Oulun ammattikorkeakoulu

Havaintoja vivianiittia sisältävästä maaprofiilista Vaalassa

Yli-Halla Markku, Suomela Raija

25.3.2019
Vivianiitti on rautafosfaattimineraali, jota on ammoin saostunut sedimenttiin. Sen tunnistaa kirkkaan sinisestä väristä. Vaalassa tutkittiin turvepelto, jossa oli paikoitellen vivianiittia noin 60–80 cm:n syvyydessä maan pinnasta, hieman pohjamaana olevan karkean hiedan yläpuolella. Maan helppoliukoisen fosforin pitoisuudet vivianiittikerroksessa ja sen yläpuolisessa maassa olivat korkeat tai arveluttavan korkeat, mikä estää lannan levityksen tälle pellolle. Varastofosforin pitoisuudet olivat hämmästyttävän suuret, peräti 10–20-kertaisia tavanomaisiin maihin nähden. Tulokset osoittavat, että korkea fosforipitoisuus voi olla myös maan luontainen ominaisuus. Sen sijaan kaliumpitoisuus oli lähes kaikissa kerroksissa huonossa viljavuusluokassa. Maassa ei myöskään ollut mainittavia määriä varastokaliumia, mikä tekee viljelystä hyvin haastavaa varsinkin nurmiviljelyssä, missä käytössä tutkittu pelto on pitkään ollut. Pellon sadontuottokykyä voidaan todennäköisesti lisätä huomattavasti riittävällä kaliumlannoituksella.


Pitkänen Mari, Jussila Aino-Liisa

5.12.2018
Sädehoidossa käytetään ionisoivaa tai korkeaenergistä säteilyä, jonka vaikutus syövän hoidossa perustuu vaurioiden aiheuttamisee…

Kiviniemi Liisa, Nevalainen Kaija, Vitikka Päivi

4.12.2018
”Mitä minä vielä haluan tehdä?” kysyi Annikki Oikarinen itseltään 60 vuotta täytettyään. Niistä mietteistä käynnistyivät ajatuks…

Kekkonen Mira, Broström Timo

4.12.2018
TEHOJA-hanke tutkii ja toteuttaa kollaboratiivisen robotiikan sovellusmahdollisuuksia tuotantoautomaatioon. Videossa esitellään …

Honkanen Hilkka

3.12.2018
Pohjois-Pohjanmaalla tyypillisten kansansairauksien merkittäviä syytekijöitä ovat yksilön terveysvalinnat ja elintavat. Elintapo…

Kuusela Anne, Niemelä Marjo, Tiitto Johanna, Tuomaala Nea, Schroderus-Salo Tanja, Henner Anja

29.11.2018
Teho-osastolla potilaat voivat olla kriittisesti sairaita, henkilökuntaa on paljon ja tilat ovat ahtaat eikä niitä ole suunnitel…

Pulkkinen Marjatta, Ojala Aini

28.11.2018
Hoitotyön opiskelijoiden ja työntekijöiden on tärkeää tuntea hoitotyön historia ja kehittyminen. Mielenkiintoinen näkökulma tähä…

Hyvämäki Piia, Laukkanen Elisa, Keckman Anne

21.11.2018
Erikoistumiskoulutus nykyteknologian hyväksikäytöstä ikäihmisten kotihoidossa KOTEK ERKO -hankkeen keskeisenä tavoitteena on suu…

Koivisto Kaisa, Paaso Leena, Alakulppi Juha, Serlo Kaijaleena

19.11.2018
Tämä kokoomateos jakautuu neljään teemaan, joita ovat tasa-arvo, itsemääräämisoikeus ja itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta so…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.3.2019 ::
Mihin tarvitsemme yhteentoimivuutta ja yhteistyötä?
Lue lisää »
5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »
17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »