Oulun ammattikorkeakoulu

Lisämaidon turvallisella vähentämisellä kohti imetyssuositusten toteutumista

Alasaarela Amanda, Yrjänä Jenna, Rainto Satu, Kinisjärvi Marja

18.1.2019
Vastasyntyneet saavat synnytyssairaalassa lisämaitoa imetyksen ohella, mikä on riski täysimetyksen toteutumiselle ja imetyksen jatkumiselle. Lisämaidon antaminen ilman lääketieteellistä syytä on yksi imetysohjauksen suurimmista ongelmakohdista ja merkittävimmistä tekijöistä, jotka hidastavat sitä, ettei imetyssuosituksia saavuteta. Vastasyntyneille sairaalassa aloitetun lisämaidon vähentäminen on usein haastavaa ja perheet tarvitsevat tukea ja ohjausta sen toteuttamiseen. Imetysohjauksessa huomioidaan vastasyntyneelle aloitetun lisämaidon turvallinen vähentäminen ja ohjauksen avulla voidaan tukea ja auttaa perheitä täysimetykseen siirtymisessä.


Hokajärvi Raili, Hujala Teppo, Juntunen Anne-Leena, Tikkanen Jukka

26.4.2010
Yksityismetsien suunnittelu ohjaa perhemetsänomistajia metsiensä hoidossa ja tukee omistajien päätöksentekoa. Metsäsuunnittelija…

Sillanpää Pertti

8.3.2010
Lama vauhditti mediakentän rakenteellisia muutoksia. Kolhuilta eivät ole säästyneet pienet ja ketterät paikallislehdetkään. Niid…

Remahl Tea

27.11.2009
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on tutkittu tutkimus- ja kehittämistoiminnan nykytilaa. Osana tutkimusta Oamkissa vuosina 200…

Kinnunen Ismo

19.8.2009
Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin on viime vuosina kohdistunut suuria uudistavia muutospaineita niitä ohjaavalta opetusmin…

Sillanpää Pertti

23.6.2009
Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneet työllistyvät hyvin koulutustaan vastaaviin te…

Nissilä Säde-Pirkko

13.5.2009
Kokemukset eri kulttuureista tuovat opettajalle osaamista, kun omat uskomukset, asenteet, tiedot ja taidot joutuvat murrokseen. …

Laitala Marjo, Tikkanen Jukka, Saarinen Ninni

27.3.2009
Metsäkeskusten johdolla tehtävään alueelliseen metsäohjelmaan (AMO) osallistuu nykyisin monia sidosryhmiä, joilla saattaa olla h…

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »
27.11.2018 ::
Opiskelijat kaipaavat parempaa tiedottamista hanketoiminnasta
Lue lisää »
26.11.2018 ::
Mikä digiviihteessä koukuttaa?
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »

Henkilökunnan julkaisuja

15.1.2019 ::
Demola : Global Innovation Engine for Effective Co-Creation
Katso julkaisun tiedot »
15.1.2019 ::
Moodle Virtual Learning Environment (VLE) : teachers' experiences after the first academic year at the Oulu University of Applied Sciences
Katso julkaisun tiedot »
10.1.2019 ::
Latvialaista ystävällisyyttä ja osaamista
Katso julkaisun tiedot »
10.1.2019 ::
Digital open badge-driven learning : competence-based professional development for vocational teachers
Katso julkaisun tiedot »
9.1.2019 ::
Poikien ja miesten tasa-arvoa edistämässä
Katso julkaisun tiedot »