Oulun ammattikorkeakoulu

Palliatiivinen sedaatio aiheuttaa moraalista ahdistusta sairaanhoitajille

Nissinen Anna-Kaisa, Karjalainen Sanna, Tölli Sirpa

12.2.2019
Palliatiivista sedaatiota käytetään kuolevan potilaan hoidossa eksistentiaalisen ahdistuksen, hengenahdistuksen ja deliriumin hoitoon. Palliatiivinen sedaatio ei tarkoita kuoleman edistämistä, eikä se ole sen tarkoitus. Tarkoituksena on ainoastaan lievittää ja helpottaa kuolevan potilaan oireita ja olotilaa. Palliatiivinen sedaatio sekoitetaan usein eutanasiaan ja saatetaan ajatella, että kyseessä on niin sanottu "viimeinen piikki". Palliatiivinen sedaatio on kuitenkin yksi tapa toteuttaa hyvää saattohoitoa. Hyvän saattohoidon kehittämisen merkitys korostui entisestään, kun eduskunta hylkäsi eutanasian sallimista ajaneen kansalaisaloitteen. Palliatiivinen sedaatio herättää sairaanhoitajissa ristiriitaisia tunteita, ja he tarvitsevat lisää koulutusta aiheesta.


Kekkonen Mira, Broström Timo

4.12.2018
TEHOJA-hanke tutkii ja toteuttaa kollaboratiivisen robotiikan sovellusmahdollisuuksia tuotantoautomaatioon. Videossa esitellään …

Honkanen Hilkka

3.12.2018
Pohjois-Pohjanmaalla tyypillisten kansansairauksien merkittäviä syytekijöitä ovat yksilön terveysvalinnat ja elintavat. Elintapo…

Kuusela Anne, Niemelä Marjo, Tiitto Johanna, Tuomaala Nea, Schroderus-Salo Tanja, Henner Anja

29.11.2018
Teho-osastolla potilaat voivat olla kriittisesti sairaita, henkilökuntaa on paljon ja tilat ovat ahtaat eikä niitä ole suunnitel…

Pulkkinen Marjatta, Ojala Aini

28.11.2018
Hoitotyön opiskelijoiden ja työntekijöiden on tärkeää tuntea hoitotyön historia ja kehittyminen. Mielenkiintoinen näkökulma tähä…

Hyvämäki Piia, Laukkanen Elisa, Keckman Anne

21.11.2018
Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa KOTEK ERKO -hankkeen keskeisenä tavoitteena on suu…

Koivisto Kaisa, Paaso Leena, Alakulppi Juha, Serlo Kaijaleena

19.11.2018
Tämä kokoomateos jakautuu neljään teemaan, joita ovat tasa-arvo, itsemääräämisoikeus ja itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta so…

Karjalainen Asko

14.11.2018
Voiko osaamista opettaa? Millainen on osaamisen opettaja tai millaista on osaamisen opettajuus? Millainen on opettaja, joka ei o…

Lämsä Tiina, Suomela Raija

8.11.2018
Pohjois-Suomi elää nurmesta – ja nurmi elää mitä suurimmissa määrin kaliumista. On erittäin selvää, että pääravinteena kalium on…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »
17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »
27.11.2018 ::
Opiskelijat kaipaavat parempaa tiedottamista hanketoiminnasta
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja