koulutuksineen ja haasteineen (Haikuja kellarista)
Lue lisää »

Henkilökunnan julkaisuja

29.1.2015 ::
Palvelujen kehittäminen ikääntyneille Oulun Eteläisellä alueella
Katso julkaisun tiedot »
12.1.2015 ::
Integrating theory and practice in vocational teacher education
Katso julkaisun tiedot »
18.12.2014 ::
Peda-forumin 20 vuotta : yhteistyöstä yliopistojen omiin ympyröihin?
Katso julkaisun tiedot »
17.12.2014 ::
InnoStartti : opiskelijalähtöistä työelämäyhteistyötä yli koulutusalojen
Katso julkaisun tiedot »

Oamkilaiset Theseuksessa

30.1.2015 ::
Viikoittaiset kotitehtävät oppimisen tukena
Lue lisää »
29.1.2015 ::
Mystery shopping - Nainen autokaupassa
Lue lisää »
27.1.2015 ::
Työterveyshoitajien kohtaama työväkivalta ja sen uhka
Lue lisää »
27.1.2015 ::
Savuttomuuden edistäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä
Lue lisää »