Oulun ammattikorkeakoulu

Havaintoja vivianiittia sisältävästä maaprofiilista Vaalassa

Yli-Halla Markku, Suomela Raija

25.3.2019
Vivianiitti on rautafosfaattimineraali, jota on ammoin saostunut sedimenttiin. Sen tunnistaa kirkkaan sinisestä väristä. Vaalassa tutkittiin turvepelto, jossa oli paikoitellen vivianiittia noin 60–80 cm:n syvyydessä maan pinnasta, hieman pohjamaana olevan karkean hiedan yläpuolella. Maan helppoliukoisen fosforin pitoisuudet vivianiittikerroksessa ja sen yläpuolisessa maassa olivat korkeat tai arveluttavan korkeat, mikä estää lannan levityksen tälle pellolle. Varastofosforin pitoisuudet olivat hämmästyttävän suuret, peräti 10–20-kertaisia tavanomaisiin maihin nähden. Tulokset osoittavat, että korkea fosforipitoisuus voi olla myös maan luontainen ominaisuus. Sen sijaan kaliumpitoisuus oli lähes kaikissa kerroksissa huonossa viljavuusluokassa. Maassa ei myöskään ollut mainittavia määriä varastokaliumia, mikä tekee viljelystä hyvin haastavaa varsinkin nurmiviljelyssä, missä käytössä tutkittu pelto on pitkään ollut. Pellon sadontuottokykyä voidaan todennäköisesti lisätä huomattavasti riittävällä kaliumlannoituksella.


Nissi Outi

7.12.2010
Teknologia- ja etäopetusosaaminen laajentaa tulevaisuuden musiikinopettajan pedagogista ammattitaitoa ja antaa valttikortteja ty…

Remahl Tea

3.11.2010
Tutkimus- ja kehitystyö on ollut yksi Oulun seudun ammattikorkeakoulun tärkeimmistä kehittämisalueista vuodesta 2003 alkaen, jol…

Lehtelä Pirjo-Liisa, Viitala Tuulikki

21.10.2010
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden ohjauksen tehostamiseen. Opettajatuutortoiminta on tässä…

Andersen Maria, Martikkala Susanna

21.10.2010
Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) opiskelijoista 795 on lukuvuoden 2009 - 2010 aikana suorittanut alle 45 opintopistettä. …

Andersen Maria, Martikkala Susanna

21.10.2010
Oulun seudun ammattikorkeakoulussa pilotoitiin lukuvuonna 2009–2010 monialaista yli yksikkörajojen toimivaa vertaisryhmäohjausta…

Kempas Eija

18.10.2010
Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Raahen tekniikan ja talouden kampuksella on järjestetty kaksi vuotta liiketalouden aikui…

Lämsä Anna-Maija, Savela Terttu

14.10.2010
Oulun seudun ammattikorkeakoulun Täydennyskoulutuksessa toteutettiin vuosina 2005–2008 femaleMBA (fMBA) -hanke. Kyseessä oli nai…

Remahl Tea, Luonuansuu Saija, Honkamäkilä Hanna

28.9.2010
Vuosina 2007 – 2009 Oulun yliopistossa oli käynnissä 32 ja Oulun seudun ammattikorkeakoulussa 24 Oulun kaupungin osarahoittamaa …

Ilmoittaudu julkaisujen arvioitsijapankkiin

ePookin asiantuntijablogi

12.3.2019 ::
Mihin tarvitsemme yhteentoimivuutta ja yhteistyötä?
Lue lisää »
5.2.2019 ::
Rehellisyys tutkimustyössä
Lue lisää »
17.1.2019 ::
HOT – Joustavuutta ja motivaatiota opiskeluun
Lue lisää »
7.12.2018 ::
AVI:n saavutettavuuskiertueen antia – EU edellyttää julkisen sektorin verkkopalveluilta saavutettavuutta ja sen toteutus on jatkossa kiinteä osa sekä teknistä toteutusta että sisällöntuottajien työtä
Lue lisää »
3.12.2018 ::
Tunnetta peliin – käytännön retoriikkaa opettajille
Lue lisää »

ePookin asiantuntijablogit »