Oulun ammattikorkeakoulu

Iltapäivälehtien viihdemyllyssä pyörii kierrätysmateriaali

Korkala Antti, Palokangas Teemu

24.5.2019
Journalismia kritisoidaan viihteellistymisestä, mutta varsinaista viihdejournalismia on tutkittu varsin vähän. Viestinnän opinnäytetutkielmassa tarkasteltiin, mitä viihdeuutiset oikeastaan pitävät sisällään. Tutkimuksen aineistona oli yhteensä 339 Iltalehden ja Ilta-Sanomien verkkosivuilla julkaistua viihdeuutista.


Pasanen Heidi, Ylikulju Roosa, Honkanen Hilkka

22.5.2019
Lapsen odotus ja syntymä asettavat parisuhteen uusien haasteiden eteen. Muuttuneen arjen keskeltä täytyisi löytää aikaa ja tilaa…

Matila Kaisa, Järvelä Marja-Liisa, Korhonen Kirsi, Muilu Toivo, Välimaa Anna-Liisa

20.5.2019
Yhteistyö vähittäiskaupan kanssa kiinnostaa pienelintarvikeyrityksiä, sillä kaupan valikoimaan pääseminen auttaa yritystä saavut…

Ronkainen Pirita, Kostjala Taru, Honkanen Hilkka

17.5.2019
Kouluympäristöt ovat haastavia kouluterveydenhoitajan työn kannalta, sillä nuoruusikä vaikuttaa ratkaisevasti ihmisen myöhempään…

Koivunen Kirsi, Huttunen Johanna

15.5.2019
Tässä artikkelikokoelmassa kerrotaan Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Master-koulutuksen (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot) m…

Kangaskortet-Ahlqvist Riina, Kurtti Inga, Ylinampa Saana, Myllykangas Kirsi

14.5.2019
Krooninen kipu on voimakkaasti elämänlaatua heikentävä ja vaikeasti hoidettava tila. Kivun pitkäaikaisuudesta johtuen lääkkeettö…

Hanhela Pentti

10.5.2019
Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden arviointi perustuu asetettuihin tavoitteisiin ja niistä muodostettuihin arviointikriteereihi…

Salonen Onni, Hilli Anu

9.5.2019
Luonnonsuojelualueverkoston ydin muodostuu kansallis- ja luonnonpuistoverkostosta. Pinta-alaltaan suuret kansallis- ja luonnonpu…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

21.5.2019 ::
“Meeting new people and sharing ideas” was the best thing in ITSEW
Lue lisää »
26.4.2019 ::
Irti öljystä – sikatilan lämmitysjärjestelmä nykyaikaan
Lue lisää »
9.4.2019 ::
Horisontti 2020 -hankkeen valmistelu brittityyliin
Lue lisää »
12.3.2019 ::
Mihin tarvitsemme yhteentoimivuutta ja yhteistyötä?
Lue lisää »
5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »