Oulun ammattikorkeakoulu

Tehoja pohjoiseen rehuntuotantoon – Tarkista nurmen kaliumtalous

Lämsä Tiina, Suomela Raija

8.11.2018
Pohjois-Suomi elää nurmesta – ja nurmi elää mitä suurimmissa määrin kaliumista. On erittäin selvää, että pääravinteena kalium on merkittävä nurmen sadon muodostumisen ja määrän kannalta, mutta millainen kaliumlannoitustarve todella on ja millaisia ovat nurmen kaliumlannoituskäytännöt Pohjois-Suomen maalajeilla? OmaNauta-hankkeessa tehtiin selvitys eloperäisten ja karkeiden kivennäismaiden reservikaliumtilastoista ja turvemaiden lannoituskäytännöistä Pohjois-Suomessa. Tuloksissa yllättivät reservikaliumpitoisuuksien suuret vaihtelut kaikilla vertailun maalajeilla. Eloperäisten peltojen kaliumlannoituksen puutteista saatiin viitteitä nurmituloksista, joissa rehun kaliumpitoisuudet saattoivat olla kaliumlannoituksesta huolimatta matalia.


Isola Marianne, Järvinen Sari

16.9.2010
Keväällä 2010 Oulun seudun ammattikorkeakoulussa järjestettiin ensimmäinen laajamittainen auditointi. Se toteutettiin yksiköittä…

Leskinen Margit

3.9.2010
Ammattikorkeakoulujen kehittämisen kohteeksi on noussut koulutuksen ja työelämän yhteistyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Lii…

Imppola Ritva

21.6.2010
Saksa on Euroopassa selkeästi biokaasun tuotannossa johtava maa. Maassa on tehty pitkälinjaista kehitystyötä uusiutuvan energian…

Hokajärvi Raili, Hujala Teppo, Juntunen Anne-Leena, Tikkanen Jukka

26.4.2010
Yksityismetsien suunnittelu ohjaa perhemetsänomistajia metsiensä hoidossa ja tukee omistajien päätöksentekoa. Metsäsuunnittelija…

Sillanpää Pertti

8.3.2010
Lama vauhditti mediakentän rakenteellisia muutoksia. Kolhuilta eivät ole säästyneet pienet ja ketterät paikallislehdetkään. Niid…

Remahl Tea

27.11.2009
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on tutkittu tutkimus- ja kehittämistoiminnan nykytilaa. Osana tutkimusta Oamkissa vuosina 200…

Kinnunen Ismo

19.8.2009
Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on viime vuosina kohdistunut suuria uudistavia muutospaineita niitä ohjaavalta opetusmin…

Sillanpää Pertti

23.6.2009
Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin te…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.11.2018 ::
Uusia oppimisympäristöjä katsastamassa Tartossa
Lue lisää »
9.11.2018 ::
Digiohjaus laajentaa ohjauksen saatavuutta
Lue lisää »
5.10.2018 ::
Involving Oulu UAS students in incoming staff mobility
Lue lisää »
2.10.2018 ::
Ensimetrit maahanmuuttajaryhmän koulutuksessa
Lue lisää »
21.9.2018 ::
Marketing Potential of a New Ingredient – Arctic Berry Wax – for Natural and Organic Cosmetics Industry
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

12.11.2018 ::
Team teaching strengthens professional growth
Katso julkaisun tiedot »
12.11.2018 ::
Linja-autoyritys voi hyödyntää digitaalisuutta monella tapaa
Katso julkaisun tiedot »
9.11.2018 ::
Tehoja pohjoiseen rehuntuotantoon : tarkista nurmen kaliumtalous
Katso julkaisun tiedot »
8.11.2018 ::
Saavutettavat verkkosivut ikäihmisille
Katso julkaisun tiedot »
8.11.2018 ::
Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa kokemuksia lääkeautomaatista lääkehoidon tukena
Katso julkaisun tiedot »