Oulun ammattikorkeakoulu

Havaintoja vivianiittia sisältävästä maaprofiilista Vaalassa

Yli-Halla Markku, Suomela Raija

25.3.2019
Vivianiitti on rautafosfaattimineraali, jota on ammoin saostunut sedimenttiin. Sen tunnistaa kirkkaan sinisestä väristä. Vaalassa tutkittiin turvepelto, jossa oli paikoitellen vivianiittia noin 60–80 cm:n syvyydessä maan pinnasta, hieman pohjamaana olevan karkean hiedan yläpuolella. Maan helppoliukoisen fosforin pitoisuudet vivianiittikerroksessa ja sen yläpuolisessa maassa olivat korkeat tai arveluttavan korkeat, mikä estää lannan levityksen tälle pellolle. Varastofosforin pitoisuudet olivat hämmästyttävän suuret, peräti 10–20-kertaisia tavanomaisiin maihin nähden. Tulokset osoittavat, että korkea fosforipitoisuus voi olla myös maan luontainen ominaisuus. Sen sijaan kaliumpitoisuus oli lähes kaikissa kerroksissa huonossa viljavuusluokassa. Maassa ei myöskään ollut mainittavia määriä varastokaliumia, mikä tekee viljelystä hyvin haastavaa varsinkin nurmiviljelyssä, missä käytössä tutkittu pelto on pitkään ollut. Pellon sadontuottokykyä voidaan todennäköisesti lisätä huomattavasti riittävällä kaliumlannoituksella.


Hilli Anu, Hokajärvi Raili, Tikkanen Jukka

10.1.2012
Metsänomistajien ja yhteiskunnan tarpeet ja tavoitteet metsien käyttöä kohtaan ovat monipuolistuneet. Metsät ovat tärkeitä puura…

Tötterström Jouko

3.1.2012
Leevi Madetoja -pianokilpailu pidetään kolmen vuoden välein, ja tammikuussa 2012 on vuorossa jo yhdeksäs kilpailu. Ouluun saapuu…

Pinola Satu, Karhu Raija, Konu Maarit

22.12.2011
Lääkehoito on keskeinen osa hoitotyötä. Terveydenhuollossa lääkehoidon koulutus toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön anta…

Hedemäki Inkeri

21.12.2011
Laatuleipurin oppaaseen on koottu Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) henkilöstön näkökulmasta laadunvarmistustyön oleellise…

Maunumäki Arja, Bravo Carmen, Tikkanen Jukka

19.12.2011
Oulu University of Applied Sciences (OUAS) in Finland and Universidad Católica del Maule (UCM) in Chile implemented two staff ex…

Hokajärvi Raili, Rautio Päivi

27.10.2011
Työyhteisöt elävät jatkuvassa muutostilassa, joka vaatii työyhteisöltä ja johtamiselta voimia. Muutosprosessiin tarvitaan usein …

Poikkimäki Sanna, Säkkinen Eveliina

5.9.2011
InnoMajakka-hanke järjesti 16.3.2011 seminaarin ja työpajan ”Veijareita ja pyhimyksiä – kannattaako kestävä kehitys?” Seminaarin…

Auer Liisa, Juntunen Jouni, Ojala Pekka

2.9.2011
Oulun seudun ammattikorkeakoulun Liiketalouden yksikössä aloitetaan ohjelmistotuotteen kehittäminen opiskelijavoimin avoimen läh…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.3.2019 ::
Mihin tarvitsemme yhteentoimivuutta ja yhteistyötä?
Lue lisää »
5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »
17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »