Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen

Koivisto Kaisa

7.12.2018
Sairaanhoitajien osaaminen ja työmenetelmät uudistuvat. Muutosten myötä on tärkeää kehittää sairaanhoitajien koulutuksen aikaisia ohjaus- ja arviointimenetelmiä yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kanssa.


Laurila Salla, Palokangas Teemu

13.10.2017
Suomalaiset uutispelit yhdistelevät piirteitä journalismista ja hyötypeleistä. Uutispelillä on kolme erilaista moodia: tarinalli…

Putula Joel, Hilli Anu

9.10.2017
Metsähaketta on käytetty pääasiassa lämmön tuotantoon, mutta hakkeen käyttö muihin tarkoituksiin lisääntyy lähitulevaisuudessa. …

Niemelä Eija, Alahuhta Maija

27.9.2017
Ensimmäiset sairaanhoitajat saivat lääkkeenmääräämisluvan vuonna 2012. Vuonna 2016 kahtakymmentä koulutuksessa ollutta haastatel…

Isomursu Pekka, Hoppu Petri, Wallenius Daniel

22.9.2017
Julkaisun päämääränä on ymmärtää, mihin kulttuurituottaminen on matkalla. Mitä se on nyt ja mitä se on tulevaisuudessa, vaikkapa…

Karjalainen Asko, Nissilä Säde-Pirkko

15.9.2017
Miten korkeakouluopettajat määrittelevät työidentiteettinsä, oli Oulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutettuun 60 opi…

Laajala Tiina, Lehtelä Pirjo-Liisa

28.8.2017
Miten uraohjausosaaminen kehittyy opinto-ohjaajankoulutuksen aikana? Tarkastelemme artikkelissa opinto-ohjaajaopiskelijoiden ura…

Hokajärvi Raili, Kastikainen Jarmo, Takala Tuomo, Pesola Tuomo

24.8.2017
Biotalous monissa muodoissaan haastaa maatiloja monipuoliseen ja tehokkaaseen toimintaan. Maatila on vahvasti paikkaan sidottu y…

Alatalo Sari

16.8.2017
I was about to enter a new territory: teaching English virtually, not seeing my students at all. In Finland there is a tendency …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »
27.11.2018 ::
Opiskelijat kaipaavat parempaa tiedottamista hanketoiminnasta
Lue lisää »
26.11.2018 ::
Mikä digiviihteessä koukuttaa?
Lue lisää »
23.11.2018 ::
Kainuun vesimyllyjen tulevaisuus
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

13.12.2018 ::
Pelkoasiakkaan kohtaaminen näytteenotossa : case-tapaukset oppimisen tukena
Katso julkaisun tiedot »
12.12.2018 ::
Opiskelijoiden tuella erityislapsi löytää liikuntaharrastuksen
Katso julkaisun tiedot »
12.12.2018 ::
Sädehoitotoiminnan laadun tarkastelua
Katso julkaisun tiedot »
12.12.2018 ::
Opiskelijat uusien opiskelijoiden johtajina
Katso julkaisun tiedot »
12.12.2018 ::
Lapset puheeksi -keskustelu tunnistaa perheen vahvuudet ja tuen tarpeet
Katso julkaisun tiedot »