Oulun ammattikorkeakoulu

Sairaanhoitajan osaamisen arvioinnin kehittäminen

Koivisto Kaisa

7.12.2018
Sairaanhoitajien osaaminen ja työmenetelmät uudistuvat. Muutosten myötä on tärkeää kehittää sairaanhoitajien koulutuksen aikaisia ohjaus- ja arviointimenetelmiä yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien ja työelämän kanssa.


Hyvämäki Piia, Laukkanen Elisa, Keckman Anne

21.11.2018
Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa KOTEK ERKO -hankkeen keskeisenä tavoitteena on suu…

Koivisto Kaisa, Paaso Leena, Alakulppi Juha, Serlo Kaijaleena

19.11.2018
Tämä kokoomateos jakautuu neljään teemaan, joita ovat tasa-arvo, itsemääräämisoikeus ja itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta so…

Karjalainen Asko

14.11.2018
Voiko osaamista opettaa? Millainen on osaamisen opettaja tai millaista on osaamisen opettajuus? Millainen on opettaja, joka ei o…

Lämsä Tiina, Suomela Raija

8.11.2018
Pohjois-Suomi elää nurmesta – ja nurmi elää mitä suurimmissa määrin kaliumista. On erittäin selvää, että pääravinteena kalium on…

Nikula Anna-Leena, Pesonen Hanna-Mari, Elo Satu

6.11.2018
Progressive memory disorder affects people's independent functioning in life, thus threatening their safe living at home. A key …

Ruotsalainen Johanna, Tötterström Jouko

2.11.2018
Viimeisten 20 vuoden aikana suomalaisessa instrumenttiopetuksessa on siirrytty virhekeskeiseen arviointiin keskittyvästä opetuks…

Niemelä Maiju Katariina, Karttunen Markus, Pesonen Hanna-Mari, Elo Satu

31.10.2018
Ikääntyneiden lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on haasteellista, ja useat ikääntyneet ovat alttiita lääkehoidon poikkeamill…

Orell Pirjo, Tuiskunen Marika, Kuure Marja, Vesala Marjo

3.10.2018
Valtti-toimintamalli tukee erityislapsia ja -nuoria liikkumaan. Malli mahdollistaa pysyvän liikuntaharrastuksen löytymisen lapse…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »
27.11.2018 ::
Opiskelijat kaipaavat parempaa tiedottamista hanketoiminnasta
Lue lisää »
26.11.2018 ::
Mikä digiviihteessä koukuttaa?
Lue lisää »
23.11.2018 ::
Kainuun vesimyllyjen tulevaisuus
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

13.12.2018 ::
Pelkoasiakkaan kohtaaminen näytteenotossa : case-tapaukset oppimisen tukena
Katso julkaisun tiedot »
12.12.2018 ::
Opiskelijoiden tuella erityislapsi löytää liikuntaharrastuksen
Katso julkaisun tiedot »
12.12.2018 ::
Sädehoitotoiminnan laadun tarkastelua
Katso julkaisun tiedot »
12.12.2018 ::
Opiskelijat uusien opiskelijoiden johtajina
Katso julkaisun tiedot »
12.12.2018 ::
Lapset puheeksi -keskustelu tunnistaa perheen vahvuudet ja tuen tarpeet
Katso julkaisun tiedot »