Oulun ammattikorkeakoulu

Rajavartiolaitoksen vene- ja ilmatyynyaluskaluston soveltuvuus potilaan kuljettamiseen

Tolonen Tomi, Valtanen Anna, Asikainen Nelli, Isopahkala Sofia, Vainikainen Hanna, Rajala Raija

25.4.2019
Oulun ammattikorkeakoulun ensihoitajaopiskelijat tekivät projektiopintoina selvityksen Rajavartiolaitoksen vene- ja ilmatyynyaluskaluston soveltumisesta potilaan kuljettamiseen. Hankkeen oli tilannut Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston alusyksikkö. Tuloksena syntyi raportti, jossa käsiteltiin potilaan kuljettamisen kriteerejä merellisissä olosuhteissa, alusten soveltuvuutta ja kehittämisehdotuksia potilaan merellisen kuljettamistoiminnan näkökulmasta sekä pohdintaa soveltuvimman aluksen valinnasta erilaisissa tilanteissa.


Kempas Eija

19.3.2019
Artikkelissa tarkastellaan Oulun ammattikorkeakoulun hoitotyön monimuotokoulutusten opiskelijoille tehdyn kyselyn tuloksia opint…

Tiihonen Henna, Ollila Jutta, Honkanen Hilkka, Suua Pirkko

15.3.2019
Oppimateriaalin tarkoituksena on parantaa tulevien sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien ammattilaisten valmiuksia tunnista…

Jäppinen Jenni, Roos Laura, Koivisto Kaisa

14.3.2019
Sosiaali- ja terveysala ja alan koulutus ovat muutoksessa niin rakenteellisesti kuin palvelujenkin suhteen. Muutoksen aikana on …

Wenström Sanna

27.2.2019
Pedagogisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan kaikkien oppilaitosyhteisön jäsenten hyvinvointia ja oppimista, joka syntyy arjen vuor…

Oja Sanna

26.2.2019
Suomalaisessa kulttuurissa on perinteisesti eletty lähellä luontoa. Viime vuosina tieto luonnon ja eläinten hyvinvointivaikutuks…

Heikkilä Marleena, Kyllönen Anna-Riikka, Silvola Karoliina, Vahtikari Jasmin, Tölli Sirpa, Myllykangas Kirsi

25.2.2019
Eutanasia on herättänyt keskustelua viime vuosina ja useiden tutkimusten mukaan enemmistö sallisi eutanasian Suomessa. Miten aih…

Viinikka Sinikka

22.2.2019
ICT-muuntokoulutuksen tavoitteena oli kouluttaa 30 uutta ICT-tradenomia. Heille räätälöitiin oma opetussuunnitelma. Suuri osa op…

Nevalainen Kaija, Kiviniemi Liisa, Järvi Matti

20.2.2019
Hyvinvointi ja jaksaminen sekä työn ja perhe-elämän yhdistäminen ovat keskeisiä asioita maatalousyrittäjän elämässä. Onnistunut …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

9.4.2019 ::
Horisontti 2020 -hankkeen valmistelu brittityyliin
Lue lisää »
12.3.2019 ::
Mihin tarvitsemme yhteentoimivuutta ja yhteistyötä?
Lue lisää »
5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »
17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »