Oulun ammattikorkeakoulu

Palliatiivinen sedaatio aiheuttaa moraalista ahdistusta sairaanhoitajille

Nissinen Anna-Kaisa, Karjalainen Sanna, Tölli Sirpa

12.2.2019
Palliatiivista sedaatiota käytetään kuolevan potilaan hoidossa eksistentiaalisen ahdistuksen, hengenahdistuksen ja deliriumin hoitoon. Palliatiivinen sedaatio ei tarkoita kuoleman edistämistä, eikä se ole sen tarkoitus. Tarkoituksena on ainoastaan lievittää ja helpottaa kuolevan potilaan oireita ja olotilaa. Palliatiivinen sedaatio sekoitetaan usein eutanasiaan ja saatetaan ajatella, että kyseessä on niin sanottu "viimeinen piikki". Palliatiivinen sedaatio on kuitenkin yksi tapa toteuttaa hyvää saattohoitoa. Hyvän saattohoidon kehittämisen merkitys korostui entisestään, kun eduskunta hylkäsi eutanasian sallimista ajaneen kansalaisaloitteen. Palliatiivinen sedaatio herättää sairaanhoitajissa ristiriitaisia tunteita, ja he tarvitsevat lisää koulutusta aiheesta.


Haapakorva Heli, Uusitalo Jaana T, Oja Sanna

7.11.2017
Työelämästä on tullut yhä haastavampaa, ja itsensä johtaminen sekä positiivisen ajattelun korostaminen nousevat usein uutisotsik…

Ojala Pekka

3.11.2017
Viihdepelien suosio ja pelaamisen yleistyminen on avannut tietä myös hyötypeleille ja pelillistämiselle. Pelaaminen on muuttunut…

Ahvenlampi Sari, Isola Marianne

18.10.2017
Keväällä 2017 yhteisesti laaditussa itsearviointiraportissa kuvaamme Oulun ammattikorkeakoulun toimintaa ja laatujärjestelmää se…

Sinisalo Jaakko, Raudaskoski Erkki

16.10.2017
Kuinka digitalisaatio vaikuttaa tulevaisuudessa liiketalouden työntekijöiden osaamisvaatimuksiin ja miten tätä osaamista voidaan…

Laurila Salla, Palokangas Teemu

13.10.2017
Suomalaiset uutispelit yhdistelevät piirteitä journalismista ja hyötypeleistä. Uutispelillä on kolme erilaista moodia: tarinalli…

Putula Joel, Hilli Anu

9.10.2017
Metsähaketta on käytetty pääasiassa lämmön tuotantoon, mutta hakkeen käyttö muihin tarkoituksiin lisääntyy lähitulevaisuudessa. …

Niemelä Eija, Alahuhta Maija

27.9.2017
Ensimmäiset sairaanhoitajat saivat lääkkeenmääräämisluvan vuonna 2012. Vuonna 2016 kahtakymmentä koulutuksessa ollutta haastatel…

Isomursu Pekka, Hoppu Petri, Wallenius Daniel

22.9.2017
Julkaisun päämääränä on ymmärtää, mihin kulttuurituottaminen on matkalla. Mitä se on nyt ja mitä se on tulevaisuudessa, vaikkapa…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »
17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »
27.11.2018 ::
Opiskelijat kaipaavat parempaa tiedottamista hanketoiminnasta
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja