Oulun ammattikorkeakoulu

Lisämaidon turvallisella vähentämisellä kohti imetyssuositusten toteutumista

Alasaarela Amanda, Yrjänä Jenna, Rainto Satu, Kinisjärvi Marja

18.1.2019
Vastasyntyneet saavat synnytyssairaalassa lisämaitoa imetyksen ohella, mikä on riski täysimetyksen toteutumiselle ja imetyksen jatkumiselle. Lisämaidon antaminen ilman lääketieteellistä syytä on yksi imetysohjauksen suurimmista ongelmakohdista ja merkittävimmistä tekijöistä, jotka hidastavat sitä, ettei imetyssuosituksia saavuteta. Vastasyntyneille sairaalassa aloitetun lisämaidon vähentäminen on usein haastavaa ja perheet tarvitsevat tukea ja ohjausta sen toteuttamiseen. Imetysohjauksessa huomioidaan vastasyntyneelle aloitetun lisämaidon turvallinen vähentäminen ja ohjauksen avulla voidaan tukea ja auttaa perheitä täysimetykseen siirtymisessä.


Niemelä Maiju Katariina, Karttunen Markus, Pesonen Hanna-Mari, Elo Satu

31.10.2018
Ikääntyneiden lääkehoidon turvallinen toteuttaminen on haasteellista, ja useat ikääntyneet ovat alttiita lääkehoidon poikkeamill…

Orell Pirjo, Tuiskunen Marika, Kuure Marja, Vesala Marjo

3.10.2018
Valtti-toimintamalli tukee erityislapsia ja -nuoria liikkumaan. Malli mahdollistaa pysyvän liikuntaharrastuksen löytymisen lapse…

Ikonen Tiia, Lappalainen Pirjo

1.10.2018
Monelle opiskelijalle Satujen Saaret -menetelmäpäivä on ensimmäinen ammatillinen kohtaaminen erityislapsiperheiden kanssa. Hyvin…

Manninen Minna, Ojala Anna-Maria, Roivainen Petri

24.9.2018
Kun sosiaali- ja terveysministeriö päivitti asetusta kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edell…

Jokinen Kirsi, Niilekselä Eliisa

20.9.2018
Mahdollistava Koti on kuntoutuksen oppimisympäristö, jota myös yritykset ja yhteistyökumppanit voivat käyttää testaus- ja kehitt…

Saarinen Susanna, Metsävainio Marita

3.9.2018
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014 7§) määrittelee, millainen kielitaito ammattikorkeakoulusta valmistuval…

Järveläinen Titta, Järvi Matti

30.8.2018
Suomalainen maatalous hakee yhä selkeämpää kontaktia kuluttajien kanssa. Suomalaiset tuottajat ovat ylpeitä omasta työstään ja a…

Saastamoinen Mervi, Vähä Tuomo, Ypyä Johanna, Alahuhta Maija, Päätalo Kati

17.8.2018
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto tutkimusluonteiselle opinnäytetyölle. Mikä on toiminnallinen opinnäytetyö ja millainen…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »
27.11.2018 ::
Opiskelijat kaipaavat parempaa tiedottamista hanketoiminnasta
Lue lisää »
26.11.2018 ::
Mikä digiviihteessä koukuttaa?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

15.1.2019 ::
Demola : Global Innovation Engine for Effective Co-Creation
Katso julkaisun tiedot »
15.1.2019 ::
Moodle Virtual Learning Environment (VLE) : teachers' experiences after the first academic year at the Oulu University of Applied Sciences
Katso julkaisun tiedot »
10.1.2019 ::
Latvialaista ystävällisyyttä ja osaamista
Katso julkaisun tiedot »
10.1.2019 ::
Digital open badge-driven learning : competence-based professional development for vocational teachers
Katso julkaisun tiedot »
9.1.2019 ::
Poikien ja miesten tasa-arvoa edistämässä
Katso julkaisun tiedot »